Dua

Yemek Duası

Yemek Duası

Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanından bu yana gelen yemek duası Allahu Teâlâ’ya verdiği nimetlerden dolayı ham ve şükretmenin bir göstergesidir. Peygamberimiz de verilen nimetlere karşı şükrünü bildirmek adına her yemekten önce mutlaka yemek duası yapmıştır. Bu nedenle yemek duası yapmak ve yemeklerden önce ‘Besmele’ çekmek sünnettir. Peygamberimiz yemek duası yaparken kalıplaşmış olan bir dua etmek yerine o an Rabbine karşı içinden geçen bütün samimi duygularla dua ederek bizlere de örnek olmuştur. Her yemekte farklı dua etmesinden dolayı bizlere gelen rivayetlerde de farklı dua örnekleri olabilmektedir. Önemli olan yemek öncesinde, yemek sırasında ve ya yemek sonrasında Allahu Teâlâ’yı hatırlamak ve nimetlerden dolayı duyguları ifade etmektir.

Yemeğe Başlamadan Önce Edilecek Dua

Yemeğe başlamadan önce yapılacak olan dua hakkında çeşitli rivayetler bulunsa da halk arasında yaygınlaşan ve Peygamberimiz tarafından söylendiği rivayet edilen bir dua bulunmaktadır:
‘’Allahümme bârik lenâ fi mâ razaktenâ ve kınâ azâbe’n-nâr, bismillah.’’
Anlamı ise, ‘’ Allah’ım rızık olarak bize verdiğini bereketlendir. Bizi ateş azabından koru. Allah’ın adı ile başlıyorum.’’ Bu dua günümüzde hemen hemen her kaynakta geçmektedir.
Ömer bin Ebi Seleme (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v) zamanında küçük bir çocuktum ve yemek yerken elim önümden başka yerlere kayıyordu. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘’Ey çocuk önce Besmele çek, sonra sağ elinle ye ve önünden ye!’’ (1)
Yemeğe Başlarken Dua Etmek Unutulursa
Hz. Aişe (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre resulullah (s.a.v.) bir gün evinde yemek yiyordu ve bir bedevi çıkageldi. İki lokma ağzına attı. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:
‘’ Eğer Allah’ın adı anılsaydı bu yemek size yeterdi. Onun için biriniz yemek yediği zaman Besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken Besmele’yi unutursa şöyle desin: ‘Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi.’ Yani ‘Başında ve sonunda Allah’ın adıyla.’ desin. (2)
Cabir (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre ‘Kim yemeğini yemeye Besmele çekerek başlamazsa sonunda İhlas Suresi okusun.’ buyurulmuştur.
Yemek Yedikten Sonra Yapılacak Dua
Yemek sonrasına yapılan duaların en yaygın olanı şudur:
‘’Elhamdülillahillezi et’amena ve sekana ve cealna minel müslimin. Et’amenallahu min taami’l-cenneti, ve sekanallahu min şarabi’l-kevseri ve zevvecnallahu bi huri’l-ayni. Bi-hürmeti’l- enbiyai ve’l murseline ve’l hamdü lillahi rabbi’l- alemin.’’
Anlamı:
‘’Bizleri yediren, içiren ve İslamiyetle şereflendiren Allahu Teala’ya şükürler olsun. Cümle Peygamberlerin hakkı için bizlere cennet taamından (yiyeceklerinden) yedir, Kevser şarabından içir ve cennetteki hurileri eş et. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala’ya hamd olsun.’’(3)
Bir başka dua:
‘’Elhamdülillahillezi et’ameni haza ve razekanihi min ğayri havlin minni vela kuvvetin.’’
Anlamı: ‘Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamd ederim.’ (4)
Yemek Sofrası Kaldırılırken Edilecek Dua
Ebu Umame (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz sofra kaldırılırken şöyle dua ederdi:
’Elhamdülillahi kesiran tayyiben mübareken fihi ğayra mukeffa ve la musteğna anhu, Rabbena.’’
Anlamı:
‘’Ey Rabbimiz! Çokça, güzel olan, mübarek, yetinilmeyen ve müstağni kalınmayan bir şekilde sana hamd ederiz.’’ (5)
Yemeğe Gelen Misafirin Edeceği Yemek Duası
Yemek sonrasında misafirin hane sahibine hazırlamış olduğu sofra için edeceği dua:
‘’Allahümme barik lehum fima razegtehum vağfir lehum verhamhum.’’
Anlamı: ‘’ Allah’ım hane sahibine verdiğin rızkı bereketli kıl. Onları bağışla ve esirge.’’ (6)
Kaynaklar
(1)Buhari, Müslim
(2)Tirmizi, Ebu Davud, İmam Nesai
(3)Abdullah Karakuş, Yunus Sağlam, Rasulullah’ın Dilinden Tercümeli ve İzahlı Tam Dua Kitabı
(4)Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, Mecmuatü’l Ahzab
(5)İmam Nesai, Amelü’l- Yevm ve’l- Leyle (Efendimizin Dilinden Dualar ve Zikirler)
(6)İmam Nesai, Amelü’l- Yevm ve’l- Leyle (Efendimizin Dilinden Dualar ve Zikirler)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı