Dua

Sabır Duası

İnsanoğlu yaratılırken bir nefis üzerine yaratılmıştır ve iyilik de kötülük de öfke ve nefret de nefisten gelen hareketler olmuştur. İnsanoğlunun nefsi ile imtihanı bazen çok ağır olmaktadır ve insanlar pek çok Ayet-i Kerime’de de geçtiği gibi endi nefsinden Allah (cc)’ın kudretine sığınmışlardır. İnsanların kendi nefislerinden Allah’a sığındıkları bir nokta da, kendilerini çevreleyen olaylar karşısında sabırlı olabilmek için Allah’tan yardım dilemektir.
Aslında insanların yapabildiği en özel dua, kalbinden geçenleri diline döktükleri dualardır. Ancak Peygamber Efendimiz (sav)’in sahabelere öğrettiği dualar ile Allah’tan yardım dilemek de güzel dualardandır.
Peygamber Efendimiz (sav)’in ettiği sabır dualarından birkaç tanesini ve mealini birlikte ele alalım. Peygamber Efendimiz (sav)’in ümmetine yapılan zulümlerden daraldığında aşağıdaki sabır duasını okuduğunu sahabeler rivayet etmektedir.
‘Bismillahi alaa nefsi ve mali ve dini, Allahümme rad dini bi gadaike ve barik lifima kuddire lihatta la uhibbe tağcilema ahhartehu ve teğhira ma acceltehu.’
Peygamber Efendimiz (sav)’in sahabelere öğrettiği bu sabır duasının anlamı şudur; ‘ Allah’ım sana malımı ve cinimi hatta nefsimi de emanet ediyorum. Allah’ım verdiğin hükümden beni razı et. Allah’ım kaderimde olan şeyleri bana hayırlı kıl. Ertelediğin dualarımın acilen olmasını, acilen kabul ettiğin dualarımın da gecikmesini istemeyeyim. Nefsimi sana isyan etmekten uzak tut Rabbim. Nefsimi sana teslim etmeme de yardımcı ol Allah’ım.’
Peygamber Efendimiz’in Müslümanlara öğrettiği bir diğer duanın Arapça okunuşu da şu şekildedir;
‘Rabbena efrig aleyna sarban ve sebbit. Ekdamena fensurna alel gavmil kafiriyn.’
Bu dua Bakara suresinin 250. Ayetidir. Duanın anlamı da şu şekildedir;
‘Ey Allah’ım sen bizim üzerimize sabır yağdır. Allah’ım sen bizlerin ayağının yere sağlam basmasına yardımcı ol. Kafirlere karşı güçlü olmak için sen bizlere yardım et Rabbim.’
Peygamber Efendimiz (sav)’in Taif’te yaptığı sabır duasının Türkçe meali ise şu şekildedir; ‘ Allah’ım gücümün tükendiğini yalnız sana bildiriyorum. Kuvvetimin azaldığını ve insanların gözünde güçsüz göründüğümü sana söylüyorum Rabbim. Ey merhameti bol olan Allah’ım, güçsüzlerin ve çaresizlerin Rabbi sensin. Senin kudretinin ve azametinin nuruna sığınırım, karanlık olanları aydınlat Allah’ım. Azabından ve öfkenden de gene yalnız sana sığınırım, sen benden razı ol güç ve kuvvet sahibi Allah’ım.’
Peygamber Efendimiz (sav)’den izler taşıyan bu sabır dualarını okuyarak Allah’ın izni ile siz de rahatlığa ve huzura kavuşacaksınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı