Dua

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

İnsanoğlu için geçerli olan imtihanlardan biri de hastalıklarıdır. Maddi ve manevi olarak karşımıza çıkan hastalıklar kimi zaman sıkıntı yaşamamıza neden olsa da aslında birer rahmet kaynağıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hasta gördüğünde ve bir hasta ziyaretinde bulunduğunda ‘’Sabret İnşallah başka bir şey yoktur ve yaşadığın bu hastalık senin günahlarını temizleyecektir.’’ (1) buyurmuştur. Hadisi şerife baktığımızda hasta ziyaretine gittiğimizde hastaya moral vermek ve yaşadığı hastalığın günahlarını temizleyen bir ibadet olduğunu hatırlatmak gerekir. Ayrıca hastalık zamanlarında hastalara bol bol sabır telkin edilmelidir.

  • Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bir hadisi şerife göre hasta ziyaretine gidildiğinde 7 kere şu duayı yapılmasını tavsiye etmiştir:

‘’Es’elullahel azime rabbel arşil azimi en yeşfiyeke’’
Anlamı: Yüce arşın Rabbi olan Allahu Teâlâ’dan sana şifa vermesini diliyorum. (2)

  • Yine Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından edilen dualardan birini rivayet eden Enes (r.a.) sahabeden Sabit el-Bunani’ye şu duayı okumuştur:

‘’Allahümme Rabben nas. Müzhibel be’si. İşfe enteş’ Şafi. La Şafiye illa ente. Şifaen la yüğadiru segamen. ‘’
Anlamı: Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Hastalıkları gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren kimse yoktur. Hiç hastalık kalmayacak şekilde şifa ihsan eyle. (3)

  • Hz. Aişe (r.a.)’dan gelen rivayetlere  göre Peygamberimiz (s.a.v.) hanesinden biri hastalandığında ona İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu.
  • Bismillahirrahmanirahim

Ve yeşfi sudura kavmim mü’miniin. (4)
Ya eyyühennasü gad caa etküm mev’izatüm mirrabbiküm ve şifa ül lima fissuduri ve hüdev ve rahmetül lilmü’miniin.(5)
Yahrucü min bütunihee şerabüm muhtelifün elveenühü fihi şifa ül linnasi inne fii zelike le eeyeetül likavmiy yetefekeruun.(6)
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifa üv ve rahmetül lilmü’miniin (7)
Ve iza meriztü fehüve yeşfiin (8)
Kul hüve lilleziine amenü hüdev ve şifaün (9)
Yukarıdaki şifa ayetleri hasta ziyaretine gidildiğine okunabilir. Allahu Teâlâ hasta ziyareti yapanlara sevap yazdığı gibi hastanın sabretmesine de büyük mükâfatlar vermiştir.
Kaynaklar
(1)Buhari Fethu’l-Bari Şerhi 1/118
(2)Ebu Davud, Tirmizi, Efendimizin Dilinden Dualar ve Zikirler/ İmam Nesai
(3)Buhari, Tirmizi, Ebu Davud
(4)Tevbe Suresi, 14
(5)Yunus Suresi, 57
(6)Nahl Suresi, 69
(7)İsra Suresi, 82
(8)Şuara Suresi, 80
(9)Fussilet Suresi, 44

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı