Sure

Kureyş Suresi

Kureyş Suresinin  Okunuşu Ve Türkçe Meali

Türkçe Meali :

Kureyşi Ülfet Ettirmek (Emniyet Ve Selametleri) İçin Kış Ve Yaz Seferlerinde Ülfet Ettikleri(Faydalandıkları) İçin Bari Bunun İçin, Bu Beytin(Kabe`nin)Rabbına İbadet Etsinler.

Putlara Tapmaktan Vaz Geçsinler.

O Rab`ki Onları Açlıktan Kurtarıp Doyurdu Ve Müthiş Bir Korkudan (Fil Sahiblerinin Saldığı Korkudan) Emin Kıldı.

Okunuş Şekli : Li’î lâfiKurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt.Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Bu Sure Kureyş Kabilesine Allah Tarafından Verilen Nimetleri Bildiriyor.

Kureyş Kabilesi Mekke`de Yaşayan En Eski, En Asil (En Şerefli Kabileydi).

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed(Aleyhisselam) Bu Kureyş Kabilesindendi.

Kureyş Kabilesi Kabe`nin Muhafızlığını (Koruyuculuğunu) Yapardı.

Kabe`nin Koruyuluculuğunu Yaptıklarından Dolayı Etrafta(Çevrede) Bulunan Bütün Arab Kabileleri, Kureyş Kabilesine Karşı Çok Saygı Ve Hürmet Gösterirlerdi.

Kureyşliler, Kışın Yemen`e Yazın Şam`a Kervanlarla Yaptıkları Ticaret Seferlerinde Emniyet İçinde Gelip Giderler, Ve Bol Kazanç Sağlarlardı.

Bütün Bu Kazançlar Kabe`nin Koruyuculuğu(Bekçiliği)ni Yaptıklarının Karşılığı Olarak Allah Tarafından Kureyş Kabilesine Verilmiş Nimetlerdi.

Birde Kabe`yi Yıkmak İçin Gelen Yemenli Ebrehe`nin Filli Ordusunu Küçük Küçük Ebabil Kuşlarının Attığı Taşlarla Helak Edip Bu Filli Ordunun Verdiği Korkudan Allah Tarafından Mekke`lilerin Kurtarıldıkları Bildirilip Hatırlatılıyor.

Bu Dehşetli Korkunç Tehlike Fil Suresinde Belirtilmiştir.

Kureyş Kabilesine Yemen Ve Şam Tarafına Gidip Gelirken Ticaret Kervanlarının eşkiyalar Tarafından Dokunulmayıp Selametlik İçinde Gidip Gelerek Kazandıkları Paralar Ve Filli Ordudan Kurtulduklarını Hatırlatarak Felyabüdü Rabbe Hazel Beyt Buyurularak Hiç Olmazsa Bu Nimetlerin Karşılığı Olarak Bir Teşekkür Vazifesi Olmak Bakımından Bu Beyt`in Kabe`nin Rabbı`na İbadet Etsinler.

Putlara Tapmaktan Vaz Geçsinler, Buyuruluyor, Kureyş Kabilesine Yakışacak Doğru Hareketin Bu olması Gerekirdi.

Fakat Kureyş Kabilesi Bu Nimetlere Karşı Çok Nankörlükte Bulundular.

Allah`a İbadet İçin Kurulan (Yapılan) Kabe`nin İçine 360 Kadar Put Doldurarak Allah`ın Evine Puthane Yaptılar.

Hz.Muhammed (A.S)`in Allah`ın Birliğini İlan Etmesine Karşı Çıkan Kureyşliler, Küfür ve Putperestlikle İnad Ettiler.

Kureyşlilere Bir İhtar Olmak Üzere Cenab-ı Hak :

Ey Kureyş! Aklınızı Başınıza Toplayın. Sizi Bu Yüce Evin(Kabe`nin) Yüzü Suyu Hürmetine Felaketlerden(Filli Ordusunun Felaketinden) Kurtaran, Açlıktan Kurtaran Bir Allah`a İbadet Edin.

Putlara Tapmayın, Allah`ın Üzerinizde olan Bu Kadar nimetlerine Karşı Nankörlük Etmeyin Buyuruyordu.

Çünkü Nankörlüğün Cezasını Çok Büyük Olduğu Hatırlatılıyordu.

İyiliklere, Nimetlere Karşı Nankörlük En Bayağı Bir Hakarettir.

Kadri Kıymeti (Değeri) Bilinmeyen Nimetler Bir Gün Olurda Elden Çıkar gider.

Hem Bütün nimetlerin Başı Allah Teala Olduğu İçin Bütün İnsanların İlk vazifesi Allah`ı Tanımak ve Allah`a Kulluk Edip, İbadet Etmektir.

Kureyşlilere Bu vazife Daha Elzemdir.Çünkü En Çok Nimete Onlar Nail olmuştur.

Allah, Kime Nimet Verdiyse O Kimsenin Allah İçin Çalışması Gerekli Ve İnsani Bir Vazifedir.

İnsanım Diyen Allah`ın Kendisine Verdiği Nimetlerin Kadrini, Kıymetini (Değerini) Bilmesi Gereklidir.

Nimet Verene Şükür Etmeyen İnsan Değil, Bir Nankördür.

Hiç Kimse Yolda Belde Rahat Gezemezken, Kabe`nin Yüzü Suyu Hürmetine Kervanlar Düzenleyip Bol Nimete Eren Mekke`li Kureyş`liler, Allah`a En Çok Şükür Etmesi Gereken kimselerdi.

İşte Bu Sure Allah Nimetlerine Şükür Etmek İnsanlık Görevidir buyuruyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı