Dini Bilgiler

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak, kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağını va’d etmesi ve Allah’a söz vermesi demektir.

Adağın Şartları

Bir adağın dinen geçerli olabilmesi için adayanda ve adanan şeyde bir takım şartların bulunması gerekir.
a) Adayan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar
1- Müslüman olmak.
2- Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak.
Çocuğun ve delinin adakları muteber olmaz. Çünkü bunlar hiç bir dini hükümle yümlü değillerdir.
b) Adanan Şeyde Bulunması Gerekli şartlar
1- Adanan şeyin gerçekte mümkün olması ve dinen de makbul bulunması.
Mesala: ”Gece oruç tutmak adağım olsun.” veya Kadının, ”Adet günlerimde oruç tumak adağım olsun.” demesi gibi. Gece oruç tutma zamanı olmadığı gibi, adet gören kadının oruç tutması da dinen makbul ve caiz değildir.
2- Adanan şeyin kurbet yani ibadet çeşidi olması gerekir. İbadet olmayan şeyi adamak muteber değildir. Mesala: ”İçki içmek adağım olsun” veya ”Falancıyı dövmek adağım olsun” gibi.
Peygamberimiz: ”Allah’a isyan etmek için adak olmayacağı gibi, Ademoğlunun elinde olmayan bir şeye yapılan adak da adak olmaz.” buyurmuştur. Allah’a isyan konusunda adak adanamıyacağını bildirmişlerdir.
3- Adanan şey farz veya vacip cinsinden bir ibadet olmalıdır. namaz, oruç, hac, sadaka, itikaf, kurban gibi ibadetler adak olabilir. Ama sevap olan ve fakat bizzat maksut birer ibadet olmayan; hasta ziyareti, cenazeyi uğurlama, abdest alma, gusletme, mescide girme, mevlid okutma ve benzeri şeyleri adamak sahih değildir.
4- Adanan malın adama esnasında, adayanın mülkiyetinde bulunması veya adağın mülke yahut mülk sebebine izafe edilmiş olması. Buna göre sahip olunmayan bir malı sadaka olarak adamak muteber değildir.
5- Adanan şey adayana önceden farz veya vacip olmamalıdır. Vakit namazları, Ramazan ayı orucu, farz olan hac ve vacip olan kurban gibi bir ibadet adanacak olursa bu da geçersizdir. Çünkü adayan, adaktan önce bunlarla yükümlüdür.
Türbelere mum yakmak, bez bağlamak, horoz kesmek, şeker ve helva dağıtmak gibi adak adetlerinin dinde yeri yoktur.
Kaynak: Diyanet İslam İlmihali sayfa 348 – 349

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı