Müslümanın Kişisel Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Dini Bilgiler 13 Mart 2017 - 01:00
751 okunma

Müslüman elbette kişisel bakım ve temizliğine gereken önemi vermelidir. Bu konuda da en büyük örnek kişilik Peygamberimizdir. İşte O’nun kişisel bakım şekli…

Yazılı belgelere göre Hz. Peygamber (asm), ustura tıraşlı değil, uzun saçlıdır. Saç biçimi ise, uzunluk kısalık durumuna göre, üç şekil arzetmektedir. En kısa şekli kulak yumuşağına kadar olup, en uzun şekli de omuzlarına dokunacak derecede olandır ki, her durum için üç ayrı tabir kullanılmıştır. Kısadan uzuna doğru, kaynaklardaki ifadeler şöyledir:

Kulak yumuşaklarına kadar olan haline “vefre”, kulak yumuşağını biraz geçene “limme”, omuzlarına dokunacak kadar olan haline de “cümme” denmiştir. Rivayetler arasındaki değişiklik ise son derece normaldir. Her ravi, kendi gördüğü andaki halini anlatmış olacağına göre, rivayetler arasındaki farklılığı, bir çelişki olarak değerlendirmemek gerekecektir.

Hz. Peygamber (asm)’in saç tarama şekline gelince: İbn Abbas (ra)’ın rivayetinden anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber döneminde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama biçimi yaygındı. Ehl-i Kitab olanlar, kaküllerini önlerine düz tararlardı. O günün putperestleri ise perçemlerini ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırlardı.

Yeni bir model getirme yoluna gitmemişler; başlangıçta Ehl-i Kitab’ın uygulamasını benimseyerek, onlar gibi perçemlerini önüne düz taramışlar; Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazınıp toplumda taraftarı kalmayınca, bu defa da, saçlarını önden ikiye ayırarak sağa-sola bırakır olmuşlardır.

Saç Bakımı

Peygamber Efendimiz (asm), saç bakımı hususunda, umumi bir tavsiyede bulunmuşlardır:

“Kim saç bırakmışsa / uzatmışsa, onun bakımına dikkat etsin.”(Ebu Davud, Sünen, IV, 74, Hadis no: 4062)

“Saçı olan, saçına ikram etsin.” (Ebu Dâvud, Sünen, Teraccul, 3)

İslami kaynaklar, Hz. Peygamber’in daima yanlarında bulundurdukları bazı zatî eşyalarını da kaydetmişlerdir. Bunlar; tarak, ayna, misvak, kürdan, makas, sürmedan gibi eşyalardır.

Peygamber Efendimiz (asm), üst-baş temizliğine son derece dikkat ettiği gibi, üstlerinin başlarının tertipli olmasına da o ölçüde itina gösterirlerdi.

Üst başın tertipli olmasını ve buna titizlik gösterilmesini isteyen Peygamber Efendimiz, sadece süslenmekle vakit geçirmeyi ise hoş karşılamamışlar; şık ve sade olmakla, süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmışlardır.

Bize ulaşan bilgilerden anlaşılacağı üzere, Rasûlullah Efendimiz’in mübarek saçları ve sakal-ı şerifleri, göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen, Kainatın Efendisi’nin vücut yapılarında, son nefeslerine kadar bir değişiklik husule gelmemiştir: İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme, saç dökülmesi, sakal ağarması vb. arızi durumlar, O’nda görülmemiştir.

Mevcut metinlere göre, ak düşen yerler; sakal başları, yani gözle kulak arasındaki favori yerleri, alt dudakla çene arasındaki bölge ile saçlarının dağınık yerlerinde olup, sakal-ı şeriflerindekilerin sayısı, saçlarındakinden fazla idi. Bunlar da, karşıdan fark edilecek cinsten değildi. Ağarmaya yol açan sebepler ise, yine kendilerince şöyle izah edilmektedir:

“Benim saçımı sakalımı, Hûd ve benzeri sûrelerdeki âyet-i kerimeler ağarttı.”(Tirmizi, Şemail 23)  

Peygamber Efendimiz (asm), saç boyası kullanmamışlar; ancak başlarını zaman zaman zeytinyağı ile yağlamışlardır. Yağı başlarına sürdükten sonra, sarıklarına bulaşmaması için, sarığın altına bir tülbend koyarlardı. Bu tülbend, yağın fazlasını emer ve sarıklarını yağlanmaktan korurdu.

İbn Sa’d’ın kaydettiği bir vesikadan anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber, başlarını, sidr ağacı yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen bir karışımla yıkardı. Müminlerin annesi Ümmü Seleme (ra) başta olmak üzere, ashab-ı kiramdan pek çoğu, Hz. Peygamber’in mübarek saçlarını ve sakal-ı şeriflerinin kıllarını, teberrüken saklamışlardır.  Bunların, bir kutsal miras ciddiyetiyle, nesilden nesile intikal ettiğini de biliyoruz.

Güzel Koku Sürünmeleri

Hz. Âişe (ra), Rasûlullah Efendimiz (asm)’in giyim kuşamı ve kılık kıyafeti ile birinci derecede ilgilenen güzide hanımlarındandı. Kendisi, hayatının her safhasında Rasûlullah Efendimiz’i, “bulabildiği en güzel kokular” sürerek giydirirdi.

Peygamber Efendimiz (asm), yanında “sükke” tabir edilen bir koku bulundurur ve gerektikçe ondan sürünürdü. Özellikle yolculuklarında birlikte götürülmesi mutad olan eşyaları arasında bir de “koku şişesi” yer almaktadır. Hz. Peygamber’in güzel koku ile ilgili davranışlarından biri de, O’nun ikram edilen kokuyu reddetmemesi idi.

“Zira koku, külfetsiz bir ikramdır!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/320; Ebû Davud ve Nesaî).

“Dünyada bana, kadın ve güzel koku sevdirildi; namaz da, gözümün nuru kılındı.” (Nesaî, VII/61,62; İbn Sa’d, I/398; el-Hakim, el-Müstedrek).

Peygamber Efendimiz (asm) sokağa çıktıkları zaman, kokularının o kendine has güzelliği ile çevredeki insanlar tarafından hemen farkedilirdi. Bu durumu, Enes b. Malik (ra) şöyle ifade etmektedir:

“Rasûlullah Efendimiz Medine sokaklarının birinden geçtiğinde O’nun misk gibi kokusu hemen sezildiğinden, halk, o yoldan Hz. Peygamber’in geçtiğini söylerdi. Bizler, Peygamber Efendimiz’in gelişini, kokusunun güzelliğinden anlardık.” (İbn Sad, Tabakat, 398-399; Mecme’uz-Zevaid, VIII/282; el-Metalib’ül-Âliye, IV/25; Behcet’ül-Mehafil, II/254).

Gözlerine Sürme Çekmesi

Peygamber Efendimiz (asm), “hıfzısıhha” dediğimiz “koruyucu hekimliğe” son derece önem verirlerdi: Saçlarını yağlaması, dişlerini misvakla temizlemesi, gözüne sürme çekmesi, suyu dinlene dinlene içmesi, fazla kireçli ve kalitesiz suları içmeyip Medine dışındaki pınar ve kuyulardan içme suyu getirtmesi, yediği gıdaların vücut ihtiyaçlarına göre ayarlanması ve daha pek çok tatbikatı, hep sıhhati korumak için almış olduğu tedbirlerdendi.

Hz. Peygamber (asm), sürmeyi, gece yatacağı zaman kullanırlardı. Yatmadan önce, üç defa sağ gözlerine, üç defa sol gözlerine çekerler; ondan sonra yataklarına girerlerdi. Gerek sürmeyi kullanma zamanı, gerek sürmenin faydalarına dair bilgilerden, sürmenin, süslenmek için değil, gözün sıhhatini korumak için kullanıldığı anlaşılıyor. 

İbn Abbas rivayet ediyor:

Peygamber Efendimiz (asm):

“Gözlerinizi ismid ile sürmeleyiniz. Zira ismid ile sürmelemek göze cila verir ve kirpik bitirir.” (Tirmizi, Tıb 9)

buyurmuşlardır. İbn Abbas der ki:

“Hatta Rasûlullah Efendimiz’in bir sürmedanı olup, her gece yatmadan önce bu sürmedandan üç kere sağ gözlerine, üç kere de sol gözlerine sürme çekerlerdi.”

Kaynak:www.yeniakit.com.tr

(Prof. Dr. Ali YARDIM)

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Temmuz 25, 2017
494 okunma
Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Temmuz 21, 2017
291 okunma
Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Temmuz 21, 2017
575 okunma
Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Temmuz 13, 2017
329 okunma
Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Temmuz 9, 2017
263 okunma
Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Temmuz 7, 2017
454 okunma
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Temmuz 6, 2017
369 okunma
Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Nisan 30, 2017
1.121 okunma
En hayırlı kadın kimdir?

En hayırlı kadın kimdir?

Nisan 14, 2017
1.583 okunma
Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Nisan 6, 2017
2.769 okunma
Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Mart 31, 2017
688 okunma
Bunlar da var!
Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 14, 2014
4.439 okunma
Mearic Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Mearic Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 12, 2014
3.838 okunma
En Kısa Dualar

En Kısa Dualar

Mart 13, 2014
2.374 okunma
Amener Resulü Ve Fazileti

Amener Resulü Ve Fazileti

Kasım 28, 2013
1.395 okunma
Leyl Suresi Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Leyl Suresi Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Ekim 21, 2014
4.003 okunma
Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Mart 31, 2017
688 okunma
Şevval Orucu ve Faziletleri

Şevval Orucu ve Faziletleri

Temmuz 20, 2015
446 okunma
Tevbe Suresi ve Türkçe Anlamı

Tevbe Suresi ve Türkçe Anlamı

Eylül 11, 2014
588 okunma
Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Temmuz 21, 2017
575 okunma
Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası

Mayıs 30, 2014
972 okunma
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

Haziran 28, 2016
4.192 okunma
Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 19, 2014
7.620 okunma
Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Eylül 26, 2015
1.833 okunma
Tahiyyat Ve Anlamı

Tahiyyat Ve Anlamı

Mart 24, 2014
648 okunma