Dini Bilgiler

Zekat Niçin Verilir?

Zekat Niçin Verilir

İnsanın çalışıp kazanarak elde ettiği mal ve serveti yaratan ve onun hizmetine sunan Allah’tır (c.c.). İnsana düşen görev, çalışmasının karşılığı olarak Allah Teala’nın kendisine ihsan ettiği serveti, O’nun emirleri doğrultusunda kullanmak ve en iyi şekilde değerlendirmektir. Bu değerlendirme yollarından birisi de zekattır. Madem Allah Teala zekat vermeyi emretmiştir, öyleyse insan, bu emri yerine getirmelidir.
Zenginin servetinin meydana gelmesinde içinde yaşadığı toplumun katkısı büyüktür. Bir kişi tek başına yaşasa zengin olabilir mi? İşte zekat veren kişi bir anlamda kendini zengin kılan Allah (c.c.) karşı şükür ve topluma karşı teşekkür borcunu ödemiş olur.
Zekat malı bereketlendirir, büyümesini ve çoğalmasını sağlar. Kur’an-ı Kerim’de ”…Eğer şükrederseniz, mutlaka nimetlerimi artırırım.” ve ”…Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine (daha iyisini) verir…”  buyurulur. Zekat bir anlamda ağaç budamaya benzer. Zekat veren kişi malının kısmen azaldığını görerek daha çok çalışır ve böylece malında büyüme gerçekleşir.
Zekat hem şükre hemde teşekküre vesile olan bir ibadettir. Zekat veren kişi, Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmekle ona şükretmiş olur. Zekat alan ise verene teşekkür eder. Aynı zamanda zekat, Allah (c.c.) karşı kulluk görevini yapmanın iç huzurunu ve ihtiyaç sahibi birinin sevinmesine vesile olmanın mutluluğunu da yaşatır.
Mü’minler paralarını değerlendirmeli ve yatırıma dönüştürmelidir. Çünkü parasını değerlendiremeyenler daha fazla zekat ödemek mecburiyetinde kalırlar. Böylece zekat, insanların paralarını yastık altına atmalarına engel olarak piyasayı sürekli canlı tutmakta ve para akışını sağlamaktadır.
Zekat kişiyi cimrilikten uzaklaştırır, cömert bir insan yapar. Varlıklı müslümanlar zekatlarını ihtiyaç  sahiplerine verdikleri taktirde insanların sevgisini de kazanmış olurlar. Böylece herkesin birbirine sevgi ve saygı ile davrandığı karşılıklı olarak güven duyduğu, kıskançlıkların ortadan kalktığı ve sosyal dayanışmanın rn güzel bir şekilde uyguladığı huzurlu bir toplum meydana gelmiş olur.
Zekat, zenginin malını haram kazançtan temizlediği gibi kalbini de cimrilikten temizler. ”Onların mallarından sadaka(zekat) al. Onunla kendilerini temizlemiş ve arındırmış olursun”. {Tevbe suresi, 103. ayet.}
Zekat İslam’ın köprüsüdür. Zenginle yoksulu birbirine yaklaştırır. Yoksulluğun azalmasına, sosyal adalet ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlar.
Zekat, sosyal bir yardımlaşma sistemidir. İslam dinindeki zekat ve diğer maddi yardımlaşma şekilleri, zengin ile fakir arasında sevet farkından doğabilecek degesizlikleri gidererek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar.
Peygamberimiz (s.s.v) ”mallarınızı zekat vermek suretiyle koruma altına alın, hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin, gelecek olan belalara karşı dua ile hazırlıklı olun.” buyurmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı