escort bayan ankara ankara escort bayan avcılar escort ankara escort bayan

Kenzül Arş Duası Ve Manası

Dua 07 Aralık 2013 - 22:28
53.575 okunma

Sevgili Müslümanlar Kenzül Arş Duası Ve Manasını Tüm İçtenlikle Okumanızı Rica Ediyorum.

Duamızın Latince Okunuşu :

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

yalvarmak

Kenzül Arş Duasının Manası

Ey her zaman yardımına muhtaç olduğumuz ve yaşantımız O’nun sonsuz kudret ve azametine bağlı olan Yüce Allah!

Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Senin yed-i kudretindedir. Azamet ve yücelik ancak Sana mahsustur.

Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun bunca sonsuz nimetlerine şükürler olsun.

Ey kâinatın tek yaratıcısı, düzenleyicisi ve O’ndan başka ilah olmayan Rabbimiz! Varlığına birliğine kalbimizle, gönülden inanıyor ve Rabbimiz olduğunu da itiraf ediyoruz.

Yüce Zatı’nı her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz.

Sen ne yüce ve büyük bir ilahsın ki, kâinatın hepsi Senin varlığını, birliğini, eşsizliğini, sonsuz kudret ve azametini lisan-ı hâl ile haykırıp zikretmektedir.

Allah’ım! Cebrail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine (Sana yalvarıyoruz, bizi rızana mazhar olanlardan eyle!) Mikail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı ism-i şerifin hürmetine, İsrafil (a.s.)‘ın alnında yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Azrail (a.s.)‘ın avucunda yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Munker ve Nekir meleklerini isimlendirdiğin ism-i şerif hürmetine, Zat-ı Kudsiyen ism-i şerifin ve sevdiğin kulların esrarı hürmetine,

İslam’ın tamamlandığı ism-i şerifin hakkı için, Âdem (a.s.)‘ın Cennet’ten çıkarıldığında Sana dua ve niyazda bulunduğu (Zat-ı Kibriya’nın duasıyla Seni andığı isim sayesinde kabul buyurduğun) ism-i şerifin hakkı için, Şit (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı çağırıp nidada bulunduğu ism-i şerifin hürmetine, Arş-ı Azam taşıyıcı melekler hürmetine, güç ve kuvvet bahşettiğin ism-i şerifin hakkı için, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur ve Furkan (Kur’an)‘da yazılı İsm-i Azam hakkı için, bütün kullarına, sonsuz olan rahmetinden bolca ihsanda bulunduğun İsm-i Azam hürmetine, sonsuz ve kâmil (mükemmel) olan Kelâm-ı Şerif’in hürmetine, İbrahim (a.s.)‘ın ateşe atıldığında Zat-ı Kibriya’nı andığı ve bu sayede ateşi üzerine Cennet, gülistan eylediğin İsm-i Azam’ın hürmetine, İsmail (a.s.)‘ın Sana dua ve niyazda bulunduğu ve bu sayede boğazlanmaktan kurtulduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, İshak (a.s.)‘ın Sana münacatta bulunduğu ve istek, arzusunu kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Hud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı anıp yalvardığı İsm-i Azam’ın
hürmetine, Yakub (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve bu sayede duasını kabul ederek kaybettiği gözlerini ve oğlu Yusuf (a.s.)‘ı kendisine tekrar iade ettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Davud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı zikredip dua buyurduğu ve böylece O’nu yeryüzünde halife kıldığın ve demiri elinde yumuşattığın İsm-i Azam’ın hakkı için,

Süleyman (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve böylece O’na yeryüzünde hiç kimseye nasip olmayacak mülkü bahşettiğin yüce İsm-i Azam’ın hürmetine, Eyyub (a.s.)’ın içine düştüğü büyük sıkıntı (hastalık)tan kurtulmak için yalvarıp yakardığı ve bu sayede içinde bulunduğu sıkıntı ve gamdan kurtardığın İsm-i Azam hürmetine, İsa (a.s.)‘ın ölülerin dirilmesi için Sana dua buyurduğu ve bu sayede onları dirilttiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Musa (a.s.)’ın Tur dağında Senin Zat-ı Şan’ınla muhatap olduğu ve Seni andığı İsm-i Azam’ın hürmetine, Firavun’un (Müslüman olan) hanımının Zat-ı Zülcelâl’ını andığı ve böylece O’na Cennet’i bahşettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, denizi geçerken İsrail oğullarının nidada bulundukları İsm-i Şerifin hakkı için, su üzerinde yürürken Zat-ı Kibriya’nı anıp münacatta bulunduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, Resulü Kibriya Muhammed (s.a.v.)’in mağarada (müşriklerden korunurken) Sana yönelerek dua ve niyazda bulunduğu ve bu dua ve niyazını kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Zat-ı Kibriya’na sunduğumuz (hayırlı) istek ve arzularımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle.

Baştan beri sunduğumuz büyük melekler ve zikri geçen Peygamber-i izam ve İsm-i Azam’ını duamızın kabulü için vesile kıl. Hiç şüphe yok ki Sen, şanı yüce ve sonsuz kerem sahibisin.

Ey Rabbimiz! Sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz, samimiyetle ve ihlâsla yaptığımız bu duamızı kabul eyle.

Şüphesiz Sen bütün kullarına (yarattığın bütün canlılara) kâfi, en güzel dost, en layık kefilsin.

Yorumlar

Yazıya 71 yorum yapılmış.

mariya Şubat 22, 2015

arkadaşlar ben bir yabanciyim bende bu duanin çok büyük faydasini görgenlerdinim bençe barlik müsülman kardaşlarim bu duani okusunlar

mariya Şubat 22, 2015

bu dua bir mocizedir ben bir yabanciyim bir musulman devlette yaşiyorum kimsem yok idi çok zorluklar yaşadim ahirda enternetten bu duayi buldum ve allahnin iplerine asildim ağladim dualerim kabul vodu ve annem babam ile didar kovuştum

ercüment Şubat 22, 2015

gerçekten çok güzel faziletide çok büyük allah herkesten razı olsun

tamer yurekli Şubat 22, 2015

arkadaşların başından geçenleri okudum yorumların hepsi birbirinden güzel, allah herşeye kadir’dir, ona karşı gelenin beli bükülür iki yakası bir araya gelmez bol bol dua edelim herkes birbirine dua etsin sağlıcakla kalın

Vatandaş Şubat 22, 2015

Cok guzel dua

ayşe Şubat 28, 2015

Bu dua benim sabrıma ve metanetime güç katıyor, daha önce bu duanın faziletine şahit olan insanlar da gördüm inşallah benim 3 aydır çektiğim sıkıntılara da çare olacak. Bu yorumları okuyan güzel insanlar lütfen bana da bir dua edin, başıma gelen bela geçsin artık hayırlısıyla.. amin.

din_kulturu Mart 1, 2015

ayşe kardeşim allah senin ve tüm müslüman aleminin yardımcısı olsun inş.

KürşaT Mart 25, 2015

Bu duayı sıkıntı anlarınızdan çok hergün okumaya gayret gösterin. Özellikle yatsı namazından sonra ve sabah namazından sonra okuyun. Emin olun ki bu duala karşılaştığım günden beri her işimin rast gittiğini gördüm.

KürşaT Mart 28, 2015

Bu arada ALLAH kısmet ederse ramazan ayında ÜMRE ye gidiyorum. Eminim ki bu duanın tesiri çok büyük oldu benim için. Dua diyip geçmeyin nelere vesile olduğunu okudukca anlayacaksınız. Yeter ki içinizden gelerek okuyun…

bahar bend Nisan 15, 2015

15 aydir Esim beni ve iki çocuğunuzu bir kadin yüzünden terketti. Cocuklarim çok küçük üstelik ölümcül bir gen hastaligi tasiyor. Esim gittiğindenberidir asla bizi aaramadi. Yardimdada bulunmadı. Ailem bize bakiyor. Boşanmadavasi acmis boşanmak istemiyorum cünküonu hala çok seviyorum. Cocuklariminda babasiz büyümesini istemiyorum. Kaç zamandır dualar okuyorum bu gecede kenzul ars duasini okuyacagim. Lütfenbana dua edin esim hasta cocuklarima ve bana geri dönsün .

