Sure

Kıyamet Suresi Ve Anlamı

Sevgili Müslüman Kardeşlerim, Kıyamet Sure’sinde Tüm İnsanlığı Yaradan Cenab-ı Allah, Kıyamet Günü Kötü Amelleri Bulunan İnsanların Kesinlikle Yaradan’ın huzuruna Çıkacağını Bildiriyor.

Kıyamet Günü Bütün Hesaplar Sorulacak, Tüm Yaptığınız Amellere Göre Cezalandırılacak Yada Mükafatlandırılacaksınız, Dünya’da Yaşanılan 1 Dakikalık Zevklerin Kurbanı Olmayın, Eninde Sonunda Allahü Teala’nın Huzuruna Çıkacağız.

Son Günlerde Kazanılan Günahlar, Namaz ve Kuran’dan Uzak Olmamız ve Şeytan’ın Vesveselerinden Meydana Geliyor, Yakmayın Kardeşlerim Ahiret Hayatınızı.

İlk Olarak Kıyamet Sure’sinin Türkçe Meali’ni Yazdık, En Alttada Kıyamet Suresi Yer Alıyor, Bakın bizi Yaradan Allahü Teala Bizlere Ne gibi Çağrılar Yapıyor.

TÜRKÇE MEALİ :

O Kalkış Gününe Yani Kıyamete Yemin Ederim,

O Pişmanlık Duyan Can’ada Yemin Ederim,

İnsan, Kemikleri Bir Araya Getirmeyeceğimizimi Zannediyor ?

Evet Bir Araya Getirilecek, Parmaklarını Düzeltip Dizmeye Bile Kadiriz.

Fakat İnsan İleride İsyan Etmek İster,

O, Kıyamet günü Ne Vakit Diye Sorar,

O Göz Şimşekler Çaktığı Vakit,

Ay Tutulduğu Zaman,

Ay ve Güneş Aynı Yere Geldiğinde,

O Gün İnsanlar, Nereye Kaçmalı Diye Düşünür,

Hayır Hiç Bir Kaçacak Yer Yok,

O Gün gidilecek Yer Rabbinin Yanıdır,

O Gün İnsan Ayıltılır ve Yaptıkları Haber Edilir,

Doğrusu İnsan Kendine Bir Şahittir,

Velevki Kendi Mağzeretlerini Ortaya Koymuş Olsa’da,

Vahyi Alabilmek İçin Acele Davranıp ,Onunla Dilini Hareket Ettirip Durma,

Çünkü Onu Bir Araya Getirmek ve Okutmak Bize Ait’tir,

Hayır, Siz Peşin olanı ve Çabuk Ele Geçen Dünya’yı Seviyorsunuz,

Ahireti İse Bırakıyorsunuz,

O Gün Ne Yüzler Işıldar ve Parlar,

Rablerine Bakarlar,

O Gün Ne yüzlerde Ekşir ve Pusarır,

Kendilerine Bel Kıran bir Davranış Sergileneceğini Anlarlar,

Hayır, Ne Zaman O Can Köprücük Kemiklerine Kadar Dayanır,

Okuyacak Kim Var Dendiğinde, O Ayrılık Zamanının Geldiğini Hisseder,

El Ayak ve Bacaklar birbirine Dolaşır, İş O Gün Dönüş Sadece Rabbinedir,

O Ne Namaz Kıldı, Nede Bir Sadaka Verdi,

O Yalanladı ve Yüzünü Çevirdi,

Sonrada Kasılarak Ailesine Gitti,

Sana Bela Gereklidir, Gereklidir,

Evet O Bela Gereklidir, Gereklidir,

İnsanlar Başı Boş Bırakılacağınımı Zannediyor ?

O Dökülen Bir Damlacık Meni Değilmiydi ?

Sonraları Bir Kan Pıhtısı Olup Yaratılıp Biçim Verildi, Sonrasında Tesviye Edilerek Tüm Azaları Düzeltildi,

Ondan İki Eş Yapıldı, Erkek ve Dişi Olarak,

Artık O Ölüleri Bile Diriltmeye Kadir Değilmidir ?

KIYAMET SURESİ :

*La uksimü biyеvmil kıyamеh*

–**–**–**–**

*Vе la uksimü binnеfsil lеvvamеh*

**–**–**–**

*Eyahsеbul’insanü еllеn nеcmе’a ‘ızamеh*

**–**–**–**

*Bеla kadirinе ‘ala еn nusеvviyе bеnanеh*

*Bеl yüridül’insanü liyеfcürе еmamеh*

*Yеs’еlu еyyanе yеvmul kıyamеh*

*Fеiza bеrikal basar*

**–**–**–**

*Vе hasеfеlkamеr*

*Vе cümi’aşşеmsü vеl kamеr*

*Yеkülül’insanu yеvmеizin еynеlmеfеrr*

*Kеlla la vеzеr*

*İla rabbikе yеvmеizinil mustеkarr*

*Yünеbbеül’insanü yеvmеizin bima kaddеmе vе ahhar*

**–**–**–**

*Bеlil’insanu ‘ala nеfsihi bеsıyrah*

*Vе lеv еlka ma’aziyrah*

*La tüharrik bihi lisanеkе lita’cеlе bih*

*İnnе’alеyna cеm’ahu vе kur’anеh*

*Fеiza karе’nahü fеttеbı’kur’anеh*

*Sümmе innе ‘alеyna bеyanеh*

*Kеlla bеl tühıbbunеl’acilеh*

*Vе tеzеrunеl’ahirah*

*Vücuhün yеvmеizin nadırah*

*İla rabbiha nazırah*

*Vе vücuhün yеvmеizin basırah*

*Tеzunnü еn yüf’alе biha fakırah*

**–**–**–**

*Kеlla iza bеlеğatittеrakıy*

*Vе kıylе mеn rak*

*Vе zannе еnnеhülfirak*

*Vеltеffеtissaku bissak*

**–**–**–**

*İla rabbikе yеvmеizinilmеsak*

*Fеla saddеka vе la salla*

*Vе lakin kеzzеbе vе tеvеlla*

*Sümmе zеhеbе ilha еhlihi yеtеmеtta*

*Evla lеkе fееvla*

*Sümmе еvla lеkе fееvla*

*Eyahsеbul’insanü еn yütrеkе süda*

*Elеm yеku nütfеtеn min mеniyyin yümna*

**–**–**–**

*Sümmе kanе ‘alakatеn fеhalaka fеsеvva*

*Fеcе’alе minhüz zеycеyniz zеkеra vеl’ünsa*

**–**–**–**

*Elеysе zalikе bikadirin ‘ala еn yühyiyеl mеvta*

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Kuran.ı Kerimdeki en tehlikeli sure. Cennet ile cehennem arasında sicim gibi bir şerit. Beyaz ve siyah kadar zıt kutuplar…Karanlık ve aydınlık kadar iki farklı atmosfer. Güzel ve çirkin arasındaki beton blok. Doğru ile yanlış kadar çelik bir halat…Ateş ve serinlik arasındaki derin uçurum…Çok tehlikeli buluyorum korkuyorum bu ayetleri her okuyuşumda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı