kartal escort maltepe escort antalya escort atasehir escort

Mülk Suresi Ve Fazileti

Sure 18 Ocak 2014 - 00:26
950 okunma

Sevgili Kardeşlerim Mülk Suresinin Varlığını ve Faziletini Açıklayalım.

Kabir Azabını Müslüman olan Herkes Duymuştur.Mülk Suresini Okuyan Kişi Kabir Azabını Kendinden Uzaklaştırmış Olur.Allah Hiç Bir Kuluna Kabir Azabını Tattırmasın İnşallah.

Suremizin Okunuşu Aşağıdaki Şekildedir :

Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şey’in kadiyrün, elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur, elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın, sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm azâbes seıyr ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasıyr izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr ve kalu lev künna nesmeu ev na’kılü ma künna fiy ashabis seıyr fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur, em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba feseta’lemune keyfe neziyr ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basıyr emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teşkürun kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn felemma reevhü zülfeten si’ yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelna feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn, kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen ye’tiyküm bimâin meıyn

Mülk Suresinin Fazileti Nedir ?

Müslümanlar İçin Çok Değerli Olan Sure Mekke’de Nazil Olmuştur.

Bu Surenin Her Gece Okunması Mendup Sayılır.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mülk Suresi Her Müslümanın Gönlünde Bulunmasını Arzulardı

mülk suresi

Mülk Suresini Okuyan Kimselerin Her Gece Kabrine Giderek O Kişiden Kabir Azabını Uzaklaştırmaya Çalışır.

Ashab-ı Kiram’dan birkaç Kişi Konaklamakta Oldukları Çadırlarını İstemeden Bir Kabrin Üzerine kurmuşlar.Kabir’de Bir Adamın Mülk Suresini Okuduğunu duymuşlar.Bu Olaydan Etkilenen Şahıslar Peygamber Efendimizin Yanına Giderek Hadiseyi Anlatmışlar.Olaydan Hemen Sonra Resülullah (S.a.v) Mülk Suresinin Kabir Azabı Çekmemek İçin Okunması Gereken Sure Olduğunu Açıklamıştır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 23, 2014
4.487 okunma
Ali İmran Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ali İmran Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 23, 2014
13.382 okunma
Nisa Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Nisa Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 21, 2014
4.294 okunma
Hakka Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Hakka Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 20, 2014
6.720 okunma
Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 19, 2014
8.136 okunma
Necm Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Necm Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 18, 2014
6.537 okunma
Kamer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kamer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 17, 2014
6.310 okunma
Rahman Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Rahman Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 16, 2014
3.817 okunma
Tur Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Tur Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 15, 2014
4.564 okunma
Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 14, 2014
4.704 okunma
Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 13, 2014
9.201 okunma
Duhan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Duhan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 12, 2014
3.013 okunma
Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 11, 2014
22.867 okunma
Şura Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Şura Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 10, 2014
5.912 okunma
Fussilet Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Fussilet Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 9, 2014
6.190 okunma
Bunlar da var!
Cuma Namazı Kaç Rekattır ?

Cuma Namazı Kaç Rekattır ?

Aralık 15, 2013
797 okunma
Miftahul Cennet Duası

Miftahul Cennet Duası

Mart 5, 2014
5.681 okunma
İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

Haziran 28, 2016
24.275 okunma
Kadir Suresi

Kadir Suresi

Kasım 15, 2013
741 okunma
Yakub Aleyhisselam’ın Hayatı

Yakub Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 10, 2017
715 okunma
Peygamberimizin (sav) İsimleri ve Künyeleri

Peygamberimizin (sav) İsimleri ve Künyeleri

Aralık 19, 2016
610 okunma
İkindi Namazı Kaç Rekattır

İkindi Namazı Kaç Rekattır

Kasım 10, 2013
771 okunma
Duha Suresi

Duha Suresi

Kasım 15, 2013
989 okunma
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Vefatı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Vefatı

Aralık 21, 2016
639 okunma
Sad Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Sad Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 5, 2014
7.632 okunma
Hastalıkta Namaz Nasıl Kılınır

Hastalıkta Namaz Nasıl Kılınır

Kasım 18, 2013
698 okunma
Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 11, 2014
22.867 okunma
Rum Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Rum Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 3, 2014
3.571 okunma
Salih Aleyhisselam’ın Hayatı

Salih Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 4, 2017
527 okunma
Öğle Namazı Kaç Rekattır

Öğle Namazı Kaç Rekattır

Kasım 9, 2013
657 okunma
çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort