Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Dini Bilgiler 06 Nisan 2017 - 21:52
2.795 okunma

İslâm hukukunda belirli akrabalarla evlenilmesi yasaklanmıştır. (en-Nisâ 4/22, 23) Kendileriyle evlenilmesi yasak olan bu kadınlara muharremât denmektedir. Bu yasak bazı kereler devamlıdır; hiçbir hal ve durumda ortadan kalkmaz. Bazan da bu yasak sürelidir; belli sürelerin geçmesi veya bazı durumların gerçekleşmesi halinde bu kimselerle evlenilebilir.

Dinimize göre evlenme engeli olan kadınlar ve kısımları şöyledir:

a) EVLENİLMESİ CAİZ OLMAYANLAR

İslâm hukukunda devamlılık arzeden, yani tarafların birbiriyle evlenmesine ebedî olarak engel olan sebeplerdir. Devamlı evlenme engelleri üç grupta toplanır.

1- Kan Hısımlığı: Kan hısımlığı sebebiyle evlenilmesi yasak olan akrabalar dört grupta toplanır

a. Usul (üst soy hısımları);
b. Fürû (alt soy hısımları);
c. Ana babanın fürûu;
d. Dede ve ninenin sadece çocukları.

Buna göre kişinin kendi annesi, ninesi, kızı, kız torunları, kız yeğenleri veya onların kızları, teyze ve halasıyla evlenmesi yasaktır.

2- Sıhrî Hısımlık: Evlenmeden doğan hısımlık sebebiyle kendileriyle evlenilmesi yasak olanlar da keza dört gruptur.
a.Usulün eşleri yani üvey anne ve üvey nine. Üvey ninenin baba veya anne tarafından olması farketmez.
b. Fürûun eşleri, yani gelinler.
c. Eşin usulü, yani kayınvâlide ve eşin her iki taraftan nineleri.
d. Eşin fürûu, yani üvey kızlar veya bu durumda olan kız torunlar.
Ancak bu son grupta evlenme engelinin doğması için sadece nikâh yetmemekte, evliliğin zifafla da fiilen başlaması gerekmektedir.

3- Süt Hısımlığı: Çocukla öz annesi dışında kendisine süt veren kadın ve onun belirli derecedeki yakınları arasında meydana gelen hısımlıktır. Süt hısımlığı miras hakkı doğurmazsa da bir evlenme engeli teşkil eder. Bu gruptaki hısımlar da kendileriyle sürekli olarak evlenilmesi yasak olan akrabalar grubunda yer alırlar. Bu yolla evlenilmesi yasak olan hısımlar şunlardır:

a. Süt usul, yani sütanne, baba, sütnine ve dede.
b. Sütfürû, yani süt çocuklar ve torunlar.
c. Sütanne ve babanın neseb ve sütten olan fürûu, yani sütkardeşler ve onların çocukları.
d. Sütdede ve ninenin sadece çocukları ki bunlar süthalalar ve sütteyzeler olmaktadır.
e. Eşin sütannesi ve ninesi.
f. Eşin sütten olan kız çocukları ve kız torunları. Burada söz konusu olan koca eşin süt çocuğu emzirirken evli bulunduğu koca değildir. O zaten süt usul olarak yukarıda zikredildi. Buradaki koca sütanne ile daha sonra evlenmiş bulunan kimsedir. Bu son durumda kız çocuk ve kız torunların yasak olabilmesi için nikâh yetmeyip evliliğin zifafla fiilen başlaması da gerekmektedir.
g. Sütbaba ve dedenin sütanne ve  nine  olmayan  eşleri.  Sütanne ve nine süt usul olarak yukarıda zaten zikredildi.
h. Sütten olan fürûun eşleri.

Hukukçuların çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. İmam Şâfiî ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde beş fâsılalı ve do- yurucu emişin şart olduğunu söylemektedir. İki yaşından  sonra  emmiş  olduğu süt müctehidlerin çoğuna göre bu tür bir hısımlık ve evlenme yasağı doğurmaz.

b) KİMLER EVLENEMEZLER?

Ortadan kalkmaları mümkün olan, bu sebeple de devamlı evlilik engeli oluşturmayan sebepler şunlardır:

1- Başkasının Eşi Olma: Evli olan veya boşanmış veya kocası ölmüş olup da henüz iddet beklemekte bulunan kadınlarla evlenmek yasaktır.

2- İki Akraba ile Birden Evlenme: İslâm hukukunda bir erkeğin belirli şartlarla birden fazla kadınla evlenmesi mümkündür. Ancak bir erkek  iki yakın akraba ile aynı anda evli ol Bu ilişkinin akrabalık ilişkisine zarar vereceği düşünülmüştür. Bu yakınlığın ölçüsü  iki  kadından  her  birini  ayrı ayrı erkek kabul edildiğinde bunların birbirleriyle evlenemeyecek derecede yakın akraba olmalarıdır.

