Sure

Amme (Nebe) Suresi

Amme (Nebe) Suresi

Amme Suresi 40 Ayeti Celile’den Oluşmaktadır ve Mekke’de Nazil Olmuştur.

Allah Resulü (s.a.v) Şöyle buyuruyorlar :

Amme Suresini Her Kim İkindi Namazından Sonra Okursa Cenab-ı Allah (C.C) O Kulunun Azablarını Hafifletir.

Her Hangi Bir Sebeple Uyuyamayan Kardeşlerimiz Olursa Amme Suresinde Geçen ( Ve Cealna Nevmeküm Sübata) Ayetini Okuduğu Taktirde Allahın İzni İle O Dertten Kurtulur.

Amme Suresinin Okunuş Şekli:

Bismillâhir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Amme yetesaelun

(2) aninnebeil azıym

(3) elleziy hüm fihi muhtelifun

(4) kellâ seya’lemun

(5) sümme kellâ seya’lemun

(6) elem nec’alil’erda mihada

(7) velcibale evtada

(8) ve haleknaküm ezvaca

(9) ve cealna nevmeküm sübata

(10) ve cealnelleyle libasa

(11) ve cealnennehara meaşa

(12) ve beneyna fevkaküm seb’an şidada

(13) ve cealna siracen vehhaca

(14) ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca

(15) linuhrice bihî habben ve nebata

(16) ve cennatin elfafa

(17) inne yevmel fasli kâne miykata

(18) yevme yünfehu fis sûri fete’tûne efvaca

(19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba

(20) ve süyyiratil cibalü fekanet seraba

nebe suresi

(21) inne cehenneme kanet mirsada

(22) littağıyne meaba

(23) lâbisiyne fiyha ahkaba

(24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ şeraba

(25) illâ hamiymen ve ğassaka

(26) cezâen vifaka

(27) innehüm kânu lâ yercûne hısaba

(28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba

(29) ve külle şey’in ahsaynahü kitaba

(30) fezûku felen nezideküm illâ azaba

(31) inne lilmüttekıyne mefaza

(32) hadâika ve a’naba

(33) ve kevâıbe etraba

(34) ve ke’sen diheka

(35) lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba

(36) cezâen min rabbike atâen hısaba

(37) rabbis semâvâti vel’erdı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba

(38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehür rahmânü ve kâle savaba

(39) zalikel yevmülhakk femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ

(40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteni küntü türaba.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı