• Dua

  Allahümme Salli Duası

  Allahümme Salli Dua`sının Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime vealâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Türkçe Meali : Allah’ım! Muhammed’e…

  Devamını Oku »
 • Dua

  Ettehiyyatü Duası

  Ettehiyyatü Dua`sının Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Ettehiyyâtülillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü verahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enneMuhammeden abdühû ve…

  Devamını Oku »
 • Dua

  Sübhaneke Duası

  Sübhaneke Dua`sının Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük) Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Nas Suresi

  Nas Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Mirşerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinnetivennâs. Türkçe Meali: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Felak Suresi

  https://youtu.be/SnrbzYP9K34 Felak Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Kul e’ûzübirabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Vemin şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.…

  Devamını Oku »
 • Sure

  İhlas Suresi

  https://youtu.be/fVE1JZdbqC0 İhlas Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Türkçe Meali : Ey Resulüm Deki…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Tebbet Suresi

  Türkçe Meali: Ebu Leheb`in İki Eli Kurusun. Kendiside Kurudu(mahvoldu, Helak Oldu)gitti. Ona Malıda Kazancıda Fayda Etmedi. O Alevli Bir Ateşe girecektir. Karısıda Odun Hamalı Olarak Boynunda Bükülmüş İp Olduğu Halde…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Nasr Suresi

  Nasr Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhiefvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ. Türkçe Meali : (Ey Muhammed!) Allah’ın…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Kafirun Süresi

  Kafirun Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli : Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâa’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ…

  Devamını Oku »
 • Sure

  Kevser Suresi

  Kevser Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali Okunuş Şekli : İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. Türkçe Meali : (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbiniçin…

  Devamını Oku »
Kapalı