Teyze ile yeğen buna örnek gösterilebilir. Çünkü hangisi erkek kabul edilirse edilsin diğeriyle evlenmesi hukuken mümkün değildir. Bu durumda bunların aynı kişinin nikâhında birleşmeleri de söz konusu  olamaz.

3- Üç Kere Boşanma: Bir erkek üç boşama ile boşamış olduğu eşi ile tekrar evlenemez. Bakara sûresinin 227. âyetinde, “Boşanma iki keredir; sonra ya iyilikle tutmak veya güzel bir biçimde bırakmak (gerekir)” buyurul- muştur. İslâm hukukunda kolay boşanma usulü benimsendiğinden ve kocanın karısını tek taraflı bir irade beyanıyla boşaması mümkün olduğundan bunun kötüye kullanılmasını önlemek için üç boşama ile boşadığı eşiyle tekrar evlenememe gibi bir yasak getirilmiştir.

Bu durum boşayan eş için geçici bir evlenme engeli teşkil eder. Bu engelin ortadan kalkması için kadının bir başkasıyla geçerli bir evlilik yapması, bu evliliğin hileli olmaması ve zifaf ile fiilen başlaması daha sonra da boşanma veya ölümle sona ermesi gerekmektedir. Bu durumda artık ilk koca dilerse boşamış olduğu eşiyle onun da rızâsını alarak tekrar evlenebilir.

4- Din Farkı: Müslüman bir erkeğin Ehl-i kitap yani yahudi ve hıristiyan olmayanlar dışında bir kadınla evlenmesi yasaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin…” (el-Bakara 2/221) buyurulmaktadır. Müşrik Allah’ın birliğine inanmayan, ona ortak koşan kimse demektir. Yahudi ve hıristiyan kadınlarla evlenilebilir. (el-Mâide 5/5) Buna mukabil müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle isterse bu erkek Ehl-i kitap olsun evlenmesi dinen mümkün değildir.

İslâm hukukçuları bu konudaki görüşlerinin Mâide sûresinin 5 ve Mümtehine sûresinin 10. âyetlerine dayandırmaktadırlar. İslâm hukukçularının bu âyetleri gayri müslim erkeklerle evlenmeyi yasaklayacak biçimde yorumlamaları, Ehl-i kitap da olsa başka bir din mensubuyla evlenmenin kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesine dayanmaktadır.

Ancak tabiatıyla bu engeller geçicidir. Gerek erkeğin gerekse kadının müslüman olarak bu engelleri bertaraf etme imkânı her zaman vardır.

Kaynak: İslam İlmihali 2, TDV Yayınları – www.yeniakit.com.tr

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Zekat Kimlere Verilir?

Zekat Kimlere Verilir?

Eylül 18, 2017
37 okunma
Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Temmuz 25, 2017
519 okunma
Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Temmuz 21, 2017
303 okunma
Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Temmuz 21, 2017
591 okunma
Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Temmuz 13, 2017
350 okunma
Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Temmuz 9, 2017
277 okunma
Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Temmuz 7, 2017
469 okunma
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Temmuz 6, 2017
375 okunma
Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Sünnete göre tırnak nasıl kesilir?

Nisan 30, 2017
1.139 okunma
En hayırlı kadın kimdir?

En hayırlı kadın kimdir?

Nisan 14, 2017
1.620 okunma
Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Mart 31, 2017
696 okunma
Bunlar da var!
Evladın Hayırlı Olması İçin Okunacak Dua

Evladın Hayırlı Olması İçin Okunacak Dua

Haziran 27, 2016
10.090 okunma
Yatsı Namazı Kaç Rekattır

Yatsı Namazı Kaç Rekattır

Kasım 15, 2013
588 okunma
Şirkten ve Günahtan Korunma Duası

Şirkten ve Günahtan Korunma Duası

Mart 11, 2014
3.442 okunma
Hud Aleyhisselam’ın Hayatı

Hud Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 3, 2017
521 okunma
Grup Hanedan Yar İle Şimdi

Grup Hanedan Yar İle Şimdi

Kasım 6, 2013
7.518 okunma
Evliliği Kurtarma Duası

Evliliği Kurtarma Duası

Eylül 27, 2015
22.537 okunma
Rızık İçin Okunabilecek Dualar

Rızık İçin Okunabilecek Dualar

Haziran 27, 2016
958 okunma
Zararlı Hallerden Korunma Duası

Zararlı Hallerden Korunma Duası

Haziran 27, 2016
642 okunma
Şems Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Şems Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 20, 2014
16.609 okunma
Yasin Suresi

Yasin Suresi

Aralık 10, 2015
3.455 okunma
Rüyada Araba Görmek

Rüyada Araba Görmek

Haziran 28, 2016
716 okunma