Dini Bilgiler

Salavatı Şerifeler

Merhaba Değerli Kardeşlerim Salavatı Şerifeler ve Anlamlarını Sizler İçin Yazalım,

Burada Amacınız Salavat-ı Şerifeleri Okuyup Geçmek Değil, Anlamlarıyla Birlikte Aklımıza Kazımamız Gereklidir, Peygamber Efendimizin Üzerine Salavat Getirmenin Fazileti Büyüktür, Siz Dünya’da Hz.Muhammed (s.a.v) İçin Salavat Getirirseniz Ahirette’de Peygamber Efendimiz Müminlere Yardımcı Olacağını Buyurmuştur,

Salat-ı Münciye & Salat-ı Tüncina :

Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîel hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyıât ve terfe’unâ bihâ a’le’d-dere-cât ve tubelliğunâ hihâ aksâ ğayât min cemi’il-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del memât, Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve nimen-nasiyr.

Anlamı : Ey Günahlarımızı Mağfiret Edici Olan Allah’ım, Efendimiz Hz.Muhammed (A.s) Üzerine Salat İle Öyle Rahmet Eyleki, Bizi O Salatla Necata ve Selamete Erdirin, Bu Salat Aracılıgıyla Yerlerden, Göklerden ve Bütün Korkunç Şeylerden, Dünyevi ve Uhrevi Azap ve korkulardan Bizlere Selamet İhsan Edersin, Dinimize Vücudumuza Ve Mallarımıza Gelecek Zevallerden Lütfen Keremen Halas Edersin, Bütün İhtiyaçlarımızı Kabul Ederek Verirsin, Rasul-ü Muazzam Efendimize Ettiğimiz Salat Hürmetine Dünyevi ve Uhrevi Bütün Muratlarımıza Nail Eylersin, Server-i Kainat Efendimize Ettiğimiz Salat Sebebiyle Ve Fazlü Kereminle Bizi Yukarı Kaldırırsın,Kullarına Hazırladığın Yüksek Derecelere Bütün Hayırlara Biz Kullarını Eriştirirsin, Rasul-ü Kibriyaya ettiğimiz Salat Hürmetine a’laların en alasına , binbir hayratın yümn ve berekatın en yükseğine erdirirsin, Dünyada Olduğumuz Müddetcede öldükten sonrada lütfen keremen her işimizi hayırların hepsine, Gayelerin En Sonuna Ergörürsün.

Mardin Ulemasından Mahmud’üt Türki Mehmed efendi Bol Bol Salavat-ı Fatihi’yi Okurlardı, Salavat-ı Fatihi’ninde Okunması Kolay Manası Büyük’tür,

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evveliyne vel-ahiriyne bi-adedi ilmillah.

Anlamı: Allah’ım Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e evveleyn ve ahireyn arasında, Sayısı İlahi İlmince bilinen kadar salat eyle.

Necat’ül-Mü’miniyn’de, salavat-ı şerifelerin efdali olarak beyan olunanda budur:

Allahümme Salli ala seyyidina Muhammed’in-il-fatihi lima uglika vel-hatimi lima sebaka nasır il hakkı velhadi ila sıratik’el müstakim ve ala alihi hakka kadrihi ve mikdarih’il azim.

Anlamı : Allahım Peygamber Efendimizin Üzerine Rahmetini Bağışlaki, O Kapalı Olan Herşeyi Açıcıdır, Nebi’lerin En Sonunda Gelen O’dur, Hakkıyla Yardım Eden O’dur, Sürekli olarak Doğru Yolu Gösteren O’dur, Rahmetini Peygamber Efendimize ve Onun Evlatlarına Bağışla, Değerli Rasulünün Yüksek Kadri, Tüm Kıymeti ve Hakkı İçin.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin fil-evveliyne vel-ahiriyne ve fil-melai a’la yevmiddin.

Anlamı: Allah’ım Hz.Muhammed (a.s)’ın ve onun alinin evladının üzerine salat eyle, kendisinden önce gelen nebileri ve ümmetleri arasında şanını tazim ve tekrim eyle ve bundan sonrada kıyamete kadar alimleri ümmetleri arasında şerefini yücelt, göklere ve melaike-i mukerrebiyn derecesine çıkar.

Es-salatü ves-selamü bi adedi mafi ilmillahi aleyke ve ala alike ya seyyidi ya Rasullahi ente vesileti kallet hıyleti huz bi yedi edrikni bi vechillah’il kerim.

Anlamı : Allah (C.c)’ın İlm-i Ezelisindeki Rakam Kadar senin ve senin alinin ve evladının üstüne Salat ve Selam,Ey Cenab-ı Allah’ın Rasulü Tarik-i Hakka Beni İletecek Olan Sebebi Necatımsın.Çaresizim Ellerimden Tutarak Beni Alllahü Teala’nın Yoluna Eriştir.

Salat-ı Tefriciye & Salat-ı Nariye :

Çeşitli Sıkıntılar ve Kederleri Yoketmek İstiyorsanız Salat-ı Tefriciye ve Salat-ı Nariye Salavat-ı Şeriflerini Elinizden Geldiği Kadar Okuyun.

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammed’inillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tenâlü bih’irre ğâibü ve hüsnül-havâtimü ve yüsteskel ğamâmu bir vechihil Kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefsin bi-adedi külli ma’lûmun leke.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı