kartal escort maltepe escort antalya escort atasehir escort

Nazar Duası – Nazardan Nasıl Korunmalı?

Dua 23 Temmuz 2015 - 10:33
1.705 okunma

İslam dini ayet ayet, Hz. Muhammed(s.a.v.) efendimize vahiy yoluyla bahşedildiğinde, ilk görevi bu ayetleri insanlara yaymak ve İslam dinini onlara kabul ettirmekti. Çünkü bu haktı ve tek gerçekti. Geleneksel inanışlar ve hurafeler içinde yaşayan toplumlar İslam’ın doğruluğuna inandılar ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e gönül bağladılar. Ancak o zamanlardan bu zamanlara kadar bazı hurafe inanışlar devam etti. Kimilerine göre bu hurafelerden birisi de nazardır. Bilinmelidir ki, nazar hurafe değil dinimizin içerisindeki gerçeklerden birisidir. Birçok din alimi bunu kabul etmez ancak, bir o kadarı da kabul eder. Kabul edenlerin güçlü kanıt ve sebepleri vardır. İşte Kuran-I Kerim’den Kalem Süresi 51; “O İnkar Edenler, Zikri İşittikleri Zaman, Seni Neredeyse Gözleriyle Devireceklerdi. O Gerçekten Bir Delidir Diyorlar.”

Kalem suresindeki bu ayet açıkça nazardan bahsediyor. Şimdi nazarın bir peygamberi bile devirecek kadar güçlü olduğu açıkça bilinmekteyse; Nazar tam olarak nedir? Nazardan nasıl korunmalı? Bazı bilgiler verelim.

Nazar Nedir?

Nazar ülkemiz dilinde kısaca kem göz, kötü bakış anlamlarına gelir. Türk ve İslam toplumları kadar yabancılarda da nazar inanışı hakimdir. Nazarın en çok renkli gözlü insanlardan kaynaklandığı tam anlamıyla bir hurafedir. Nazar, iç his ya da kalbi duygular ile karşıdaki güzelliğe verilen olumsuz değerdir. İnsanların başlarına gelen kaza veya çeşitli belanın kaynağı olarak, nazar ileri sürülür. Ani hastalık sebebi, özellikle bebeklerdeki ağlama krizlerine yol açar. Evlerde nesnelerin basit dikkatsizlikler sonucunda kırılması ya da zarar görmesi söz konusu olur. Hayvanların verimliliği ve sahiplerine karşı sevgilerinin azalmasına sebep olur. Yani insanlar kadar hayvanlara ve cansız nesnelere de nazar değebilir. Nazar, hasetlik tanımıyla tam olarak örtüşür. Hasetlik ise gıybeti doğurur ve haramdır. Doğal olarak nazar dinimizce doğru, nazar etmek yanlı kabul edilen bir olgudur. Nazar değmesine bir ciddi örnek ise aynada kendine mağrur şekilde bakanların bakışları aynayı çatlatır.

Nazarın kem gözlü bakışlar olduğu kabul edilse bile, istemeden değmesi de mümkün olabilir. Bir küçük çocuk beğenilir, onu mutlu etmek için başı okşanır ve o an kör şeytan vesvesesine devam etmektedir. O çocuğu o an kalbinizden geçen ve dilinizden dökülen “Maşallah” ile Allah(c.c.)’a emanet ederek korunmasını sağlamanız, en doğrusudur.

Nazardan Nasıl Korunmalı?

Tüm Müslümanlar bilir ki, hayır ve şer Allah(c.c.)’tandır. Bu mukabilde nazardan korunmak için yalnız Allah(c.c.)’a dua ve şükür edilmelidir. Nitekim, peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) özellikle mübarek torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimize sık sık nazar duası okurdu. Bu bilgi İbni Abbâs(r.a) tarafından sahih hadis olarak günümüze olaşmıştır.

Dua ise şöyledir;

“Ü’iizükümaa bikelimaatillaahittaammeti min külli şeydaanin ve haammetin ve min külli aynin laammetin”

Meali;

“sizi her türlü şeytandan ve zehirli hayvandan ve bütün kem gözlerden Allah(c.c)’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım.” Şeklindedir.

Yine İbni Sünni rivayetine göre efendimiz sık sık,

“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”

Meali;

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.” Şeklinde zikrederlermiş.

Bir diğer rivayete göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.);

“bismillahi, allahümme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha”

Meali;

“Allahın adıyla, Allah(c.c.)’ım şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle” Şeklinde nazar için dua ettiği bilinmektedir.

Kaynağı bilinmese de günümüze kadar gelen bir rivayete göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.), İslam’ın ilk kadın mümin şehidine Ebu Hümeyye(r.a.) hitaben;

“Bismillahi, erkigyke, vallahü yeşfiyke,min külli dain ye tiyke, min şerrin-neffasati fil ukadi,ve min şerri hasidin iza hasade.”

Meali;

“Allahü Taala, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin [büyücülerin]şerrinden ve haset eden kimsenin kıskançlık ettiği zaman ki şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.” Şeklinde dua ettiği ve Cebrail(a.s)’ın kendisini koruması için öğrettiğini bildirmiştir.

Nazardan Kurtulmanın Yolu

Nazara maruz kalmış ve gerek hastalanmış gerek ise elden ayaktan düşerek kendini kötü hissedenler, peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) zikrettiği bu duaları okuyabilirler. Bebeklere, hayvanlara ve zor zahmet edinilmiş mallara okunması da uygundur. Yine Kuran-ı Kerim içerisinde okunduğunda etkilerinin bilindiği bazı ayetler de mevcuttur. Bu ayetlerin ilki şüphesiz Ayet El Kürsi’dir. Nazarın insanlar kadar Allah(c.c.)’ın yarattığı cinler ve çeşitli şeytanlar tarafından değdiğine de inanılmaktadır. Bu durum musallat olmak şeklinde tanımlanır. Bu musibetlerden ve nazardan kurtulmak için Felak ve Nas sureleri de okunmalıdır. Nazardan kurtulmak ve şifa bulmak için bu kısacık duaları ezberlemek ve sık sık okumak oldukça yararlıdır.

Bakara Suresi 255; Ayet El Kürsi

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Meali;

“Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Felak Suresi;

“Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Meali;

“De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas Suresi;

“Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.”

Meali;

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Haziran 29, 2016
4.720 okunma
Şükür Duaları

Şükür Duaları

Haziran 29, 2016
16.871 okunma
Sabır Duaları

Sabır Duaları

Haziran 28, 2016
18.184 okunma
Evlenmek için Okunacak Dua

Evlenmek için Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
15.699 okunma
Yemek Duaları

Yemek Duaları

Haziran 28, 2016
3.226 okunma
Sınav Duaları

Sınav Duaları

Haziran 28, 2016
3.921 okunma
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
4.726 okunma
Cuma Duaları

Cuma Duaları

Haziran 28, 2016
1.658 okunma
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

Haziran 28, 2016
4.557 okunma
Ezan Duası

Ezan Duası

Haziran 28, 2016
1.494 okunma
Nazar Duası Nedir

Nazar Duası Nedir

Haziran 28, 2016
2.880 okunma
Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
2.106 okunma
Hasta İçin Dua

Hasta İçin Dua

Haziran 28, 2016
2.157 okunma
İş Bulma Duası

İş Bulma Duası

Haziran 28, 2016
3.471 okunma
Bunlar da var!
Tecvid Nedir, Nasıl Okunur

Tecvid Nedir, Nasıl Okunur

Ağustos 14, 2016
1.090 okunma
İnşikak Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 26, 2014
25.025 okunma
Salat-ı Tefriciye Duası

Salat-ı Tefriciye Duası

Haziran 27, 2016
818 okunma
Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 23, 2014
4.485 okunma
İmanlı Ölmek İçin Dua

İmanlı Ölmek İçin Dua

Ocak 21, 2014
1.909 okunma
Hz. Muhammed İle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Hz. Muhammed İle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Aralık 23, 2013
15.398 okunma
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Temmuz 6, 2017
422 okunma
İlk Abdest Ve Namaz

İlk Abdest Ve Namaz

Aralık 9, 2013
2.376 okunma
Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Nisan 30, 2017
1.267 okunma
Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Ekim 8, 2015
1.790 okunma
Cin Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Cin Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 17, 2014
4.165 okunma
Meryem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Meryem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Eylül 23, 2014
70.397 okunma
Cenab Nedir ? Cenab Kimlere Denir

Cenab Nedir ? Cenab Kimlere Denir

Ocak 4, 2014
1.111 okunma
Zekatı Kimler Verir?

Zekatı Kimler Verir?

Ekim 14, 2017
33 okunma
Salih Aleyhisselam’ın Hayatı

Salih Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 4, 2017
527 okunma
Rüyada Bebek Görmek

Rüyada Bebek Görmek

Haziran 28, 2016
916 okunma
çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort