Kadınların cenazeyi takip etmeleri caiz midir

Dini Bilgiler 21 Temmuz 2017 - 03:16
203 okunma

Kadınların, İslami usullere ve adaba uygun olarak kabir ziyareti yapmalarının bir sakıncası yoktur. İşte detaylar…

Ümmü Atıyye’den demiştir ki:

“Biz (kadınlar) cenazenin arkasından gitmekten sakındırıldık. (Ancak bu mesele) üzerimize kesin bir şekilde haram kılınmadı.” (Buhari, Cenâiz 29, İ’tisam 27; Müslim, Cenâiz 34, 35; İbni Mâce, Cenâiz 50; Ahmed b. Hanbel VI- 408)

Bu rivayet sahihtir.

Hz. Peygamber’in bu yasağı kadınlara bizzat kendinin koy­muş olması ihtimali bulunduğu gibi, bir elçi aracılığıyla koy­muş olması ihtimali de vardır.

Nitekim Beyhakî’nin Ümmü Atıyye (r.a)’dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte, “Rasûlü Ekrem’in Medine’ye geldikten son­ra; kadınların bir araya toplanmalarını emredip, Hz. Ömer’i göndererek onları cenazenin ardından gitmekten menetmesini emrettiği” ifade edilmektedir.

Hz..Ümmü Atıyye’ye göre, bu hadis-i şerifteki “ka­dınların cenazenin arkasından gitmeleriyle ilgili yasak” kesin bir yasak ol­mayıp ancak kerahat-i tenzihiyye ifade eden bir yasaktır. Çünkü, her ne ka­dar Rasülü Ekrem Efendimiz, kadınların cenazenin ardından gitmesini yasaklamışsa da, bunun kesinlikle yasak olduğunu bildiren net bir açıklamada bu­lunmamıştır. Halbuki Hz. Peygamber diğer yasakların yasak olduğunu açık­ladıktan sonra, bir de onların haramlığını teyit eden beyanlarda bulunurdu.

Hz. Ümmü Atıyye’nin Hz. Peygamber’in bu yasağının “haram” ifade et­tiğini, başka karinelerden sezmiş olması da mümkündür. Kerahet-i tenzihiy­ye ifade ettiğine dair bir karinesi bulunmayan yasaklar ise, kesinlikle hür­met ifade eder.

İmam Kurtubi’ye göre de konumuzu teşkil eden Ümmü Atıyye hadisindeki nehy tahrimiyye değil, tenzihiyye ifade etmektedir. Çünkü Ebû Hureyre’den rivayet edilen “Hz. Peygamber, Hz. Ömer’in bir cenaze merasi­minde ağlayan bir kadını azarladığını görünce -onu bırak ya Ömer! Çünkü göz yaş dökücüdür- buyurmuştur.” (İbn Mace, Cenâiz 53) mealindeki hadis-i şerif buna delalet etmektedir.

Hadisin zahirinden, kadınların cenazeyi takib etmelerinin mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda Şafiîlerin görüşü de budur. İbnü’l-Münzir’den; İbn Mes’ud ile İbn Ömer, Ebû Ümame, Hz. Aişe, Mesruk, Hasan-ı Basri, En-Nehâî, Evzâî, İmam Ahmed, İshak ve es-Sevri’nin de bu görüşte oldukları rivayet edilmiştir.

İbn Hazm ile Ebu’d-Derda, Zührî ve Rabia ise, kadınların cenazeyi takib etmelerinin caiz olduğunu söylemişlerdir.

Hanefilere göre, kadınların cenazeyi takip etmeleri keraheti tahrimiyye ile mekruhtur. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, cenazeyi takip eden kadınlara hitaben “Sevap kazanarak değil, günaha girmiş olarak dönün”buyurmuştur.

Netice olarak şunu söyleyebiliriz:

Kadınların cenazenin peşinden gi­dip gitmeyecekleriyle ilgili ihtilaf, örtünmeye dikkat edip, süslenmeksizin ve ağlayıp sızlanmaksızın cenazeyi takip edenHz. Peygamber devrindeki kadın­lar hakkındadır. Bu hususlara dikkat etmeyen kadınların cenazenin peşin­den gitmelerinin haram olduğunda ittifak vardır. (bk. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/23-24)

Kaynak: www.yeniakit.com.tr
(Sorularla İslamiyet)

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Zekat Kimlere Verilir?

Zekat Kimlere Verilir?

Eylül 18, 2017
34 okunma
Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Temmuz 25, 2017
515 okunma
Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Temmuz 21, 2017
300 okunma
Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Temmuz 21, 2017
587 okunma
Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Temmuz 13, 2017
345 okunma
Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Temmuz 9, 2017
276 okunma
Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Temmuz 7, 2017
468 okunma
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Temmuz 6, 2017
373 okunma
Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Nisan 30, 2017
1.135 okunma
En hayırlı kadın kimdir?

En hayırlı kadın kimdir?

Nisan 14, 2017
1.614 okunma
Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Nisan 6, 2017
2.789 okunma
Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Mart 31, 2017
694 okunma
Bunlar da var!
İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

Haziran 28, 2016
22.464 okunma
Cehennemin Katları Nelerdir?

Cehennemin Katları Nelerdir?

Ekim 1, 2015
1.245 okunma
Nimet Duası

Nimet Duası

Haziran 27, 2016
804 okunma
Tekasür Suresi

Tekasür Suresi

Kasım 15, 2013
881 okunma
Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Haziran 29, 2016
4.485 okunma
Şems Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Şems Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 20, 2014
16.574 okunma
Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 13, 2014
8.676 okunma
Orucu Bozan Şeyler Nelerdir

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir

Aralık 25, 2013
1.075 okunma
Yusuf Aleyhisselam’ın Hayatı

Yusuf Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 11, 2017
823 okunma
İnşikak Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 26, 2014
23.660 okunma
Fatır Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Fatır Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 2, 2014
2.714 okunma
Nahl Suresi ve Türkçe Meali

Nahl Suresi ve Türkçe Meali

Eylül 15, 2014
695 okunma
Müminun Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Müminun Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Eylül 25, 2014
4.052 okunma