Dua

Nazar Duası – Nazardan Nasıl Korunmalı?

İslam dini ayet ayet, Hz. Muhammed(s.a.v.) efendimize vahiy yoluyla bahşedildiğinde, ilk görevi bu ayetleri insanlara yaymak ve İslam dinini onlara kabul ettirmekti. Çünkü bu haktı ve tek gerçekti. Geleneksel inanışlar ve hurafeler içinde yaşayan toplumlar İslam’ın doğruluğuna inandılar ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e gönül bağladılar. Ancak o zamanlardan bu zamanlara kadar bazı hurafe inanışlar devam etti. Kimilerine göre bu hurafelerden birisi de nazardır.
Bilinmelidir ki, nazar hurafe değil dinimizin içerisindeki gerçeklerden birisidir. Birçok din alimi bunu kabul etmez ancak, bir o kadarı da kabul eder. Kabul edenlerin güçlü kanıt ve sebepleri vardır. İşte Kuran-I Kerim’den Kalem Süresi 51; “O İnkar Edenler, Zikri İşittikleri Zaman, Seni Neredeyse Gözleriyle Devireceklerdi. O Gerçekten Bir Delidir Diyorlar.”
Kalem suresindeki bu ayet açıkça nazardan bahsediyor. Şimdi nazarın bir peygamberi bile devirecek kadar güçlü olduğu açıkça bilinmekteyse; Nazar tam olarak nedir? Nazardan nasıl korunmalı? Bazı bilgiler verelim.

Nazar Nedir?

Nazar ülkemiz dilinde kısaca kem göz, kötü bakış anlamlarına gelir. Türk ve İslam toplumları kadar yabancılarda da nazar inanışı hakimdir. Nazarın en çok renkli gözlü insanlardan kaynaklandığı tam anlamıyla bir hurafedir.
Nazar, iç his ya da kalbi duygular ile karşıdaki güzelliğe verilen olumsuz değerdir. İnsanların başlarına gelen kaza veya çeşitli belanın kaynağı olarak, nazar ileri sürülür. Ani hastalık sebebi, özellikle bebeklerdeki ağlama krizlerine yol açar. Evlerde nesnelerin basit dikkatsizlikler sonucunda kırılması ya da zarar görmesi söz konusu olur. Hayvanların verimliliği ve sahiplerine karşı sevgilerinin azalmasına sebep olur. Yani insanlar kadar hayvanlara ve cansız nesnelere de nazar değebilir. Nazar, hasetlik tanımıyla tam olarak örtüşür. Hasetlik ise gıybeti doğurur ve haramdır.
Doğal olarak nazar dinimizce doğru, nazar etmek yanlı kabul edilen bir olgudur. Nazar değmesine bir ciddi örnek ise aynada kendine mağrur şekilde bakanların bakışları aynayı çatlatır.
Nazarın kem gözlü bakışlar olduğu kabul edilse bile, istemeden değmesi de mümkün olabilir. Bir küçük çocuk beğenilir, onu mutlu etmek için başı okşanır ve o an kör şeytan vesvesesine devam etmektedir. O çocuğu o an kalbinizden geçen ve dilinizden dökülen “Maşallah” ile Allah(c.c.)’a emanet ederek korunmasını sağlamanız, en doğrusudur.

Nazardan Nasıl Korunmalı?

Tüm Müslümanlar bilir ki, hayır ve şer Allah(c.c.)’tandır. Bu mukabilde nazardan korunmak için yalnız Allah(c.c.)’a dua ve şükür edilmelidir. Nitekim, peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) özellikle mübarek torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimize sık sık nazar duası okurdu. Bu bilgi İbni Abbâs(r.a) tarafından sahih hadis olarak günümüze olaşmıştır.
Dua ise şöyledir;
“Ü’iizükümaa bikelimaatillaahittaammeti min külli şeydaanin ve haammetin ve min külli aynin laammetin”
Meali;
“sizi her türlü şeytandan ve zehirli hayvandan ve bütün kem gözlerden Allah(c.c)’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım.” Şeklindedir.
Yine İbni Sünni rivayetine göre efendimiz sık sık,
“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”
Meali;
“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.” Şeklinde zikrederlermiş.
Bir diğer rivayete göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.);
“bismillahi, allahümme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha”
Meali;
“Allahın adıyla, Allah(c.c.)’ım şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle” Şeklinde nazar için dua ettiği bilinmektedir.
Kaynağı bilinmese de günümüze kadar gelen bir rivayete göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.), İslam’ın ilk kadın mümin şehidine Ebu Hümeyye(r.a.) hitaben;
“Bismillahi, erkigyke, vallahü yeşfiyke,min külli dain ye tiyke, min şerrin-neffasati fil ukadi,ve min şerri hasidin iza hasade.”
Meali;
“Allahü Taala, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin [büyücülerin]şerrinden ve haset eden kimsenin kıskançlık ettiği zaman ki şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.” Şeklinde dua ettiği ve Cebrail(a.s)’ın kendisini koruması için öğrettiğini bildirmiştir.
Nazardan Kurtulmanın Yolu
Nazara maruz kalmış ve gerek hastalanmış gerek ise elden ayaktan düşerek kendini kötü hissedenler, peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) zikrettiği bu duaları okuyabilirler. Bebeklere, hayvanlara ve zor zahmet edinilmiş mallara okunması da uygundur. Yine Kuran-ı Kerim içerisinde okunduğunda etkilerinin bilindiği bazı ayetler de mevcuttur. Bu ayetlerin ilki şüphesiz Ayet El Kürsi’dir. Nazarın insanlar kadar Allah(c.c.)’ın yarattığı cinler ve çeşitli şeytanlar tarafından değdiğine de inanılmaktadır. Bu durum musallat olmak şeklinde tanımlanır. Bu musibetlerden ve nazardan kurtulmak için Felak ve Nas sureleri de okunmalıdır. Nazardan kurtulmak ve şifa bulmak için bu kısacık duaları ezberlemek ve sık sık okumak oldukça yararlıdır.
Bakara Suresi 255; Ayet El Kürsi
“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”
Meali;
“Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
Felak Suresi;
“Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”
Meali;
“De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”
Nas Suresi;
“Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.”
Meali;
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı