Dua

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir ziyareti İslam dininde caiz görülen durumlardan biridir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu konu ile ilgili olarak İslamiyet’in ilk zamanlarında kabir ziyaretini yasaklamıştır. Bunun nedeni ise kabir ziyareti yapan kişilerin haddi aşması ve kabirleri birer put haline getirmelerinden kaynaklanmaktadır. İslamiyet’in hükümleri insanlar arasında yayılmaya başlayınca Peygamberimiz (s.a.v.) bu konudaki yasağı kaldırmıştır.(1)
Kabir ziyareti ile ilgili olarak kabir adabına uyulması gerektiğini söyleyen âlimler kabirdeki ölülere selam verildiğinde selamın alınacağını bildirmişlerdir. Ayrıca kabirde namaz kılınamayacağı ve kabirlere tapılamayacağı da bildirilenler arasındadır. Kabirlerin yanında kurban kesilmesi, etrafının tavaf edilmesi ve kabirlerden medet umularak dua edilmesi de yanlış bir davranıştır ve İslam dinince caiz değildir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde bildirildiği gibi kabir ziyaretinde yapılacak olan duaları etmek hem ibadet sevabı almayı hem de yanlış görüşlere sapmamayı sağlayacaktır.

Kabirde Hangi Dualar Okunur? 

Kur’an-ı Kerim kullarına yol gösteren bir rehber olarak gelecek olan nesillerin vefat etmiş olan nesillere şu şekilde dua etmesini buyurmuştur: ‘’Onlardan sonra gelenler: ‘Rabbimiz! Bizi ve bizden önce imanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla!’ derler.” (2)
Ayrıca ‘’Bir müminin kabrini ziyarette bulunurken, Allahümme inni eselüke-bi-hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe hazelmeyyit denirse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.’’(3)ibaresine göre bu duayı bol bol okumak gerekir. Âlimler tarafından bildirildiğine göre kabre gelindiğinde ayak kısmında durarak ölüye selam vermek gerekir. Daha sonra ‘’Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî’’ duası yapılabilir. Kabirde Fatiha, İhlas, Tekasür, Yasin, Tebareke gibi sureler okunabilir. Allahu Teâlâ’dan kulunun azabına ve günahlarına rahmet etmesi istenebilir.
Kaynaklar
(1)Müslim, Cenâiz, 15/ Buhârî, Cenâiz, 7, Ahkâm, ll
(2)Haşr Suresi, 10
(3)Efdalü’l- Müslimin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı