Sure

Cuma Suresi

Sevgili Müslümanlar Cuma Suresi ve Türkçe Mealini Siz Değerli Kardeşlerimizle Paylaşalım.Bu Sureyi Cuma Günü Okumanın Faydası Çoktur.

Cuma Suresinin Arapcası:

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi

Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu

Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun minellehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne

Cuma Suresinin Türkçe Meali.

Cuma Suresi Medine Sınırları İçerisinde İnmiştir.11 Ayettten Oluşmaktadır.

Göklerde ve Yerde Bulunan Herkes Tüm Mülkün Sahibi Hakim ve Aziz Olan Allah’ı Tesbih Eder.

Ümmilere İçlerinden Kendilerine Ayetlerini Okuyan Onları Temizliğe Kavuşturan, Onlara Kitap ve Tüm Hikmetleri Öğreten, Onlara Peygamber Gönderen Odur.Kesinlikle Onlar Önceleri Sapıklık Peşindeydiler.

Müminlerden Kendilerine Katılmayanlarada Göndermiştir. O Yücedir Azizdir ve Hakimdir.

Cenabı Allah Lütuf Sahibidir, Onu İstediğine Dilediğine Verir.

Tevrat İle yükümlü Olupta Onunla Amelde Bulunmayanların Durumu, Ciltlerce Kitap Taşımakta Olan Merkebin Durumu Gibidir.Allahın Ayetlerine İnanmayan ve Yalanlamak İsteyenlerin Durumu Çok Kötüdür.Cenabı Allah Zalim ve Kötü Kişiler Topluluğunu Asla Doğru Yola Saptırmaz.

Deki Yahudiler! Tüm İnsanlık Değilde, Sadece Siz Allahın Dostları Olduğunu İddia Ediyorsanız, ve Bunda Samimi Kararlı İseniz Hadi Ölümü Temenni Edin Bakalım.Kesinlikle Önceden Yaptıkları İçin Ölümü Temenni Etmeyeceklerdir, Allah (C.C) Zalimlerini Huyunu Çok İyi Bİlmektedir.

Sizlerin Kaçtığı Ölüm İllaki Sizleri Bulacak ve Sonrasında Herşeyi Gören ve Yaratan Allah’a Döndürüleceksiniz,Cenabı Allah’ta Size Tüm Yaptıklarınızı Haber Edecek.

Ey İman Eden Kişiler, Cuma Günü Namaz Okunduğu Zaman Derhal Cenabı Allah’ı Anmaya Koşun, Sizin İçin En Hayırlısı Bu Olacaktır.

Namaz Bittikten Sonra Yeryüzünün Her Tarafına Dağılın ve Cenabı Allahın Lütfundan İstekte Bulunun, Allahı Çok Çok Zikir Edin Umuyoruzki Kurtuluşa Erersiniz.

Onlar eğlenceli Bir İş veya Ticaret gördükleri Zaman Aniden Dağılıp Oraya Giderler, Onlara Deki Cenabı Allaha Sığınan ve Yanında Bulunanlar (Eğlence/Ticaretle) Uğraşandan Daha Faydalıdır.Yaradan Cenabı Allah Rızık ve Nimet Verenlerin En Hayırlısıdır..

Cuma Suresi – 552.Sayfa – 28. Cüzün 3. Hizbi

Cuma Suresi,Münafikun Suresi – 553.Sayfa – 28. Cüzün 3. Hizbi

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı