kartal escort maltepe escort antalya escort atasehir escort

54 Farz

Dini Bilgiler 27 Kasım 2013 - 21:51
1.483 okunma

Müslüman Kardeşlerim 54 Farzı Açıklamalarıyla Sıraladık Uymaya Çalışalım Lütfen.

Cenab-ı Hakkı Zikretmek :

Her Hayırlı İşimizin Başında Allahü Tealanın İsmi Şeriflerini Söleriz. Besmele Ve Dualar Okuruz.Onun İçin Her Zaman Allahımızı Zikretmek Anmak Ve Hatırlamak Üzerimize Farzdır.

Helalinden Temiz Elbise Giymek :

Bir Müslümanın Giydiği Elbisenin İyi Temiz Helal olması Farzdır, Aynı Zamanda Kadınların Irzlarını Korumaları İçin Örtünmeleri Farzdır.

Abdest Almak Gusletmek:

Namazdan Önce Abdest Almak, Cünüb İse Gusül Etmek, Boy Abdesti Almak Temizlenmek Farzdır.

Beş Vakit Namaz Kılmak :

Bir Müslümanın Farz Namazlarını Kılması Gerekir. Çoluk Çocuğuna Ailesine Namaz Kılmayı Öğretmek Farzdır.

Rızık İçin Allah Güvenmek :

Herkesin Ve Bütün Canlıların Rızkını Allahü Teala`nın Verdiğine Daima Onun Vereceğine İnanmak Farzdır.

Helalinden Yemek İçmek :

Bir Müslüman İçin İyi Ve Temiz olan Helal Şeyleri Yemek İçmek Farzdır.Haksız Kazanılan Şeyler Yenilemez ve İçilemez.Rüşvet, Kumar Sebebiyle, Sahtekarlıklar, İhanetle Kazanılan Kazançlarla Alınan Esya Temiz Eşya Değildir, Haramdır.

Kanaatkar Olmak :

İnsanın Kendi Kazancına Kanaat Etmesi, Razı Olması Lazımdır, Bu Şerefli Yaşamanın Tek Yoludur.

Mütevekkil Olmak :

Bir Müslümanın İşlerinde Sebeplerine Baş Vurduktan Sonra Cenab-ı Hakka İtimat Etmesi, Allaha Güvenmesi, Neticeyi Allahü Tealadan Beklemesi Demektir.

Kazaya Razı Olmak :

Cenab-ı Haktan Gelene Razı Olmak, Hiç Kimse Allahın Kudretine Karşı Gelemez, Çünkü Gücü Yetmez. Şu Halde Bela Ve Kazaları Sabırla Karşılamalıdır.

Nimet Karşısında Şükretmek :

Cenabı Hakka Verdiği Nimetlerinden Dolayı Şükretmek, Teşekkür Etmek.

Belaya Sabretmek :

Bir Kula Cenabı Haktan Bir Musibet Bir Bela Geldimi O Ancak Sabırla giderilebilir, Sabır Böyle Bir Nimettir.

Günahlara Tevbe Etmek :

Bir Kul Allahtan Bağışlanmasını Dilemek Ve Bir Daha Günah Yapmamak Niyyetiyle Cenab-ı Hakkın Kendisini Affetmesine Niyaz Edip Yalvarması Demektir.

İhlas İle İbadet Etmek :

Allahdan Başkasına Kulluk Etmemek, Yanlız Cenab-ı Hakka Teslim olup Ona İhlas İle İbadet Etmek.

Şeytanı Düşman Bilmek :

Kuran Şeytanın Bize Apaçık Bir Düşman Olduğunu bildirir.Şeytan Ademoğullarının En Büyük Düşmanıdır.

Kuranı Delil Tutmak :

Kuranı Kerime Uymak, Kuranı Kerimin Bütün Ayetlerine İnanmak ve Bir Harfini Bile İnkar Etmemek.

Ölüme Hazırlıklı Olmak :

Her Canlı Ölümü Tadacaktır.Yaşayanlar Ölüyor, Ecelin Vakti Belli Değildir.Ölümün Ne Zaman Geleceği Belli Olmadığından Dolayı Hazırlıklı Olmak Farzdır.

Emri Marüf Nehyi Münker Etmek :

İyiliği Hakkı Emredip Yaptırmak, Kötülükten Vaz Geçirmek, Bu Yolda Çalışmak Müslümanların Vazifesidir.

Gıybet Etmemek :

Müslüman Kardeşinin Yüzüne SÖyleyemeyeceği Sözleri Arkasından Söylemek, Arkadaşını Çekiştirmek Günahtır.

Anne Ve Babaya İyilik İtaat Etmek :

Bir Müslümanın Saadeti Ana Ve Babasına İyilik Etmesine Bağlıdır.Dünya Ve Ahiret Mutluluğuna ermek İsteyen Kimse Ana Babasına İtaat Etmeli, Onların dediklerini Yerine Getirmelidir.Nasılki Küçükken Ana Babası Evladını Büyütmek İçin Bütün Elinden Gelen Fedakarlığı Yapmış Yememiş Yedirmiş İçmemiş İçirmiş Giymemiş Giydirmiş İse Çocukları İçin Herşeyini Kayıp Etmiş Kuvvetten Düşmüş Artık Sıra Evlada Gelmiş Onlara Baksın, Elinden Gelen Bütün İyilikleri Yapsın, Onlara İtaat Etsin Gönüllerini Alsın, Ana Babasını Hoşnut Etsin Ve Dünyadada Ahirettede Mesud olsun, Allahın Rızasına Nail Olsun, Akıllı Bir Müslümana Yakışan Hareket Budur.

Akrabayı Ziyaret Etmek :

Bir Müslüman Her Zaman Akrabalarını ziyaret Etmelidir. Silay-ı Rahım Vazifesine Her Vakit İfa Etmelidir.

Emanete Hiyanet Etmemek :

Kendisine Bir Şey Emanet Edilince O Emaneti Muhafaza Etmek ve Emaneti Ehline- Sahibine Vermek Farzdır.

Na Meşru Resulüne İtaat Etmek:

Allah Ve Resulünün Emirlerini Yapınız, Dediklerini Yapmak ve Yapmayınız Dediklerini Yapmamak.

Günahdan Kaçıp İbadet Etmek :

Günah Olan Hareketlerden Sakınmak.İbadetle Meşgul Olmak, İş Güç Sahibi Olmak, Tembelliği Bırakmak.

Allahdan Korkmak :

Bir Müslümanın En Çok Allahdan Korkması İcab Eder.Yasaklarından Kaçmak, Emirlerini Yapmak, Her Yerde Allahın Hazır ve Nazır Olduğunu Bilmek, İnanmak Farzdır.

Kainata İbret Nazariyle Bakmak :

Şu Kainata İbret Almak Gayesiyle Bakmak.Allahın Yarattığı Alemlere İbret GÖzüyle Bakıp İbret Almak.

Tefekkür Etmek Düşünmek :

Allahü Tealanın Kudret Ve Azametinin Büyüklüğünü Düşünmek, Yarattığı Varlıklara Bakarak Tefekkür Etmek,

Dilini Kötü Sözlerden Korunmak :

Akıllı Bir İnsan Diline Sahip Olup Konuştuğu Zaman İyi Güzel Konuşur, Kötü Söz İyi Bir Müslümana Yakışmaz.

Yaramaz Fena İşler Yapmamak :

Bir Müslüman Kendini Faidesiz Boş Malayani Şeylerden Korumalıdır.

Kimseyle İstihza Etmemek :

İnsanlarla Alay Etmek Caiz Değildir, Hele Bir Müslümana Başkalarıyla İstihza Alay Etmek Hiç Yakışmaz.

Zinadan Kaçınmak :

Zina En Büyük Ahlahsızlıktır.Zinaya Sebep Olacak Hareketlerden Ve Her Türlü Fuhşiyattan Uzak Durmak.

Doğruluktan Ayrılmamak :

Hakiki Bir Müslüman Her Hususta Sadakat Doğruluktan Ayrılmaz. Sözünde İşinde Doğru Olur.

Gururlanmayı Terketmek :

Kendi Kendine Böbürlenmek, Ben Şöyleyim Ben Böyleyim diyerek Kendini Beğenmek Akıllı Bir Adama Yakışmaz.

Sihir Büyücülük Etmemek :

Falcıların, Büyücülerin, Sihirbazların Sözlerine İnanmamak.Sihir Ve Falcılık Yapanlara Mani Olmak.

Alışverişte Doğru olmak :

Tartı ve Ölçülerde Hile Yapmamak. Müşteriyi Ve Hak Sahibini Aldatmamak, İyi Gösterip Kötü Vermemek.

Allahın Azabından Korkmak :

Allahü Tealanın Merhamet Ve Şefkati Bol Olduğu Gibi, Azabıda Şiddetlidir.Günahkarlara Azabı Çok Çetindir.

Fakirlere Daima Yardım Etmek :

İsrafa Kaçmadan Kendi İhtiyacını Giderdikten Sonra Yakınlarına Yoksullara ve Fakir Düşmüşlere Yardım Etmek.

Allahın Rahmetinden Ümid Kesmemek :

Müslümanlar Allahın Rahmetinden Ümidini Kesmezler.Kullarına En Çok Acıyan Bağışlayan Allahü Tealadır.

Beş Vakit Namaza Devam Etmek :

Beş Vakit Namazı Vaktinde Kılmak.Namazlarını Kazaya Bırakmamak.

Havai Ve Nefsani Arzularına Uymamak :

İnsan Nefsinin Her Dediğini Yapacak Olursa Günaha Girer.Çünkü Nefis İnsanı Daima Kötülüğe Sevkeder.

Her Şeyi Allah İçin Yapmak :

Allah Ve Resullüllahı Sevenleri Sevmek Ve onlarla Dost Olmak.Allah İçin Sevmek.Allah İçin Buğuz Etmek Demektir.

İlim Tahsil Etmek :

İlim Bilgi Öğrenmek. İlim Müslümanlığın Hayatı Canıdır.Cansız Adam Yaşamaz.Müslümanlar İlim Ve Fende Düşmanlarını Geçecek Şekilde Çalışmalıdır.Hiç Olmazsa Onlardan Geri Kalmamalıdır.

Zekat Vermek :

Zengin Olan Müslümanların Her Sene Malının Kırkta Birini Fakirlere Vermesidir.

Adetli Halinde Ehline Yaklaşmamak :

Müslümanın Adetli Günlerinde Hayız, Nisaf ve Lohusa Halinde Bulunan ailesine Yaklaşmaması Demektir.

Günahlardan Kalbini Temizlemek :

Her Türlü Kötülükten Uzak Durmak.Kin Hased, Çekememezlik Gibi Kötü Duygulardan Kalbini Temizlemek.

Yetim Malı Yememek :

Yetim Ve Öksüzlere İyi Davranmak.Onlara Karşı Şefkatli Olmak.Haksız Yere Yetimin Malını Yememek.

Kibirli Olmamak :

Kendi Kendine Büyüklük Taslamamak. Kendisini Büyük Görüp Başkalarını Küçümsememek.

Livata Cinsi Sapıklık Etmemek :

Cinsi Sapıklık Felaketinden Son Derece Çekinmelidir.Şerefli Bir İnsan Fuhşiyattan, İffetsizlikten Kendini Korur.

Halkın Malını Yememek :

Haksız Yere Onun Bunun Malını Almaya Çalışmamak.Haksız Sebeplerle Servet, Kazanç Elde Edilmemelidir.

Allaha Şirk Ortak Koşmamak :

Gizlide Olsa Cenab-ı Hakka Hiç Bir Şeyi Eş, Ortak ve Benzer Tanımamak, Şeriki Naziri Olmadığını Bilmek.

Rüşvet Alıp Vermemek :

Müslümanlıkta Rüşvet Alıp Vermek Ve Alanla Veren Arasında Aracılık Etmek Haramdır.Her Üçününde Yeri Ateştir.Cehennemdir.

Yalan Yere Yemin Etmemek :

Bildiğini Doğru Söylemek, Yalan Yere Yemin Etmemek.Yalan Şahidlik Etmemek.Doğru Şahidliktende Kaçmamak.

İçki İçmemek Kumar Oynamamak :

Alkollü İçkilerden Hiç Birini İçmemek. Azınında Çoğu Gibi Haram Olduğuna İnanmak.Kumardan Sakınmak.

Yapılan İşi Başa Kakmamak :

Yaptığı İyiliği Hiç Bir Zaman Başa Kakmamak, Yardım Ettiği Kimseleri Minnet Altında Tutmamak.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Oruç Niçin Tutulur?

Oruç Niçin Tutulur?

Ekim 6, 2017
81 okunma
Oruç Nasıl Bir İbadettir?

Oruç Nasıl Bir İbadettir?

Ekim 6, 2017
57 okunma
Zekat Niçin Verilir?

Zekat Niçin Verilir?

Eylül 22, 2017
112 okunma
Zekat Nasıl Bir İbadettir?

Zekat Nasıl Bir İbadettir?

Eylül 18, 2017
105 okunma
Zekat Kimlere Verilir?

Zekat Kimlere Verilir?

Eylül 18, 2017
108 okunma
Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Abdestin Sağladığı Hayır ve Bereketler

Temmuz 25, 2017
640 okunma
Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Son nefeste tevbe kabul olur mu?

Temmuz 21, 2017
393 okunma
Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Cehennemliklerin özellikleri nelerdir

Temmuz 21, 2017
737 okunma
Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Cennet Ve Cehennemin Özellikleri Nelerdir?

Temmuz 13, 2017
521 okunma
Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Temmuz 9, 2017
392 okunma
Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Temmuz 7, 2017
689 okunma
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Temmuz 6, 2017
423 okunma
Bunlar da var!
Hac Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Hac Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Eylül 19, 2014
1.882 okunma
İTİKAF

İTİKAF

Ocak 9, 2014
794 okunma
Korkuya Karşı Okunacak Dua

Korkuya Karşı Okunacak Dua

Mart 5, 2014
1.756 okunma
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Medine Devri

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Medine Devri

Aralık 20, 2016
646 okunma
Abdest Almanın Bilinmeyen Faydaları

Abdest Almanın Bilinmeyen Faydaları

Şubat 21, 2017
1.046 okunma
Kadın Cenazesi İçin Cenaze Duası

Kadın Cenazesi İçin Cenaze Duası

Haziran 27, 2016
670 okunma
İsmail Aleyhisselam’ın Hayatı

İsmail Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 8, 2017
682 okunma
Nuh Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Nuh Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 14, 2014
4.672 okunma
Tekvir Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Tekvir Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 22, 2014
4.009 okunma
Abdurrahman Önül Kabede Hacılar

Abdurrahman Önül Kabede Hacılar

Kasım 6, 2013
947 okunma
Hareke Nedir ? Hareke Kaç Çeşittir ?

Hareke Nedir ? Hareke Kaç Çeşittir ?

Ağustos 23, 2014
1.244 okunma
Hümeze Suresi

Hümeze Suresi

Kasım 16, 2013
990 okunma
İnfitar Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

İnfitar Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 24, 2014
11.904 okunma
Rüyada Kedi Görmek

Rüyada Kedi Görmek

Haziran 28, 2016
1.623 okunma
Tahiyyat Ve Anlamı

Tahiyyat Ve Anlamı

Mart 24, 2014
742 okunma
çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort