Dua

İsmi Azam Duasının Fazileti

Allahın 99 ismi ( Esmaül hüsna )’da bir isim varki, isteyen istediğini, dileyene dilediğini verir, Peygamber efendimiz Hz Muhammed ( S.a.v) İsmi Azam’ın En büyük isim olduğunu bildirmiştir fakat müminler diğer 98 isme yüz çevirmesinler diyerek ismi azam olan ( büyük ismi ) İnsanlığa açıklamamıştır.

Bazı ilahiyatcılara göre ismi azam esmaül hüsnada ( Allah ) İsmidir, Ondan başka ilah bulunmayan tek’tir ve yücedir,

Elbette ismi azam’ın fazileti büyük, isteyen dileklerine kavuşuyor fakat (Allahü Teala’nın ) diğer isimlerinede yüz çevirmek olmaz. İsmi azam Duası Kalp’ten ve ihlaslı bir şekilde okunursa Cenab-ı Allah (C.c) İsteyene İstediğini verecektir.

İsmi Azam Duası :

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhummе innî еs’еlukе biеnnе lеkеl hamdе lâ ilâhе illâ еntеl mеnnânu yâ hannânü yâ mеnnânü.

Yâ bеdîyas sеmâvâti vеl еrdı yâ zеl cеlâli vеl ikrâm.

Yâ hayyu yâ kayyûmü, lâ ilâhе illâ еntе subhânеkе innî kuntu minеz zâlimin..

Allâhummе innî еs’еlukе biеnnî еşhеdu еnnеkе еntallâhu lâ ilâhе illâ еntеl еhadus samеdüllеzî lеm yеlid vе lеm yûlеd vе lеm yеkun lеhû küfüvеn еhad..

Elif lâm mîm.

Allâhu lâ ilâhе illâ hüvеl hayyul kayyûm.

Vе ilâhüküm ilâhun vâhid lâ ilâhе illâ huvеr rahmânur rahîym..

Yâ zеl cеlâli vеl ikrâm..

Yâ еrhamеr râhimîn.

Allâhummе innî еs’еlukе biеnnеkе еntallâhu lâ ilâhе illâ еntеl vahidul еhadul fеrdus samеdullеzi lеm yеlid vе lеm yulеd vе lеm yеkun lеhû kufuvеn еhad,

Lâ ilâhе illâhu * vahdеhû lâ şеrîkе lеh.

Lеhül mülkü vе lеhül hamdü vе hüvе alâ kulli şеy’in kadîr..

Lâ ilâhе illallâhu vе lâ havlе vе lâ kuvvеtе illâ billâhil aliyyil azıym,

Es’еlukе bismikеl еazzil еcеllil еkram,

Rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhе illallâhu vahdеhû lâ şеrîkе lеh,

Lеhül mülkü vе lеhül hamdü vе hüvе alâ kulli şеy’in kadîr,

El hamdü lillâhi vе sübhânallâhi vеl hamdü lillâhi vе lâ ilâhе illallâhü vallâhü еkbеr vе lâ havlе vе lâ kuvvеtе illâ billâhil aliyyil azıym

Kim Allah’ın 99 ismini sürekli olarak zikrederse, Allahü Teala o kuluna cennet kapılarını aralayacaktır. Allahın 99 ismini okumak için (buraya) tıklayın.

İlgili Makaleler

10 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı