Dini Bilgiler

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayı Nedir?

     Receb-i şerîf ayı, hicrî aylar dediğimiz İslamî ayların yedincisi, üç ayların ise ilkidir. Receb kelimesinin  sözlük anlamı “Bir şeyden korkmak, yahut ona hürmet ve tazim göstermek” demektir. Receb isminde arapça olarak r-c-b harfleri bulunur. Bu harflerden ‘r’ Allah’ın rahmetine, ‘c’ Allah’ın cömertliğine, ‘b’ Allah’ın birrine (yani iyiliğine) işaret etmektedir.

Recep Ayının Önemi

Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre “Recep, Allah’ın ayıdır.” Elbette ki Allah kendi ayı olarak peygamberine bildirdiği bu aya hürmet edene, dünyada da ahirette de ikramlarda bulunacaktır.
Bu ay, tâ Adem Peygamber’den beri bütün ümmetlerde kıymeti bilinen bir aydı. Hatta İsa Peygamberin ümmetinden bir genç zina işleyecekken Recep ayının hilalini görür ve nefsine gem vurup zinadan vazgeçer. Bunu Recep ayı hürmetine yaptığı için Allah da onu o ay hürmetine affeder. Zinakâr genci kendisine yakın kulların arasına alır.
Peygamberimiz de Recep ayına çok kıymet verir, “Ya Rabbî! Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir” diye dua ederdi. İçerisinde Regaib ve Miraç gecelerini barındıran bu ayın, her gecesi ve gündüzü kıymetlidir.
Allahü Teala bu ayda kullarına üç şekilde ikram etmektedir:
– Azapsız bol rahmet
– Cimrilikten eser bulunmayan bir cömertlik
– Başa kakması olmayan iyilik.
Rabbimiz Receb ayının her gecesinde “Receb benim ayımdır, kul benim kulum, rahmet de benim rahmetimdir. Kerem benim elimdedir. Her kim bu ayda benden af isterse ona mağfiret ederim, her kim bu ayda benden bir şey isterse ona istediğini veririm.” buyurur.
Recep Ayının Haram Aylardan Olması
Recep ayı haram aylardandır. Bununla ilgili Tövbe sûresinin 36. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:
“ Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah’ın katında ayların sayısı 12’dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, doğru hesaptır. O aylarda (yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında ) Allah’ın koyduğu yasağı çiğnemekle) kendinize zulmetmeyin.”
Bu 4 aya ‘haram aylar’ denmesinin sebebi ise, kendilerinde savaşmak bir vakitler yasak olduğu içindir. Cahiliye devri arapları, Receb ayı gelince taptıkları putlar için kurban keserlerdi. Ayrıca haram ayların hiçbirinde savaşmazlardı.
İslam’ın ilk zamanlarında da müşrikler saldırmadığı sürece Müslümanların savaşı başlatması haramdı. Bu haramlılığın sebebi ise, Mekkelilerin bu aylarda Kabe’ye gelecek ziyaretçiler sayesinde geçimlerini sağlaması ve bu ziyaretçiler için güvenli ortamın sağlanabilmesiydi. Fakat sonra bu hüküm nesh edildi yani kaldırıldı.
Bu duruma örnek olarak; Peygamberimiz’in hicrî 8. yılın Şevval ve Zilkade aylarında Taif’i kuşatması ve Huneyn denilen mevkide Hevazin kabilesiyle savaşması gösterilebilir. Ancak her ne kadar haram aylarda savaşma yasağı kalkmışsa da; günah ve sevaplara verilen karşılıkların kat kat olması anlamına gelen haramlık hâlâ geçerlidir.
Recep ayının önemini öğrenen her müslümanın bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye karar vermesi ve bu ayın önemini başkalarına da duyurması gerekir. Zira böyle yapması, onların sevaplarına da ortak olması demektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı