Dini Bilgiler

Orucu Kimler Tutar?

Bir kimseye farz olması için o kimsede şu şartların bulunması gerekir:
1- Müslüman olmak.
2- Ergenlik çağına gelmek ve akıllı olmak.
3- Oruç tutmaya gücü yetmek. Oruç tutamayacak derecede yaşlı ya da hasta olan kimselerin oruç tutmaları farz değildir. Yaşlılar, tutamadıkları oruçların karşılığında fidye verirler. Hasta olan kişi ise tutamadığı oruçlarını sağlığına kavuşunca kaza eder.
Kendisi veya çocuğu zarar görecek durumdaki hamile ve emzikli kadınlara, bu durumları devam ettiği sürece oruç farz değildir. Bu durumdaki kadınlar, oruçlarını daha sonra kaza ederler.
4- Mukim olmak. Dinen yolcu sayılan kimseye, yolculuğu süresince oruç tutmak farz değildir. Ancak bu kimse, dilerse orucu tutabilir. Tutamadığı oruçlarını yolculuk hali sona erince (Ramazan dışında) kaza eder.
Ramazan Orucunu Tutmamayı Mubah Kılan Özürler
Allahu Teala, kullarına güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklememiştir. Bu durum, oruç için de geçerlidir. Nitekim Cenab-ı Hak, oruç için tanınan kolaylıkları şu ayetlerinde belirtmektedir:
”Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı.). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber, kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” {38 bakara suresi, 184. ayet.}
Yolculuk: Seferi sayılan veya bir sonraki gün yolculuğa çıkacak kişi Ramazan orucunu tutmayabilir. Ancak sahur yapabilen ve/veya yolculuğu rahat geçecek bir kişinin oruç tutması uygundur. Oruca niyetlenip oruç tutmaya başlayan bir kişi gündüz yola çıksa orucunu bozamaz, bozarsa kaza gerekir.
Hastalık: Ağır hasta olan veya hasta olup güvenilir mü’min bir doktor tarafından oruç tutması uygun görülmeyen kişiler oruç tutmayabilirler.
Yaşlılık: Oruç tutmaktan aciz olan yaşlı erkek ve kadınlar oruç tutmayabilirler. Eğer yıl boyu oruç tutmaktan aciz ise her oruç için bir kişilik fidye verirler.
Hamile ve emzikli kadınlar da. çocuğun zarar göreceğinden endişe ederlerse oruç tutmayabilirler.
Ramazan Orucunu Bozmayı Mubah Kılan Haller
Oruçlu iken bir kişi hastalığın kendisine zarar verdiğini görürse veya hastalık sebebiyle ölmekten endişe ederse  orucunu bozabilir. Bu vb. durumlarda oruç  bozulduğunda  Ramazan’dan sonra kazası yapılır.
Yine tıbbın verilerine göre bir kimse oruç tutarken, açlık ve susuzluk sebebiyle ölme tehlikesi geçiriyorsa orucunu bozabilir.
Nafile orucu bozmak ise şu hallerde caiz olur
1- Ramazan orucunu da bozmayı mubah kılan hallerden birisinin meydana gelmesi durumunda.
2- Ziyafete davet edilmekle.
Oruç Çeşitleri
Oruç, hükümlerine göre çeşitlere ayrılır. Bunlar; tutulması farz olan oruçlar, vacip olan oruçlar, nafile olan oruçlar ve mekruh olan oruçlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı