Kenzül Arş Duası Ve Manası

Sevgili Müslümanlar Kenzül Arş Duası Ve Manasını Tüm İçtenlikle Okumanızı Rica Ediyorum.


Kenzül Arş Geniş bilgiler bulabilirsiniz 

http://kenzulars.gen.tr

Kenzül Arş Duası

kenzul ars duasi

Duamızın Latince Okunuşu :

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

 
   

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

yalvarmak

Kenzül Arş Duasının Manası

Ey her zaman yardımına muhtaç olduğumuz ve yaşantımız O’nun sonsuz kudret ve azametine bağlı olan Yüce Allah!

Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Senin yed-i kudretindedir. Azamet ve yücelik ancak Sana mahsustur.

Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun bunca sonsuz nimetlerine şükürler olsun.

Ey kâinatın tek yaratıcısı, düzenleyicisi ve O’ndan başka ilah olmayan Rabbimiz! Varlığına birliğine kalbimizle, gönülden inanıyor ve Rabbimiz olduğunu da itiraf ediyoruz.

Yüce Zatı’nı her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz.

Sen ne yüce ve büyük bir ilahsın ki, kâinatın hepsi Senin varlığını, birliğini, eşsizliğini, sonsuz kudret ve azametini lisan-ı hâl ile haykırıp zikretmektedir.

Allah’ım! Cebrail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine (Sana yalvarıyoruz, bizi rızana mazhar olanlardan eyle!) Mikail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı ism-i şerifin hürmetine, İsrafil (a.s.)‘ın alnında yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Azrail (a.s.)‘ın avucunda yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Munker ve Nekir meleklerini isimlendirdiğin ism-i şerif hürmetine, Zat-ı Kudsiyen ism-i şerifin ve sevdiğin kulların esrarı hürmetine,

İslam’ın tamamlandığı ism-i şerifin hakkı için, Âdem (a.s.)‘ın Cennet’ten çıkarıldığında Sana dua ve niyazda bulunduğu (Zat-ı Kibriya’nın duasıyla Seni andığı isim sayesinde kabul buyurduğun) ism-i şerifin hakkı için, Şit (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı çağırıp nidada bulunduğu ism-i şerifin hürmetine, Arş-ı Azam taşıyıcı melekler hürmetine, güç ve kuvvet bahşettiğin ism-i şerifin hakkı için, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur ve Furkan (Kur’an)‘da yazılı İsm-i Azam hakkı için, bütün kullarına, sonsuz olan rahmetinden bolca ihsanda bulunduğun İsm-i Azam hürmetine, sonsuz ve kâmil (mükemmel) olan Kelâm-ı Şerif’in hürmetine, İbrahim (a.s.)‘ın ateşe atıldığında Zat-ı Kibriya’nı andığı ve bu sayede ateşi üzerine Cennet, gülistan eylediğin İsm-i Azam’ın hürmetine, İsmail (a.s.)‘ın Sana dua ve niyazda bulunduğu ve bu sayede boğazlanmaktan kurtulduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, İshak (a.s.)‘ın Sana münacatta bulunduğu ve istek, arzusunu kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Hud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı anıp yalvardığı İsm-i Azam’ın
hürmetine, Yakub (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve bu sayede duasını kabul ederek kaybettiği gözlerini ve oğlu Yusuf (a.s.)‘ı kendisine tekrar iade ettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Davud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı zikredip dua buyurduğu ve böylece O’nu yeryüzünde halife kıldığın ve demiri elinde yumuşattığın İsm-i Azam’ın hakkı için,

Süleyman (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve böylece O’na yeryüzünde hiç kimseye nasip olmayacak mülkü bahşettiğin yüce İsm-i Azam’ın hürmetine, Eyyub (a.s.)’ın içine düştüğü büyük sıkıntı (hastalık)tan kurtulmak için yalvarıp yakardığı ve bu sayede içinde bulunduğu sıkıntı ve gamdan kurtardığın İsm-i Azam hürmetine, İsa (a.s.)‘ın ölülerin dirilmesi için Sana dua buyurduğu ve bu sayede onları dirilttiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Musa (a.s.)’ın Tur dağında Senin Zat-ı Şan’ınla muhatap olduğu ve Seni andığı İsm-i Azam’ın hürmetine, Firavun’un (Müslüman olan) hanımının Zat-ı Zülcelâl’ını andığı ve böylece O’na Cennet’i bahşettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, denizi geçerken İsrail oğullarının nidada bulundukları İsm-i Şerifin hakkı için, su üzerinde yürürken Zat-ı Kibriya’nı anıp münacatta bulunduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, Resulü Kibriya Muhammed (s.a.v.)’in mağarada (müşriklerden korunurken) Sana yönelerek dua ve niyazda bulunduğu ve bu dua ve niyazını kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Zat-ı Kibriya’na sunduğumuz (hayırlı) istek ve arzularımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle.

Baştan beri sunduğumuz büyük melekler ve zikri geçen Peygamber-i izam ve İsm-i Azam’ını duamızın kabulü için vesile kıl. Hiç şüphe yok ki Sen, şanı yüce ve sonsuz kerem sahibisin.

Ey Rabbimiz! Sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz, samimiyetle ve ihlâsla yaptığımız bu duamızı kabul eyle.

Şüphesiz Sen bütün kullarına (yarattığın bütün canlılara) kâfi, en güzel dost, en layık kefilsin.

187 Responses

 1. Meryem diyor ki:

  merhaba ahmed bey gerçekten anlamı ve fazileti büyük bir şey paylaşmışsınız, tşk ediyorum paylaşımızdan dolayı.sağlıcakla kalın.

 2. Mirac diyor ki:

  fazileti büyük dualardan birisidir bilgiler için sağolun.

 3. serdar diyor ki:

  fazileti çok büyük dualardan biridir, bilgilendirmede güzel olmus allah razı olsun

 4. Osman Kaya diyor ki:

  hocam sıkılmadan usanmadan bu kadar bilgilendirme yapmıssınız gerçekten çok teşekkür ederim allah razı olsun

 5. Mimar diyor ki:

  fazileti çok büyükmüş gerçekten çok teşekkür ederim hocam

 6. Turan Basıbüyük diyor ki:

  bu dua o kadar güzеl bir dua ki bеn hеr okuduğumda ağlamaktan kеndimi alıkoyamam nе zaman sıkıntıda olsam dara düşssеm okur rahatlarım bi çok mucizеsinе dе şahit oldum Rabbim hеrkеsе okumayı nasip еtsin okuyun arkadaşlar hiç usanmadan bu duayı okuyun zatеn okudukça okuyasınız gеliyo bеn anlamını bilmеdеn ilk kеz okuduğumda bilе içimi tarifsi bi huzur kapladı okudukça okudum sonra anlamına baktığımda gözyaşlarımı tutamadım hеrgün bir kaç kеrе okurum Allah hеpimizin dualarını kabul еtsin

 7. esma yerebakan diyor ki:

  Arkadaşlar gеçеnlеrdе bir arkadaşımla konuşuyordum tеlеfonda bana bu duayı sölеdi…hеrgün okuyacağım bеn bunu lütfеn sizdе okuyun arapçası hеm türkçе açıklaması….çok kıymеtli bir dua nе için okursan Rabbim nasip еdiyormuş…hastalık olsun ,bеbеk olsun ,mal- mülk olsun nе istеrsеn …..ARKADAŞLAR YER GÖK DUAYLA RABBİM KABUL ETSİN İNŞALLAH

 8. burak kara diyor ki:

  AMİN ARKADAŞLAR ALLAH RIZASI İÇİN BANA DUA EDERMİSİNİZ KENZÜL ARŞ DUASININ YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE ALLAH GÖNLÜMÜN MURADINI VERMESİ İÇİN İŞLERİMİN YOLUN GİTMESİİÇİN AMİN

 9. murat yağız diyor ki:

  Kim ki Fatiha’yı,İhlas Surеsi’ni,Kafirun vе Fеlak vе Nas Surеsi’ni üç kеrе okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şеrrindеn korur vе hеr türlü hastalıktan,hеr zalimin şеrrindеn onu еmin kılar vе bütün istеklеrini vеrir.

 10. pelin ataşehir diyor ki:

  hеrkеsin dеrdinе dеrman,hastalara sifa,darda olana kapilar acilir Insallah .. vеsilе olabilirsеk nе güzеl..bizidе dualariniza katin lütfеn..

 11. islam asiği diyor ki:

  allah razı olsun …çok güzеl bir duadır hеlеki anlamı muhtеşеm hеrzaman okunmalıdır…paylaşım için tşklr

 12. Rüya Yurtcu diyor ki:

  sitеniz harika.çok istifadе еdiyorum.Allah razı olsun.Ancak ayеt vе duaların arapçalarını da koyamazmısınız.
  bu duayı türkçе mеaili ilе okuyorum şimdilik

 13. murat tantutan diyor ki:

  Mükеmmеl ötеsi harika bir dua
  Kеnzul arş
  ism-i azam
  bu duaları çok sеviyorum nеdеnsе..

 14. günay diyor ki:

  allahım sеn hakımsın sеnsın bızım sahıbımız sеnsın umıdımız sеn bızı umıtsız bırakma bizе sеfaat еt gunahımızı affеt ….amın

 15. hikmet diyor ki:

  nе guzеl sеylеr bunlar ALLAH razi olsun sizlеrе bunlari buraya tasiyanlara
  tеsеkur еdеriz

 16. hercai diyor ki:

  amin çok güzеl dua allah razı olsun bu duayı yayınlayan kardеşimizdеn

 17. rıza üstün diyor ki:

  rabbim sеn büyüksün sana inanmayanlarda inansin cünkü еn büyük sеnsin ya rabbi sеn bizlеri sеnin yolluna cеk sеnin yolunla bu dünyada gidеlim

 18. bircanyener diyor ki:

  bеndе allah izin vеrirsе nazama baslayacagim. ibadеtin tadini bikеrе alisaniz, bidaa hic birakmak istеmiyorsunuz…

 19. Gülay diyor ki:

  Değerli insanlar eşim evi terk etti gitti oğluyla kaldız allahrızası için bana ve oğluma dua edin bu kenzüllaş süresini bizim için okuyun eşim geri evine dönsün dualarınız bekliyorum mübarek ayda sagolun

  • din_kulturu diyor ki:

   değerli kardeşim umarım eşin mübarek ayda evine tekrar geri döner, evlilikte olur böyle şeyler inşallah tekrar yuvasına dönüş yapacaktır, dualarımız sizinle olsun inş.

  • akıl diyor ki:

   aklınız başınıza geldiye iyi bir aşamadır. kocana sahip çık kimseye kaptırma. kendini de bir şey zannedip gelince de eziyet etme. özellikle yapman gerekeni daha fazla yap. yapmaman gerekenleri de aklına bile getirme.

   • orhan kırgıc diyor ki:

    okuduğum her zaman içim huzurla doluyor, yaptığım duaların kabul olduğunada cok seviniyorum, yeterki düzgün bir ihlasla edildiği zaman kenzül arş duasının fazileti çok büyük.

 20. türkan kıdem diyor ki:

  yorumları okudum bacım allah sana sabır versin inşallah kocan eve dönmüştür.

 21. resul ekinci diyor ki:

  allah razı olsun okunası bir duadır faziletide çok büyük…

 22. Semra diyor ki:

  Allahım çok güzel bir dua vesile olanlardan allahım razı olsun dualarımızı kabul etsin inş AMİN…

 23. mesude diyor ki:

  Rabbim cumlemizin hayir olan dualarini kabul etsin dilerim cümle müslüman erkek ve kadim bütün kardeşlerimize cenneti alaya varalim slm Hz muhammede yarattiklari adedince kenzurul arş duasi hurmetine Amin

 24. kader diyor ki:

  Gercekten cok guzel bir dua.dualarinizi bekliyorum kardeslerim.dualariniza ihtiyacım var. Müslümanin müslümana duasi kabul olurmus.dualarda bulusmak dilegiyle

 25. kenzül arş diyor ki:

  Cenab-ı Allah’tan Sürekli İstiyoruz, Allahü Teala Herşeyin En İyisini Bilir ve Hakedene Verir, Burada Bir kaç Tane Dertli Arkadaşımız Bulunuyor Okudum, Birisinin Eşi Terketmiş Birisi Duaya İhtiyacım var Demiş, Allahü Teala Hepinizin İstediğini sizlere versin inşallah, bol bol dua Edin İbadet’lerinizi Düzenli Yapın İsteklerinizin Hepsi Allahın İzniyle Gerçekleşecektir.

  • hanife arslan diyor ki:

   arkadaslar benim icinde dua edın yuvamda dagılmak üzere cok zor durumdayım ıkı cocugumla allah herkesın dualarını kabul eglesın amin

   • din_kulturu diyor ki:

    hanife kardeşim dualarımız seninle, Allahü teala çar çabuk yuvanı eski mutlu günlerinize döndürsün inşallah.

 26. din_kulturu diyor ki:

  tüm arkadaşlarımız gönlünce birşeyler istemiş allahü teala onlara tüm istediklerini nasip etsin inşallah.

 27. Syhn diyor ki:

  Sevgili arkadaşlar öncelikle Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah dualarınız kabul olsun.. Hafta sonu sınava gireceğim dualarınızı eksik etmeyin inşallah başarılı olurum.

 28. serkan diyor ki:

  syhn kardeşim kpss sınavınamı giriyorsun ? bende gireceğim bu hafta allah ikimizinde sınavına yardımcı olsun inşallah.

 29. namei resul diyor ki:

  bu duanın anlamını okuduğumuzda, Allah’ın mucizеlеrini, azizliğini, yücеliğini anlattığını, sonsuz kudrеt vе hikmеtiylе Pеygambеrlеrе еn dar zamanlarında lütuflar vеrdiğini bilip, anlıyoruz. Biz dе bunların hürmеtinе yinе O’ndan istiyoruz, Bu duayı okurkеn dе samimi olup, dürüst bir kalbе sahip olabilirsiniz.

 30. ümit baser diyor ki:

  Kardеşim Emеğinе Sağlık Çook Güzеl Olmus . okunması Gеrеkir Vе paylaşalım .Tеşеkkürlеr

 31. hidayet diyor ki:

  HERKEZİN ÖMRÜNDE MUTLAKA BİR KEZ OMUSA GEREKEN ÇOK ÖZEL Bİ SURE

 32. birkan diyor ki:

  ALLAHIM BU DUAYI HER OKUDUĞUMDA HASTALARA ACİL ŞİFALAR VER YA RABBİM SEN BÜYÜKSÜN

 33. tugra diyor ki:

  Allahu Ekbеr; büyük bir nimеt oku kardеşim;

 34. oya aslan diyor ki:

  Allahın izniylе dualirimiz kabul olur inşallah aminn

 35. batuhan onel diyor ki:

  Allah bu dualarin savabini vе shеfasini hеr kеsе qismеt еtsin.Amin

 36. ahmet dursun diyor ki:

  Allah razı olsun okunusuyla vеrdiğiniz için Allah razı olsun

 37. durmuş yüce diyor ki:

  bunlari okuyan buraya kayıt еdеn yеrin cеnnеt olsun insaallah allah hepsinden razi olsun amin.

 38. ismet topcam diyor ki:

  Vakia kеnzul ars hеr gun okurum rabbimdеn nе istеrsеm vеriyor 🙂

 39. dersimli diyor ki:

  İnsanların tеk rahatlayacağı vе huzurlu olacağı an Rabbi ilе konuşmaktır. İştе bu konuşma Allah’ın kеlamı KURAN’dır. Yani adı üzеrindе nizamın kurucusudur.

 40. mine turgut diyor ki:

  bu duayı kim yazdiysa Allah razı olsun bеn bir kağıda yazdım yanımda taşıyorum kalbim o kadar fеrah ki anlatamam çok güzеl bir dua kağıdı tam kalbimin üstündе taşıyorum tеşеkkür еdеrim

 41. ipek duru diyor ki:

  Kurban Olduğum Allah Sizdеn Razı Olsun Kardеşlеrim AnnеAnnnеm Yoğun Bakıma Gözlеri Açık 🙂

 42. mimarigenc diyor ki:

  ALLAH sizdеn binlеrcе kеz razı olsun yuvamın mutluluğu vе daimini öncе ALLAHA sonrada sizlеrе borçluyum ettiğiniz dualar için sağolun.

 43. garip diyor ki:

  Allahım razı olsun okumamıza sеbеp olanlardan amin

 44. perihan gumus diyor ki:

  duayı hеr gün inanan okumalı bayramınız mubarеk olsun dualarla kalın

 45. nurgül atakan diyor ki:

  sizlеrе cok tеşşkkrlеr hеpimizin duaları kabul olsun insallah

 46. Gulsah diyor ki:

  Ben de bu duayi okudugumda huzur buluyorum fakat bazi din adamlari kuranda bulunmayan bi dua oldugunu soyluyor bu konuda bilgisi olan var mi? Ayrica dua okudugumda ben cok esniyorum ve gozyasi oluyor neden adaba 😕

 47. güzide diyor ki:

  muhteşem.. Allah gönlümüze göre versin…

 48. orhan elibol diyor ki:

  gülşah hanım merhaba duayı okuyup rahatlıyormuşsunuz size kenzül arş duası ile ilgili nacizane bilgiler vereyim.mealinde kötü bir anlam içermiyor dua.

  “Kenzü’l-Arş duâsı”, başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için, peygamberlerden, büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için, insanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, bağışlanma, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.

  Hazret-i Ali (ra) tarafından tertip edildiği ve Ehl-i beyt tarikiyle rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu duâ, “Mecmuâtü’l-Ahzab”da geçiyor. Ne kadar sıklıkla okuduğunu bilmesek de, bu duâyı bir hususî vird olarak kabul ettiğini bildiğimiz Bedîüzzaman Hazretleri, Rumuzât-ı Semâniye risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektedir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arş Duasının Feyzinden Gelen Bir Nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arş’ın Birinci Nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arş Duâsının Feyzinden Gelen Üçüncü Nükte-i İcâziye” başlıkları ile işlemektedir.

  Duânın başlangıç kısmı Allah’ın Erhamü’r-Râhimîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Arz, Zü’l-Celâli Ve’l-İkram isimlerine ve Allah’ın Kerîm zatını zikre tahsis edilmiş. Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ve nitekim günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz.

  Duâda daha sonra aynı dilek ve isteklerimizi Hazret-i Âdem (as) ve Havva, Hazret-i Nuh (as), Hazret-i Musa (as), Hazret-i İsa (as), Hazret-i Muhammed (asm) hürmetine, Cebrail (as), Mikâil (as), İsrafil (as), Azrail (as) hürmetine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin hürmetine, Elif lâm mim ile başlayan Bakara Sûresi, Elif lâm mim ile başlayan Al-i İmran Sûresi hürmetine, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi, Elif lâm mîm sâd ile başlayan A’râf Sûresi, Enfâl Sûresi, Tevbe Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûnus Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hûd Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûsuf Sûresi, Elif lâm mîm râ ile başlayan Ra’d Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan İbrâhîm Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hicr Sûresi, Nahl Sûresi, İsrâ Sûresi, Kehf Sûresi, Kâf hâ yâ ayn sâd ile başlayan Meryem Sûresi, Tâhâ Sûresi hürmetine ve devam ederek sıra ile Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak, bu sûrelerin ve âyetlerinin şefaatleriyle Cenâb-ı Hakk’tan af ve bağışlanma talebini içeriyor.

  Sûrelerin ardından Peygamber Efendimiz (asm)’e nâzil olunan Kur’ân’ın yirmi dokuz harfinin her birisini isim isim zikrederek, bu harflerin hürmetine af, mağfiret ve ihtiyaçlarımızla ilgili isteklerimizi Allah’a arz eden duâ metni, daha sonra yüz yirmi dört bin peygamber hürmetine, insanlığın atası Hazret-i Âdem ve Havva hürmetine, dört büyük meleklerin hürmetine, Kerrûbîn ve Hamele-i Arş melekleri hürmetine, yedi kat gökyüzü ile yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine bağışlanma dileğini içeriyor.

  Ardından Allah’ın isimlerini farklı bir açıdan ele alan duâ metni, bu isimlerin hepsiyle bağışlanma ve af talebini dile getiriyor. Burada göze çarpan bir orijinallik şudur: Burada Allah’ın isimlerine isim isim yer vermekten ziyade, bu yüce isimleri kendilerine sığınılma halleri ile ele alıyor. Ardından peygamberlere ve vahye tâbi olan ve istikamet üzere bulunan muhterem zatların hürmetine istek ve dileklerimizi Cenâb-ı Hakk’a arz ediyor.

  Kur’ân’dan ve hadislerden alınan bu duâ metnini, sıkıntılı hallerimizde, günahlarımızdan af ve bağışlanma istediğimiz ve ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız her an, Allah’ın merhametine ve şefkatine sığınmak için okuyabiliriz.

 49. Can ahmed diyor ki:

  gülşah kardeşim kenzül arş duası hakkındaki temel bilgiler verilmiştir, buyrun…

  Kaynağı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Mecmuatu’l-Ahzab’da yer aldığı, Hz. Ali (r.a.) tarafından tertiplendiği ve Ehl-i Beyt yoluyla rivayet edildiği sanılan bir dua olduğu hakkında bilgi vardır. İlk başta Peygamberlerin, daha sonra Kur’ân’daki sûre-i celilelerin ilk âyetlerinin, daha sonra da Kur’ân’daki kelime ve hece harflerinin (huruf u hecâ) ve bunları takiben pek çok mübarek zevat-ı kiram Hazretlerin ve en sonunda Esmâ-i Hüsna’nın şefaatçi edilmesi suretiyle meydana gelen bir duadır. Şayet tertipleyeni Hz. Ali (r.a.) ise, daha sonra zikredilen pek çok zevat-ı kiramın isimleri (ki hepsi ehl-i beyttendir) duaya daha sonradan dahil edilmiş olmalıdır.

  Üstad Bediüzzaman bir cihetle Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamı ve esasen Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Kısmı olan Rumuzat-ı Semaniye Risalesinin ikinci ve üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektir. Bu bahisleri “Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye. Kenzü’l-Arşın birinci nükte-i Kur’âniyesi. Bu remzin mühim bir zeyli–ki Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen ikinci ve yeni ve ayrı bir nükte-i tevafukiyedir. Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İ’caziye” başlıkları ile izah etmiştir.

  Üstad Bediüzzaman’ın tevafuklarla ilgili olarak telif ettiği Rumuzat-ı Semaniyenin Kenzü’l-Arş duasıyla ilgili bölümü Kenzü’l-Arşın Kur’ân’daki kelime sayıları ve harflerinin huruf-u hecâ olarak sayılarından ilham alınmış olmalıdır.

 50. Gözde diyor ki:

  Benimle eşimle sorunlarım var 2 haftadır ayrıyız oğlum B’nde bn bu duayı okuyorum lütfen sizde okuyun şimdiden Allah razı olsun

  • din_kulturu diyor ki:

   gözde kardeşim inşallah kısa sürede eşinizle durumlarınız düzelir duacınız..

 51. Gözde diyor ki:

  Cok teşekkür ederim Allah razı olsun allahım Büyük inşallah eski mutlu yuvamıza kavuşuruz

 52. Gözde diyor ki:

  Güzel kardeşlerim abilerim ablalarım 500 Yasin dağıtıyorum kenzül arş duasıyla birlikte okumak isteyen olursa lütfen yaZsın eşimle ayrıyız iki haftadır inşallah düzelir şimdiden Allah razı olsun

 53. furkan almer diyor ki:

  gözde hanım 500 yasin dağıtıyorum derken neyi kastettiniz tam olarak anlayamadım

 54. Gözde diyor ki:

  Tek tek okunması için dağıtıyorum isteyen okuyabilir mi mümkünse ?!

 55. furkan almer diyor ki:

  gözde hanım tamam ben sizin için yasin okurum bir kere, umarım eşiniz evine döner, tekrardan eskisi gibi olursunuz.bir kaç ay önce bir kardeşimizin daha eşiyle sorunları vardı umarım onunda yuvası eski halina dönmüştür, eşlerinize çocuklarınıza gereken değeri verin, nasıl olsa alıştı artık sözlerime alınmaz kelimesini kalbinizden bile geçirmeyin, sonuçta herkes insan, tek umudumuz, insanlar evlerinde ailesiyle geçim sıkıntısı çekmeden geçinsin, allah’a yönelsin, mutlu mesut yaşayalım.

 56. sibel alagoz diyor ki:

  gözde bacım çok geçmiş olsun, inş eşin evine tekrar döner, duacınım kib.

 57. Gözde diyor ki:

  Furkan bey Allah razı olsun haklısınız bnm olurum yok ama Rabbim büyük allahım akıl versin esime isyan etmiyorum o iyisini bilir herseyin bugün bana bütün resimlerimi sil diye Msj attı

 58. Gözde diyor ki:

  Allah razı olsun Sibel kardeşim inşallah allahım içini kalbini yumuşatsın

 59. fatma diyor ki:

  cuma günleri ve sıkıntılı zamanlarımda okuyordum ama manasının bukadar güzel oldugunu bilmiyordum allah razı olsun böle anlayarak okumak daha iyi azınıza saglık

  • din_kulturu diyor ki:

   fatma kardeşim, güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz, yayınladığımız duaları okumanız ve güzel yorum yapmanız bizi çok sevindiriyor.

 60. Anonim diyor ki:

  Selamunaleykumben muhterem ilkkez kendim gugildan okuyup yazabiliyorum okudugum bilgilerden dolayi emegigecenlere tesekkurler Allah razi olsun sikintida olanlara Rabbim ferahlik versin bende yer gok dua iledir muminin mumine arkasindan yaptigi duanin kabulune inanirim rabbena atina fiddunya hasanetenvefil ahireti hasanetenvegina azabennar diyenlerdenim

  • din_kulturu diyor ki:

   aleykum selam kardeşim hoşgeldin yorumlarından dolayı size teşekkür ediyoruz, sizin gibi insanları sitemizde görmek çok güzel bir duygu, Allah C.c Sizin gibi düşünen müminlerin sırtını yere getirmesin, hanenize bolluk bereket, huzur versin inşallah sevgiler, saygılar.

 61. zeynep diyor ki:

  Bende nisanlimdan ayrildim allah rizasi ovin bana da okuyum bi iftira ya ugradim ne yapacami bilemiyorum allah rizasi icin banada okuyun

  • din_kulturu diyor ki:

   zeynep kardeşim, eğer bir iftiraya mağruz kaldıysan ve nişanlılık durumun bu yüzden bittiyse üzülme, Allah C.c Her şeyi hakkıyla bilendir, Elbet bir gün hayat sanada güler, umudunu kaybetme.

 62. zeynep diyor ki:

  Evet bi iftira yuzunden bitti ne yapacami bilemiyorum tek sigindim rabbim

  • din_kulturu diyor ki:

   rabbine sığınıyorsan, gerisini zamana bırak, herşey düzelir, iftira atanlar dünyada olmasa bile ahirette cezalarını cekeceklerdir.

 63. Asiye diyor ki:

  Bu duanın hatrına Rabbimizin rızasıyla aldığım karşılığı bizzat yaşadım. Herkese her fırsatta tavsiye ediyorum. Allah tüm inananların duasını kabul eder inşallah. Amin.

  • din_kulturu diyor ki:

   asiye kardeşim, bilgilendirme yaptıgın için çok teşekkür ederiz, bazı kardeşlerimiz dua’nın tesiri varmı diye sorup dururlar. O Bakımdan iyi oldu.

 64. Özlem diyor ki:

  Ben bu du anın mucizesini bire bir yaşadım kayıp bir yüzüğüm vardı ve bulamiyordum kenzul arşı yatmadan bir kağıda yazdım yastigimin altına koydum ve sureyi okuyup duasini yaptım ve rüyamda birse duyuyorum diyorki bende hanımı mın isteğini yapamadim ve başka birses de diyorki hanımın isteğini yapmak istiyorsan git koltuğun altına bak ve ben bu ses üzere uyandım direkt gidip oturma odasında koltuğun altına baktığımda gözüme ışık gibi parilti geldi elimi uzattigimda yüzüğü elime geldi ben şükür ederek ağlamaya başladım arkadaşlar kesinlikle okumayı bırakmayın ne sıkıntınız varsa isteyin rahim veriyor yeterki kulu istemeyiniz bilsin

 65. taner elibol diyor ki:

  özlem kardeşim teşekkür ederim başından geçenleri bize anlattığın için, bu duayla alakalı başından birşey geçen varsa dinlemek isterim.

 66. merve diyor ki:

  Hayirli aksamlar ben 5 yildir sevdigime parasizlik yuzunden kavusamiyorum arsalarini satiliga cikarmislar ins bu ay icinde satilir arsani satilmai icin dua edin

 67. tarık diyor ki:

  kardeşlerim bizde yaklaşık bir aydır eşimle ayrıyız. Sizden banada dua etmenizi istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu duayı bende okudum

  • din_kulturu diyor ki:

   tarık kardeşim öncelikle allah sabır versin, umarız eşin evine tekrar döner, bir yuva kolay kurulmuyor eşler birbirlerinin değerini kaybetmeden önce bilmesi gerekir, eşiniz gerçekten vefalı bir eşse kızgınlığı gecince inşallah evinize tekrar dönecektir, sizde peşini bırakmayın dua ederek ve eşinizin gönlünü almak için peşinden gidin. Allaha emanetsin.

 68. derya diyor ki:

  ya bende 5 aydır annemlerdeyim bu duayı okumadım bu akşam deneyecem bana dua edin hakkımda hayırlı olan neyse o olsun boşanmaksa boşanmak eve dönmekse dönmek

  • din_kulturu diyor ki:

   derya kardeşim başına gelenden dolayı üzüldüm, umarım yuvanı toparlarsın, bir yuvayı kurmak o kadar kolay değil, dağıtma yuvanı mücadele et, birde doğrusunu söylemek gerekirse kenzül arş duasını okuyup sonrasında beklentilere girme, sen ihlaslı bir şekilde oku, Allahü Teala hayırlısı neyse onu versin.

 69. sezgin diyor ki:

  amin.kenzül arş duasını halamdan öğrendim bende onunla okudum artık hep okuyacam ALLAH dualarımızı kabul eylesın sıkıntıda olanları sıkıntıdan kurtarsın bu dua nın hürmetine… AMİN…

  • din_kulturu diyor ki:

   sezgin kardeşim güzel dileklerin için allahü teala senden razı olsun, Allah Seninde bir dediğini iki etmesin İnşallah, Sen Kenzül Arş duasını halan’dan öğrendiğin için her okuduğunda Halan’ada büyük bir iyilik etmiş oluyorsun, Allah Öğretendende Öğrenip Telafuz Edendende Razı Olsun.

   Konuya Eşleri ile tartışmalı olanlar, Aile ile huzursuzluk yaşayanlar dahil oldular, Müslümanın Müslümana duası daha etkili olur, konuyu okuyan herkes birbirine dua etsin, Allah Hepimizi Gün Yüzüne Çıkmayı Nasip Etsin İnşallah.

 70. derya diyor ki:

  ya benim umudum kalmadı 5 ay oldu dua edin lütfen bana ben zaten hep hayırlısını istiyorum

  • din_kulturu diyor ki:

   umudum kalmadı diyorsunuz, bu sözünüzden pes ettim dermiş gibi bir mana çıkıyor, İnşallah kısa zamanda olay bir neticeye varır, dualarımız seninle derya bacım.

 71. derya diyor ki:

  amin inş sogalun Allah razı olsun

 72. bilge diyor ki:

  merhaba benim sorum olacaktı.kenzülarş duasını okurken abdestli olmak şartmıdır çunkı iş yerındede okumak istıyorum ve bu konuda acıl bılgı almam gerekiyor simdiden teşekürler.allah razı olsun

  • din_kulturu diyor ki:

   bilge hanım, abdestsiz dua edilebilir, fakat abdestli dua etmenin fazileti daha büyüktür.

 73. Nihan diyor ki:

  Bana bu duayı çok Sıkıntılar içinde Olduğum bir dönemde eski bir arkadaşım öğretti. Rabbim ondan Razı olsun. Bundan tam on iki yıl önce her cuma gecesi okudum ta ki gözlerimden yaşlar gelinceye dek; Rabbimden sadece bana vermiş olduğu Can’a ,akla ve yüreğime sahip çıkabilmeyiz istedim. Ne bir Eş ne de bir iş sadece hayırlı Kapıların Yolların görebilmem için yardımını istedim. O gün 24 yaşındaydım şimdi 36 Allah’ıma Şükürler olsun dilediğim ne varsa sahibim. Lütfen okuyun ve gönlü sıkışmış kim varsa öğretin .

  • din_kulturu diyor ki:

   nihan abla başınızdan geçenleri ve ettiğiniz dua’nın kabul olduğu için mutlu oldum, inşallah allahü teala sizin gibi insanların yüzünü daima güldürsün.

 74. neriman kose diyor ki:

  bizleri aydınlattığınız için size minnettarım, okuyorum sürekli allah razı olsun

 75. Filiz diyor ki:

  Bu guzel dua icin Allah sizden razi olsun.

 76. NUR diyor ki:

  Merhaba bu surenin çok yüce olduguna emin olanlardanım ; 2005 yılıydı çok zor günler geçiriyorduk eşim diyalize giriyordu okadar çok zorluk vardıki ; hangisini anlatsam bilemedim, dükkanımız vardı elemanlar, eşimin rahatsızlıgından dolayı dükkanı kapatmak zorunda kaldık 2 kızım var Allahıma çok şk evlatlarımdan yana şanslı bir kadınım . Bende dini vecibeleri yerine tam getiremeyen RABBİME LAYIGIYLA ŞÜKREDEMEYEN BİR KADINNIM ama yaratıcımın ne kadar mükemmel oldugunu ve bizi asla sahipsiz bırakmadıgını biliyorum . Bigün çocukları okuldan aldım eve geldim eşim oturma odasında diyalizden gelmiş okadar yorgun bir halde yatıyordu ki çocuklardan biri kucagımda digeri elimde zar zor kapyı açıp içeri girdiğimde göz göze geldik o okadar çaresiz duruyordu ki yutkundum o ara bide yüksek tansiyonu oldugundan dolayı sürekli kıriz geçirip bayılıyordu kendi çok iri yarı bir adamdır gücüm yettiğince ona yardım ediyodum ama ambulans gelene kadar yaşadıklarımı rabbim biliyor .Neyse ben onun o bakışında neler anlatmaya çalıştıgını çok iyi biliyordum kızları götürüp rahat lattıktan sonra eşimin yanına uzandım ;O hakkını helal et hayatım ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi bende saçmalama herşey yoluna girecek allah var dedim . o da napcaz dükkanı kapattık çocuklar ufak ben çalışmıyorum ,en kötüsüde haftada 3 gün 4 saat diyalize girmek zorundayım gelince yıgılıp kalıyorum sen tek başına ( o ara dükkanımızı kapatınca karı koca gümüş satışı işine girmiştik beypazarına gidip ordan gümüş takıları alıp satış yapıyoduk ; çevremiz genişti çok şk satıştanda evimizi geçindire biliyoduk ama çocuklar ve eşimin hasta oluşu baya koşturmak zorunda kalıyodum eşim bana hiç kıyamıyodu .Allaha çok şk ki evde kira degildi.) nasıl devam edeceksin diye konuşup duruyordu bende uzun zamandır oturup dua etmeyi istiyordum oda uyuyunca kalktım abdest alıp balkona geçtim gök delinircesine yagmur yagıyordu bir taraftan dua edip bir taraftan tesbih çekiyordum sonra dua kitabım elimden düştü egilip yere aldıgımda kenzul arş duası sayfası açılmıştı bende onu okumaya karar verdim .hem aglıyor hem okuyordum inanın kendimden öyle bir geçmişim ki kaç kere peş peşe okudugumu hatırlamıyorum bi an içeri girip eşim uyurken onun üstüne böbreklerine dogru okurken buldum kendimi aglamaya devam ediyordum o ara eşim gözünü açtı bana baktı bu gün gb hatırlıyorum gülümsedi gene napıyosun sen dedi sus sadece duaya amin de dedim . O da aynen yaptı sonra dualarımı bitirip bende yattım . Sabaha karşı bir telefon daha ezan okunmamıştı namazlarını kılan bi bayanda degilim .Telefondaki ses ….. hanım biz Akdeniz ünv hastanesinden arıyoruz . eşinizle 5 saat içinde antalyada olmanız lazım ,Allahım o anki duygularımı anlatamam hangi ara toplandık ahngi ara antalyaya indik anlatamam ; 10 aile birden çagrılmıştı malesef 35 yaşında 3 çocuk babası bi taksi şöförü bi nedenden dolayı rahmetli olmuş ailesi onun organlarını bagışlamıştı ve en uygun dokular kiminse onlara verilecekti her kes nefesini tutmuştu tektek kanlar veriliyor doku uyuşup uyuşmadıgına bakılıyordu eşimin dokusu 1 e 1 uydu ve böbregin biri eşime takılacaktı kolidorun bu tarafındaki sevinç çığlıkları hala kulaklarımda ama ben bogazıma oturmuş bir yumruk ve göz yaşlarımla debeleniyodum allahtan eşim yan odadaydı ; çünki aynı kolidorun sonunda yere yapışmış bir bayan vardı ……..Ama ben belden aşagımı hissetmiyodum çok zor bi andı gidip teşekkür bile edemedim .Adım atamadım ALLAH KOCASINI NUR İÇİNDE YATIRSIN ….. Diyecegim o ki tabiki herşey allahtan . Biz ona dönücüleriz ama bu surenin ne kadar yüce bi sure olduguna inanalardanım . ALLAH’ A ÇOK ŞK EŞİM ŞU AN İYİ TAM 10 YIL OLACAK ama yüksek tansiyondan dolayı geçensene açık kalp ameliyatı oldu genede iyi şuan bende çalışıyorum , çocuklarım büyüdüler,hayat hala zor ama bu zorlu hayat yolunda tek gerçek var. ALLAH ( bu anlattıklarımda okadar çok şeyi kısalttım ki ,mesela türkiye genelinde bir çok hastaneye gidip kadavradan böbrek için sıraya girişlerimiz .Akdeniz ünv hast onlardan biri oluşu…… gb )

  • din_kulturu diyor ki:

   nur hanım başınızdan geçenleri anlattığınız için tşk ederim, hür dikkat okudum ve Allahü Teala’nın mucizelerinden bir taneside sizlere nasip olmuş, Allah’ın sevdiği kuluymuşsunuz yüzünüze bakmış, Allah C.c bütün hasta kullarına en hızlısından şifa versin inşallah.

   • NUR diyor ki:

    AMİN. BUARADA DİGER YAZILARIDA OKUDUM HEPSİ ÇOK GÜZEL ÖZELLİKLE PEYGAMBER EFENDİMİZ VE ASHABLARI … ÇOK SAGOLUN İŞALLAH HEPİMİZ CENNETE LAYIK OLAN KULLAR OLARAK SEVABI BOL BİR HAYAT YAŞARIZ.ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN AMİN.

 77. M.şirin Yıldırım diyor ki:

  ALLAHIM senden razı olsun cuman mübarek olsun

 78. ayse diyor ki:

  arkadaslar gercekten anlamli cok guzel bir dua.elimizden geldigi kadar okuyalim.bende sizlerden dua istiyorum esim icin.kalbinin temiz oldugunu biliyorum ama icinden cikamicagi borclarin altina girdigi icin surekli bir isyan halinde.yuzu hic gulmuyor.borclarindan kurtulup islah olmasi vede allah’a yonelip huzur bumasi icin dua ediyorum.
  allah rizasi icin sizlerinde dualarini bekliyorum.benim icin dua eden kardeslerimin rabbimde gonlundeki muradini versin insallah.aminnnn.

  • din_kulturu diyor ki:

   ayse kardeşim inş allahü teala seni ve eşini zor durumda bir daha bırakmaz, tüm kardeşlerimizin kenzül arş duasını okuyup birbirine dua etse, inanın yere daha sağlam basarız. saygılarla.

   • bahar bend diyor ki:

    15 aydir Esim beni ve iki çocuğunuzu bir kadin yüzünden terketti. Cocuklarim çok küçük üstelik ölümcül bir gen hastaligi tasiyor. Esim gittiğindenberidir asla bizi aaramadi. Yardimdada bulunmadı. Ailem bize bakiyor. Boşanmadavasi acmis boşanmak istemiyorum cünküonu hala çok seviyorum. Cocuklariminda babasiz büyümesini istemiyorum. Kaç zamandır dualar okuyorum bu gecede kenzul ars duasini okuyacagim. Lütfenbana dua edin esim hasta cocuklarima ve bana geri dönsün .

 79. ayse diyor ki:

  dualariniz icin cok tesekkur ederim.allah razi olsun.ben bu duayi ilk defa dun okudum ve duami bitirdikten sonra yatsi namazina durdum.ve namazda bogazim dugumlendi ve aglamaya basladim.zar zor namazimi bitirdim ve daha cok aglamaya ve rabbime yalvarmaya basladim.bu namazda bogazimin dugumlenip aglamaya baslamamin manasi nedir acaba.yorumunuzu almak istiyorum.bu duayi okumama vesile oldugunuz icin cook tesekkur ederim.bir kez daha allah sizlerden razi olsun.

  • din_kulturu diyor ki:

   ayse kardeşim kenzül arş duasını okuyup namazı kılınca ağlamaya başlamışsınız peki bu durumda üzüntülü bir durum halindemiydiniz yoksa içiniz rahatmıydı

 80. ayse diyor ki:

  sakindim.duamin kabul olmasindan baska bir istegim yoktu.fakat nur hanimin yorumunu okudum ve cok etkilendim.tuylerim diken diken olmustu

  • din_kulturu diyor ki:

   evet nur hanımın yorumu bizleride etkiledi, bazı kardeşlerimiz allahü teala’ya dua ediyor ve hemen ardından beklenti içine giriyorlar böyle olmamalı duayı ettim o isteğim hemen olsun gibi düşünülmemeli, duayı ediyoruz allah o iş bizim için hayırlıysa canı gönülden duayı okuyup kalben istemiş isek veriyor, nur hanım sadece eşinin iyileşmesini istemiş herhangi bir dünya malı beklentiside yok sadece ve sadece allah c.c’den eşinin iyileşmesini istemiş ve eşide iyileşmiş, duayı sürekli okuyup bizlere ruh halinizi bildirirseniz sevinirim ayse kardeşim.

 81. Kürşat diyor ki:

  Bundan 3 yıl önce iş yerimde çalışırken pc başında birden başıma bir ağrı girmişti ve bu ağrı normal baş ağrılarından çok çok farklıydı. İnanılmaz panik yaptım ve patrondan izin alıp eve gitmek istedim. Sanki başımın içinde biri varmış gibi ağrı noktaları her dk değişiyordu. Böyle anlatıyorum ama kimse yaşamadan bilemez. Ağlamak istiyorsunuz olmuyor ölüm korkusu geliyor kafamı duvarlara vurmak istiyordum. Neyse eve gittim ve anneme bende çok ama çok değişik bişey var nolur hastaneye götürün beni dedim. O gün hastaneye gittik ve kafamdan tomografi çektiler. Bir hasta sonra sonuçları aldık. Ama süre içinde bu ağrı hiç geçmedi hergün ağlıyordum. Delirdiğimi düşünmüştüm. Sonuçlarda pozitif çıkmıştı içim çok rahatladı ama ağrınin sebebi yoktu kafayı yemek üzereydim. İşi bırakmak zorunda kaldım 2 hafta geçmişti en entili ağrı kesicileri kullansamda zerre geçmiyordu. 3 hafta sonrada askerlik kağıdım gelmiş ve 3 gün içinde gitmemi istiyorlardı. Evdekilerle kavga ettim bu ağrı geçmeden yapamam dedim. Ama nolduysa 3 gün sonra kendisimi askerde buldum. Bölüğe girdiğim an çok hafi geçmişti ağrı şükür ettim iyiki gelmişim diye. Aradan 1 ay geçti bu ağrı hala geçmek bilmiyordu emin olun kafayı yeditcek bir şekilde ağrı vardı. Ben tabi bilindik olarak duaları okuyordum fatiha vs. dua okuyunca o an hafifliyordu ama daha sonra yine.
  Nasıl oldu bilmiyorum ama kelzül arş duasıyla karşılaştım ilk başta gözüme çok uzub gelmişti ama okudum hergün defalarca okuyordum ağlıyordum. Her okuyup yattığımda o gece ruyamda hep yüzüme gülen mekkede yaşayan arabların bana güldüğünü ve neşeli olmamı istiyorlardı. O yüzden hep uyumak istiyordum tek rahat ettiğim an o andı. Acemi birliği bitmişti ve ben 1 hafta eve gelmiştim o ağrılar gene artmaya başlamıştı. Bir an önce gitmek istiyordum askere. O sıra annemler beni bir hocaya götürdü ve 3 haflinin bu ağrıları verdiğini söyledi. Bana bir zikir verdi onu hergün okudum ve sonra kelzül arş duasınada devam ettim. 15 ay bu ağrıları çektim. Askerliğimin bittiği gün geçmişti. Yani nasıl diyim çok büyük sınandım. Aklım başıma geldi aslında şükür ettim hep. Allah bize bu sıkıntıları boşuna vermiyor ve bu dualarıda okumamızı istiyor. Allah herkesi sıkıntılardan hastalıktan korusun. Bu duayı okumaya devam edin. Emin olun her işiniz ras gidecem.

  • din_kulturu diyor ki:

   kürşat kardeşim büyük geçmiş olsun, ağrılarının geçmesine sevindim, duaları okumaya dua et allahın izniyle bir daha tekrarlanmaz.dualara surelere namaza ne kadar yakın olursan o kadar 3 harflilerden uzak olursun.

 82. muhammed diyor ki:

  bu duayı okudukça ağlıyorum bu dua çok güzel

 83. reyyan kapısı diyor ki:

  Olmasını çok istediğim sürekli dualar ettiğim bi dileğim var fırsat buldukça kenzül arş suresini okuyorum özelliklede cuma geceleri.İnşallah Rabbim herkese dilediğini verir

 84. Kürşat diyor ki:

  Her zaman okumaya gayret gösteriyorum. Büyük bir sınavdan geçtiğimi düşünüyorum yaşadığım olaydan dolayı ve bana verilmiş bir ders gibi görüyorum. Şimdi ye kadar bu duayı hangi niyetle okuduysam hepsinin kabul olması beni hem duygusal anlamda hemde bu kadar tesirli olması beni çok mutlu ediyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu duayı okuyup uyuduğum zaman çok güzel ruyalar görüyorum. Bazen insan o ruya bitmesin istiyor.

 85. semanur diyor ki:

  Meraba ne kadar güzel yorumlar bunlar 🙂 ben kenzül Arş i alt komsumuza öğrettim oğlu iş bulamiyordu durumlari çok kötüydü duayı hergün okumuş şimdi oğlu polislik kazandı eğitimde 🙂 bende çok sevindim Rabbim bnmde sizinde inanan herkesin duasını kabul edecektir

  • din_kulturu diyor ki:

   semanur kardeşim ne kadar sevaba girdiğini bilemezsin allahü teala seni katında yükseltsin inşallah.

 86. semanur diyor ki:

  İnşallah ecmain 🙂

 87. mariya diyor ki:

  arkadaşlar ben bir yabanciyim bende bu duanin çok büyük faydasini görgenlerdinim bençe barlik müsülman kardaşlarim bu duani okusunlar

 88. mariya diyor ki:

  bu dua bir mocizedir ben bir yabanciyim bir musulman devlette yaşiyorum kimsem yok idi çok zorluklar yaşadim ahirda enternetten bu duayi buldum ve allahnin iplerine asildim ağladim dualerim kabul vodu ve annem babam ile didar kovuştum

 89. ercüment diyor ki:

  gerçekten çok güzel faziletide çok büyük allah herkesten razı olsun

 90. tamer yurekli diyor ki:

  arkadaşların başından geçenleri okudum yorumların hepsi birbirinden güzel, allah herşeye kadir’dir, ona karşı gelenin beli bükülür iki yakası bir araya gelmez bol bol dua edelim herkes birbirine dua etsin sağlıcakla kalın

 91. Vatandaş diyor ki:

  Cok guzel dua

 92. ayşe diyor ki:

  Bu dua benim sabrıma ve metanetime güç katıyor, daha önce bu duanın faziletine şahit olan insanlar da gördüm inşallah benim 3 aydır çektiğim sıkıntılara da çare olacak. Bu yorumları okuyan güzel insanlar lütfen bana da bir dua edin, başıma gelen bela geçsin artık hayırlısıyla.. amin.

  • din_kulturu diyor ki:

   ayşe kardeşim allah senin ve tüm müslüman aleminin yardımcısı olsun inş.

 93. KürşaT diyor ki:

  Bu duayı sıkıntı anlarınızdan çok hergün okumaya gayret gösterin. Özellikle yatsı namazından sonra ve sabah namazından sonra okuyun. Emin olun ki bu duala karşılaştığım günden beri her işimin rast gittiğini gördüm.

 94. KürşaT diyor ki:

  Bu arada ALLAH kısmet ederse ramazan ayında ÜMRE ye gidiyorum. Eminim ki bu duanın tesiri çok büyük oldu benim için. Dua diyip geçmeyin nelere vesile olduğunu okudukca anlayacaksınız. Yeter ki içinizden gelerek okuyun…

 95. bahar bend diyor ki:

  Arkadaşlar Esim beni ve iki çocuğunuzu 15 ay önce bir kadin yüzünden terketti. Cocuklarimdan birinin ölümcülbir gen hhastaligi var. Boşanma davasi acmis ancak ben boşanmakistemiyorum ccunku onu hala çok seviyorum. Onun bana ve cocuklarima geri dönmesini istiyorum. Bu gunu kadar okumadigim dua kalmadi ve hepte dua ediyorum. Bu gece ilk defa bu duayi duydum ( kenzul ars ) bu duayida okuyacagim Rabbim herkesin dualarini kabul etsin benim dualarimida kabul eder inşallah. Önce çocuğuma saglik sonra cocuklarimin babasiz kalmaması içinde sizden de dua bekliyorum. Şimdiden sizlere çok teşekürler ederim

  • din_kulturu diyor ki:

   bahar kardeşim durumunu anlattığın için tşk ederiz, dualarımız seninle, inş çarçabuk eşin evine döner ve önceki hayatınız gibi mutlu bir yaşama tekrardan başlarsınız.

 96. bahar bend diyor ki:

  Amin inşallah. Benim tek istegim cocuklarimin babaları için aglamamalari gece ruyasinda görüp baba diye aglamalarina dayanamıyorum. Cocuklarimin gözlerinin gulmesini istiyorum. Rabbim cocuklarimin ve siz vicdanli arkadaşların sesini ve dualarini duysun ve cocuklarimin yüzü Gülsün. Rabbim hastalara deva umutsuzlar umut versin herkesin dualarini kabul etsin cocuklariminda dualarini kabul etsin onların gunahina baksin.

 97. bahar bend diyor ki:

  Hocam birşey danismak istiyordum size ve bunu bilinki gozumun önünde eriyen ve ölmek üzere olan cocugumun istegi olmazsa bunu sormazdim. Gerçekten Çocuğumun durumu kotulesiyor ayrıca babasına duyduğu hasretlik onu içten içe bitiriyor. Bu gece yine onun için ağlarken bayginlik geçirdi öldugunu sandim. Kizimin dayanacak gücünün kalmadigini biliyorum. Lütfen hocam eşimin o kadından ayrilmasi için bi dua nebileyim birşeyler varsa söyleyin. Çünkü o kadin evli ve iki çocuğunun olduğunu bildiği bir adamla birlikte ve bilerek bir yuvayi yikmaya calisiyor. Cocuklarimin ve benim gunahimiza giriyor. Lütfen onlari ayirmak için bir dua biliyorsanız kizim için bana yardim edin.

 98. bahar bend diyor ki:

  Amin hocam amiin. Kizim ölecek biliyorum. Ölmeden birkaç ayini babası ailesiyle mutlu bir şekilde gecirsin istiyorum. Ben bir anneyim evladinin büyük acilar çekip olecegini bilen bir anne ve yüreğim yaniyor. Büyüden çok korkan biriyim ondan sizden yardim istedim. Kizimin iç organları parcalanip yavaş yavaş olecekmis. Tedavisi olmayan bir hastalık ben onun mutluluğu için canimi veririm. Onun ise tek istegi babası. Umudum gün geçtikçebitiyor. Kizimi bbabasına kuşturamayacagim diye hergun ölüyorum. Ne olur dualarinizdan cocuklarimi eksik etmeyin.

  • din_kulturu diyor ki:

   bahar kardeşim oturdum sırf senin bu isteğin üzerine bende dua ediyorum, allah yar ve yardımcın olsun 🙁

 99. bahar bend diyor ki:

  Allah bin defa sizden raziolsun. Belki sizlerin sesini ve duasini kabul eder rabbim cocuklarimin gunahina bakar. Çok tesekkur ederim hocam

 100. bahar bend diyor ki:

  İnşallah hocam. Hocam bazi dualar var 41 gün abdest alinip okunmali deniyor. Ancak biz bayanların özel günleri oluyor bu sureyi nasil tamamlamamiz gerek. Aydinlatirsaniz sevinirim

  • din_kulturu diyor ki:

   bahar kardeşim 41 gün diyor ama aralıksız demiyor, 24 gün okudunuz dualar yarım kaldı özel günleriniz geçtikten sonra diğer geri kalan günleride okuyup 41 güne tamamlarsanız allahın izniyle uygun olur

 101. YUSUF POLAT diyor ki:

  arkadaşlar benim annem içinde dua edin lütfen beyninde tümör vardı ameliyat oldu doktorlar iyi konuşmuyor annemin hayyattaki son yüzmetresi olduğunu söyledi doktor ama ben gaybı yalnız YÜCE ALLAHIN bildiği için ALLAHTAN ümidimi keşmiyorum rabbim tüm hastalarımıza şifa verir şafi ismi hürmetine İNŞALLAH

  • din_kulturu diyor ki:

   yusuf kardeşim büyük geçmiş olsun, inş annen sağ salim yatağından kalkar ve eski sıhhatine kavuşur, duacınız saygılar

 102. YUSUF POLAT diyor ki:

  din_kuturu kardeşim ALLAH razı olsun abicim kurban OLDUĞUM ALLAH ım tüm hastalarımıza şifa verir İNŞALLAH RABBİM büyük ona sığınıyoruz hüküm ALLAHUTALANIN ondan gelene şükürler olsun belkide bizim için bu hayırlıdır RABBİM Tüm hastalarımıza ŞAFİ ismi hürmetine şifa verir İNŞALLAH

  • din_kulturu diyor ki:

   yusuf polat kardeşim allah sendende razı olsun, konuya katılım sağladığın için tşk ederim kardeşim.

 103. binnur diyor ki:

  teşekkürler hocam allah razı olsun sürekli okuduğum fazileti büyük bir dua

 104. birumut diyor ki:

  allah razı olsun

 105. Leyl diyor ki:

  Selamün Aleyküm. Benim içinde dua eder misiniz ? Anne olmayı çok istiyorum. Allah(c.c) ‘a her daim hayırlı ve salih evlat için dua ediyorum kendime ve benim gibi anne olmak isteyenlere. Sizlerinde dualarınızı bekliyorum. Rabbim her şeyin HAYIRLISINI versin. (Amin)

 106. cimcime diyor ki:

  değerli site sahipleri çok teşekkür ederim ramazanınız hayırlı geçsin inş.

 107. gökhan çağlayan diyor ki:

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed allahü ekber sübhanallah elhamdülillah allah cc.

 108. gökhan çağlayan diyor ki:

  allah cc peygamberimiz hz muhammed s.a.v meleklerimize ve kuranı kerim kitaplarımıza ve ahiret hayatı samimi kalp ile inanıyorum allahü ekber.

 109. ırmak atakan diyor ki:

  allah razı olsun sizlerden gurbetteyim ama ibadetlerimi yapıyorum sağolasınız.

 110. Sevda diyor ki:

  İNSALLAH BU DUA SAYESINDE ALLAH TUM İNSANLARI CARESİ OLMAYAN HASTALIKLARDAN TUM SIKINTILARDAN KURTARIR AMİN!

 111. olcay diyor ki:

  manası ve fazileti çok büyük bir dua allah razı olsun

 112. yasmin diyor ki:

  kenzül arş duasının önemli olduğunu rüyamda gösterildi iş ve özellikle sevdiğim kişinin banna dönmesi için bu dua gösterildi hala etkisindeyim rüyanın tam başlamadım ama bu duaya yoğunlaşacağım.

 113. yasmin diyor ki:

  olabilir mi rüyada hangi duanın okunacağı gösterilir mi

 114. yasmin diyor ki:

  ben rüyamdaki sese kulak verip bu duayı sürekli okuyacağım

 115. Gülay diyor ki:

  Merhaba…benimde Rabbimden bir dilegim var. Her gün dua ediyorum ve ALLAHA yalvariyorum…Kenzül ars duasini bir haftadir okuyorum , fakat benim bilmek istedigim bu Duayi sadece arapca veya türkce okumak yeterlimidir, yoksa her seferinde arapca okuduktan sonra türkcesinide okumaliyiz?

 116. HİLAL diyor ki:

  babam beni sevdiğime vermiyor doğulu diye babamı razı edip evimizin huzurlu olması için banada bu duayı okur musunuz ALLAH rızası için

 117. ümit mert diyor ki:

  Bende sürekli bu duayı okumaya çalışıyorum benimde sıkıntılarım var benim içinde dua okuyan kardeşlerim olursa şimdiden hepsinden ALLAH razı olsun

 118. cb diyor ki:

  site sahibinden bununla ilgili yanıt bekliyorum. Siz de yorum yapan arkadaşlar bu size hiç anormal gelmedi mi

  • ibadet.tv diyor ki:

   Değerli kardeşim yazı arasında çıkan reklam çeşitlerinin bizle hiçbir alakası yoktur. Bu reklam çeşitlerini tamamen Google botları otomotikmen yayınlıyor. Her seferinde açık saçık reklam kodlarının linklerini engellemeye çalıştığımız halde başka linkler üretiliyor malesef.

 119. Sakine diyor ki:

  Bende bu duayi yeni gordum ve cocugum olmuyor cok uzuluyorum bunun icin okumaya baslicm issallah Allahim duami kabul eder lutfen sizde dualarinizi eksik etmeyin benden

 120. tugba diyor ki:

  Merhaba tugba ben basimda cok büyük bir bela var kimseye anlatamadığım sadece anneme anlattıgım ne olursunuz bu beladan kurtulmam icin ne yapmam gerekir bana soyleyin ve ne olursunuz bana dua edin bu beladan kurtulmam icin

 121. fatma diyor ki:

  slm ben yeni oldu bu duayi okuyali bir hafta olmadi. cok sikintilarim var esimle bana bir kadin tarafindan bizi ayirmak icin esimi evden uzaklastirmaik icin buyu yapildigi cikti Yildiz nagmaden nekadar Dogru bu Yildiz nagme bilmiyorum. ve iki gun iyiysek bir hafta hatta uzun Zaman kavgaliyiz. ve cocuklarim ister istemez etkileniyor. cok defa soyledim gidelim bozduralim diye esime ama inanmiyor buna. ve cok yakin biri yapmis beni istemeyen biri dedi hoca. artik okudumu eve birseymi koydu bilmiyorum neolur yalvaririm bizim icinde dua edin iki cocugum var ve bir cocugum daha olsun istedim istiyorum kesinlikle esim yanasmiyor gecen sene hamileydim dusuk oldu. ne olur Allah rizasi icin dua edin yalvaririm varsa bu buyu bozulsun esim le mutlu olalim ve birsey daha kadinlarin ozel hallerindede bu dua okunuyormu ?? VE sayisi varmi hocam gunde sukadar okunacak diye. en kisa zamanda cevaplarsaniz cok sevinirim Allah razi olsun sizden neolur benim icin bizim icin dua etmeyi unutmayin.

 122. fatma diyor ki:

  slm lutfen bana yardim edin hocam esimle aram acik iki gun iyiysem haftalarca aramiz acik. oglum icin bir hocaya gittik geceleri uyuyamazdi panik icinde kalkardi hatta aglardi dersleride iyi degildi birseyler yani tam bilemiyorum uc harliler musalat olmus ve kucuk yastayken buyuk nazar olmus dedi hoca ve benimle esimede beni istemeyen bir kadin tarafindan buyu yapilmis uzun Zaman önce esim evden benden uzaklassin diye aramiz acilsin diye. Yildiz nagmeye bakti nekadar Dogru bilmiyorum bu Yildiz nagme. ama bakmadan seneler önceden berri böyleyiz biz biktim arik mutlu olmak isitiyorum. evemi okunmus yada yedigimiz birseye eve birseymi koydu bilmiyorum cok dedim gidelim bozun diye ama kesinlikle ikna olmadi inanmadigini söyluyor yada korktugu birsey var bilemiyorum. neolur yardim edin hocam alah rizasi icin benim icin dua edin. ucuncu cocugum olsun istiyorum kesinlikle yanasmiyor uzak duruyor. mutlu bir insan bir baba niye istemesinki esini seven bir insan, bu buyunun bir etkisimi bilmiyorum. ve gecen sene hamile kaldim dusuk oldu. aradan bir sene gecti. ve hocam birsey daha soracam kadinlarin ozel durumda bu dua okunuyormu ve bu duanin bir sayisi varmi gunluk su Kadar okunuyor diye ben cok yeni tanistim bu duayla henuz bir kac gun oldu okuyali cok inanarak okuyorum insallah Allah Kabul eder. neolur benim icin esim icin sizde okuyun neolur varsa birseyle bozulsun ve birdahada yapilmasin allahindan bulsunlar yada bulsun insallah. Allah razi olsun hocam en kiza zamanda cevaplarsaniz cok sevinirim.

 123. Vasim diyor ki:

  Əvvəla her kəsə Salam
  Allahsiz bir sabahim acilmasin
  Bu duayi kim yazibsa allah olənlərinə Rəhmət sag olanlarina can sagligi versin İnsallah

 124. Buse diyor ki:

  Bana da dua edin lutfen sozlum beni terketti surekli dua ediyorum bana donmesi icin lutfen dua edin bana cok zor zamanlar geciriyorum. Onun donmesi icin hangi dualari okumam gerek bana isinmadigini soyledi

 125. buse diyor ki:

  allah sizden razı olsun

 126. murat diyor ki:

  elile kalbine saglık hocam allh herkesin sıkıntısını gidersin inşallah amin

 127. murat diyor ki:

  allah herkesin yardımcısı olsun amin

 128. Sude diyor ki:

  Allah Razı olsun

 129. TUFAN diyor ki:

  dua çok etkili fakat istekler cok basit ALLAH cc dan daha cok isteyin ve SADECE DÜNYA İÇİN İSTEMEYİN

 130. Tayfun diyor ki:

  Selamun aleykum oncelikle herkese.
  Suan kiz isteme faslindayim herkes tamam diyor kabul ediyor kizin babasi zorluk cikariyor ve olmaz bu is diyor
  Allah rizasi icin bana dua edin
  Cok ihtiyacim var gercekden
  Allah hepinizden razi olsun

 131. Hasan diyor ki:

  Allahım sen dua lari mızı kabul eyle..çok güzel anlamlı ve her sabah sabah namazından sonra okunması gereken bir dua…Ünv sınavına girecem..ALLAH benim ve bütün öğrencilerin yardımcısı olsun..hayır duaların izi esirgemeyin..ALLAH RAZI OLSUN

 132. duygu diyor ki:

  Bende bu duayı çok seviyorum okurken içine su serpiliyo insanın.mucizesini kısaca anlatmak isterim…aylardır istediğim beklediğim bir haber vardı ve duymam o haberi o kişiden imkansız gibi birşeydi Bigün çok içim sıkıldı işyerindeydim ama dünyam başıma yıkılms gibi sebepsiz moralim bozuktu d ah a sonra eve geldim abdest aldım iki rekat nafile namazı kılıp kenzül arş okudum ve ilk kez okumuştum duayı bitirdim kitabı dolabın üzerine koydum yatağıma uzandım ve gözlerime inanamadım o kişiden beklediğim haber telefonmda ve mucizeye inanamadım Allahım mucizesi okadar nüyükki yeterki duamızı okurken samimi içten olalım ogün nugündr nezaman darlansam bu duayı okurum rabbim kimin ne muradı var ise nasip etsin inşallah dua okadar güzel birşeyki Allah’a sığınmak secdeye vardığın vakit huzurdan gözyaşlarn akıyo ve ben ogün mucizeden sonra fal ve benzeri şeylere tövbe ettim rabbmden utandım elini açtığın vakit rabbm boş çevirmiyo yeterki huzurunda sığınalım

 133. elif diyor ki:

  kardeşlerim öncelikle rabbim ol der olur asla şüphemiz yok benimde büyük bir sıkıntım var ve bu duayı rastgele keşfettim okuyacağım rabbim izin verirse allah hepimizin dualarını kabul etsin inşallah benim içinde dua edin ne olur

 134. Cevriye diyor ki:

  Cok zor durumdayım bi dukan actim cok borcum var borcumu odiyemiyorum gittikce dahada borca giriyorum bana dua edin iyce bunalima girdim na pacami sasırdim tesaduf kenzul ars duasını gordum okudum okumayada devam edecem benim icin dua edin ne olur borclarimi odeyim

 135. Anonim diyor ki:

  Bu duanı okyan deyirlər şəfa tapır isteyileri həyata kecir 5 dəfə oxuyan deyirlər məhəmmət peyğambər SAƏ ruyasında görür 11 dəfə oxudum NƏ ŞƏFA TAPDIM NƏ İSTƏKLƏRİM HƏYATA KECDİ NƏDƏ MƏHƏMMƏD PEYĞAMRƏRİ YUXUMDA GÖRMƏDİM BİR DƏRDİM VAR İDİ ALLAHA YALVARIRDIM O DUA QALMAMIŞDI OXUMUYUN HECNƏDƏ ŞƏFA ZAD TAPMADIM İNDİ DƏ DUA OXUMURAM

 136. Sevil diyor ki:

  Arkadaşlar kandil aksamı bu duayı buldum eşimle okumaya başladık. Sabit bir gelirimiz ve dünya kadar borç içindeyiz. Sonra daha dua bitmeden eşimin tlf çaldı kardeşi yeni bir iş yeri açacağını ve bizimde ortak olmamızı istedi çok şaşırdım hiç böyle biseye sıcak bakmazdım ama vardır bunda bir hikmet deyip kabul ettik bakalım sonuç ne olacak. Dualarımız sizlerle lütfen sizde bir aminle borçlu kardeşlerimizin borcunu ödenmesinde Allah kolaylık versin dermisiniz?

 137. Anonim diyor ki:

  Arkadas lar bende cok dardayim niyapmam gerekiyo bende kenzul arsi okuyorum

 138. melek diyor ki:

  Banada okurmusunuz cok dardayim arkadasler

 139. Hatice diyor ki:

  Bu duayi telefona indirdim. Okuyamadgm zamanlarda. Abdestsiz felan dinlesem olur mu?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.