bahar bend Nisan 15, 2015

Arkadaşlar Esim beni ve iki çocuğunuzu 15 ay önce bir kadin yüzünden terketti. Cocuklarimdan birinin ölümcülbir gen hhastaligi var. Boşanma davasi acmis ancak ben boşanmakistemiyorum ccunku onu hala çok seviyorum. Onun bana ve cocuklarima geri dönmesini istiyorum. Bu gunu kadar okumadigim dua kalmadi ve hepte dua ediyorum. Bu gece ilk defa bu duayi duydum ( kenzul ars ) bu duayida okuyacagim Rabbim herkesin dualarini kabul etsin benim dualarimida kabul eder inşallah. Önce çocuğuma saglik sonra cocuklarimin babasiz kalmaması içinde sizden de dua bekliyorum. Şimdiden sizlere çok teşekürler ederim

din_kulturu Nisan 15, 2015

bahar kardeşim durumunu anlattığın için tşk ederiz, dualarımız seninle, inş çarçabuk eşin evine döner ve önceki hayatınız gibi mutlu bir yaşama tekrardan başlarsınız.

bahar bend Nisan 15, 2015

Amin inşallah. Benim tek istegim cocuklarimin babaları için aglamamalari gece ruyasinda görüp baba diye aglamalarina dayanamıyorum. Cocuklarimin gözlerinin gulmesini istiyorum. Rabbim cocuklarimin ve siz vicdanli arkadaşların sesini ve dualarini duysun ve cocuklarimin yüzü Gülsün. Rabbim hastalara deva umutsuzlar umut versin herkesin dualarini kabul etsin cocuklariminda dualarini kabul etsin onların gunahina baksin.

din_kulturu Nisan 16, 2015

amin bahar kardeşim.

bahar bend Nisan 18, 2015

Hocam birşey danismak istiyordum size ve bunu bilinki gozumun önünde eriyen ve ölmek üzere olan cocugumun istegi olmazsa bunu sormazdim. Gerçekten Çocuğumun durumu kotulesiyor ayrıca babasına duyduğu hasretlik onu içten içe bitiriyor. Bu gece yine onun için ağlarken bayginlik geçirdi öldugunu sandim. Kizimin dayanacak gücünün kalmadigini biliyorum. Lütfen hocam eşimin o kadından ayrilmasi için bi dua nebileyim birşeyler varsa söyleyin. Çünkü o kadin evli ve iki çocuğunun olduğunu bildiği bir adamla birlikte ve bilerek bir yuvayi yikmaya calisiyor. Cocuklarimin ve benim gunahimiza giriyor. Lütfen onlari ayirmak için bir dua biliyorsanız kizim için bana yardim edin.

din_kulturu Nisan 18, 2015

bahar kardeşim senin istediğin çare gene dualarda, sakın ola sakın büyü’ye nuska’ya bulaşıpta ahiretini mahvetme.

http://www.ibadet.tv/dilek-dualari-dileklerin-gerceklesmesi-icin-okunacak-dualar/

yukarıdaki linkte bulunan dilek dualarını sürekli oku, özelliklede Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir bu zikri günlük olarak çokca zikret, zikri ağzından düşürme inanarak ihlaslı bir şekilde oku allahın izniyle muradın gerçekleşir.

bahar bend Nisan 19, 2015

Amin hocam amiin. Kizim ölecek biliyorum. Ölmeden birkaç ayini babası ailesiyle mutlu bir şekilde gecirsin istiyorum. Ben bir anneyim evladinin büyük acilar çekip olecegini bilen bir anne ve yüreğim yaniyor. Büyüden çok korkan biriyim ondan sizden yardim istedim. Kizimin iç organları parcalanip yavaş yavaş olecekmis. Tedavisi olmayan bir hastalık ben onun mutluluğu için canimi veririm. Onun ise tek istegi babası. Umudum gün geçtikçebitiyor. Kizimi bbabasına kuşturamayacagim diye hergun ölüyorum. Ne olur dualarinizdan cocuklarimi eksik etmeyin.

din_kulturu Nisan 19, 2015

bahar kardeşim oturdum sırf senin bu isteğin üzerine bende dua ediyorum, allah yar ve yardımcın olsun 🙁

Betül Ağustos 12, 2016

Sen kimsin be kardeşim beni gece gece mahvettin inan yüreğim ezildi bu dünyanın çilesi neymiş böyle umuyorum ki kızın hayattadır eşin de hatasını anlayıp dönmüştür. Ama eğer hayat sana gönlünün dilediklerini vermese de dik dur olur mu ben sana ne diyeyim e diyeceğimi şaşırdım Allah senin ve çocuklarının yolunu bahtını açık etsin kocanı yola getirsin inşallah çok mutlu bir hayatın ve ahiretin olsun Allah seninle olsun Allah sana yardım etsin Allah dualarımı kabul etsin Allah dualarımızı kabul etsin seni tanımayı ve seni teselli etmeyi çok isterdim tanışmasak da birbirimizi görmesek de bu mesajı okuyunca eminim ki kalbimin yakınlığını hissedeceksin. Allaha emanet ol.

bahar bend Nisan 20, 2015

Allah bin defa sizden raziolsun. Belki sizlerin sesini ve duasini kabul eder rabbim cocuklarimin gunahina bakar. Çok tesekkur ederim hocam

din_kulturu Nisan 20, 2015

rica ederim kardeşim gelişmelerden haberimiz olur inş.

gülcan Ekim 26, 2015

Allahım hiç bir evladı babasız bırakmasın.Dualarımız sizinle.

bahar bend Nisan 22, 2015

İnşallah hocam. Hocam bazi dualar var 41 gün abdest alinip okunmali deniyor. Ancak biz bayanların özel günleri oluyor bu sureyi nasil tamamlamamiz gerek. Aydinlatirsaniz sevinirim

din_kulturu Nisan 22, 2015

bahar kardeşim 41 gün diyor ama aralıksız demiyor, 24 gün okudunuz dualar yarım kaldı özel günleriniz geçtikten sonra diğer geri kalan günleride okuyup 41 güne tamamlarsanız allahın izniyle uygun olur

YUSUF POLAT Nisan 30, 2015

arkadaşlar benim annem içinde dua edin lütfen beyninde tümör vardı ameliyat oldu doktorlar iyi konuşmuyor annemin hayyattaki son yüzmetresi olduğunu söyledi doktor ama ben gaybı yalnız YÜCE ALLAHIN bildiği için ALLAHTAN ümidimi keşmiyorum rabbim tüm hastalarımıza şifa verir şafi ismi hürmetine İNŞALLAH

din_kulturu Nisan 30, 2015

yusuf kardeşim büyük geçmiş olsun, inş annen sağ salim yatağından kalkar ve eski sıhhatine kavuşur, duacınız saygılar

YUSUF POLAT Mayıs 3, 2015

din_kuturu kardeşim ALLAH razı olsun abicim kurban OLDUĞUM ALLAH ım tüm hastalarımıza şifa verir İNŞALLAH RABBİM büyük ona sığınıyoruz hüküm ALLAHUTALANIN ondan gelene şükürler olsun belkide bizim için bu hayırlıdır RABBİM Tüm hastalarımıza ŞAFİ ismi hürmetine şifa verir İNŞALLAH

din_kulturu Mayıs 3, 2015

yusuf polat kardeşim allah sendende razı olsun, konuya katılım sağladığın için tşk ederim kardeşim.

binnur Mayıs 5, 2015

teşekkürler hocam allah razı olsun sürekli okuduğum fazileti büyük bir dua

birumut Mayıs 18, 2015

allah razı olsun

Leyl Haziran 5, 2015

Selamün Aleyküm. Benim içinde dua eder misiniz ? Anne olmayı çok istiyorum. Allah(c.c) ‘a her daim hayırlı ve salih evlat için dua ediyorum kendime ve benim gibi anne olmak isteyenlere. Sizlerinde dualarınızı bekliyorum. Rabbim her şeyin HAYIRLISINI versin. (Amin)

din_kulturu Haziran 5, 2015

leyl kardeşim cenab-ı hak inş kısa zamanda sana hayırlı bir evlat versin inş.

cimcime Haziran 11, 2015

değerli site sahipleri çok teşekkür ederim ramazanınız hayırlı geçsin inş.

gökhan çağlayan Haziran 12, 2015

allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed allahü ekber sübhanallah elhamdülillah allah cc.

gökhan çağlayan Haziran 12, 2015

allah cc peygamberimiz hz muhammed s.a.v meleklerimize ve kuranı kerim kitaplarımıza ve ahiret hayatı samimi kalp ile inanıyorum allahü ekber.

ırmak atakan Haziran 15, 2015

allah razı olsun sizlerden gurbetteyim ama ibadetlerimi yapıyorum sağolasınız.

Sevda Temmuz 6, 2015

İNSALLAH BU DUA SAYESINDE ALLAH TUM İNSANLARI CARESİ OLMAYAN HASTALIKLARDAN TUM SIKINTILARDAN KURTARIR AMİN!

din_kulturu Temmuz 6, 2015

sevda kardeşim allah razı olsun yorum yaptığın için

olcay Temmuz 11, 2015

manası ve fazileti çok büyük bir dua allah razı olsun

yasmin Ağustos 1, 2015

kenzül arş duasının önemli olduğunu rüyamda gösterildi iş ve özellikle sevdiğim kişinin banna dönmesi için bu dua gösterildi hala etkisindeyim rüyanın tam başlamadım ama bu duaya yoğunlaşacağım.

yasmin Ağustos 1, 2015

olabilir mi rüyada hangi duanın okunacağı gösterilir mi

yasmin Ağustos 1, 2015

ben rüyamdaki sese kulak verip bu duayı sürekli okuyacağım

Gülay Ağustos 15, 2015

Merhaba…benimde Rabbimden bir dilegim var. Her gün dua ediyorum ve ALLAHA yalvariyorum…Kenzül ars duasini bir haftadir okuyorum , fakat benim bilmek istedigim bu Duayi sadece arapca veya türkce okumak yeterlimidir, yoksa her seferinde arapca okuduktan sonra türkcesinide okumaliyiz?

HİLAL Eylül 12, 2015

babam beni sevdiğime vermiyor doğulu diye babamı razı edip evimizin huzurlu olması için banada bu duayı okur musunuz ALLAH rızası için

ümit mert Ekim 15, 2015

Bende sürekli bu duayı okumaya çalışıyorum benimde sıkıntılarım var benim içinde dua okuyan kardeşlerim olursa şimdiden hepsinden ALLAH razı olsun

cb Ekim 19, 2015

site sahibinden bununla ilgili yanıt bekliyorum. Siz de yorum yapan arkadaşlar bu size hiç anormal gelmedi mi

ibadet.tv Ekim 19, 2015

Değerli kardeşim yazı arasında çıkan reklam çeşitlerinin bizle hiçbir alakası yoktur. Bu reklam çeşitlerini tamamen Google botları otomotikmen yayınlıyor. Her seferinde açık saçık reklam kodlarının linklerini engellemeye çalıştığımız halde başka linkler üretiliyor malesef.

Sakine Kasım 12, 2015

Bende bu duayi yeni gordum ve cocugum olmuyor cok uzuluyorum bunun icin okumaya baslicm issallah Allahim duami kabul eder lutfen sizde dualarinizi eksik etmeyin benden

tugba Kasım 23, 2015

Merhaba tugba ben basimda cok büyük bir bela var kimseye anlatamadığım sadece anneme anlattıgım ne olursunuz bu beladan kurtulmam icin ne yapmam gerekir bana soyleyin ve ne olursunuz bana dua edin bu beladan kurtulmam icin

fatma Kasım 25, 2015

slm ben yeni oldu bu duayi okuyali bir hafta olmadi. cok sikintilarim var esimle bana bir kadin tarafindan bizi ayirmak icin esimi evden uzaklastirmaik icin buyu yapildigi cikti Yildiz nagmaden nekadar Dogru bu Yildiz nagme bilmiyorum. ve iki gun iyiysek bir hafta hatta uzun Zaman kavgaliyiz. ve cocuklarim ister istemez etkileniyor. cok defa soyledim gidelim bozduralim diye esime ama inanmiyor buna. ve cok yakin biri yapmis beni istemeyen biri dedi hoca. artik okudumu eve birseymi koydu bilmiyorum neolur yalvaririm bizim icinde dua edin iki cocugum var ve bir cocugum daha olsun istedim istiyorum kesinlikle esim yanasmiyor gecen sene hamileydim dusuk oldu. ne olur Allah rizasi icin dua edin yalvaririm varsa bu buyu bozulsun esim le mutlu olalim ve birsey daha kadinlarin ozel hallerindede bu dua okunuyormu ?? VE sayisi varmi hocam gunde sukadar okunacak diye. en kisa zamanda cevaplarsaniz cok sevinirim Allah razi olsun sizden neolur benim icin bizim icin dua etmeyi unutmayin.

fatma Kasım 25, 2015

slm lutfen bana yardim edin hocam esimle aram acik iki gun iyiysem haftalarca aramiz acik. oglum icin bir hocaya gittik geceleri uyuyamazdi panik icinde kalkardi hatta aglardi dersleride iyi degildi birseyler yani tam bilemiyorum uc harliler musalat olmus ve kucuk yastayken buyuk nazar olmus dedi hoca ve benimle esimede beni istemeyen bir kadin tarafindan buyu yapilmis uzun Zaman önce esim evden benden uzaklassin diye aramiz acilsin diye. Yildiz nagmeye bakti nekadar Dogru bilmiyorum bu Yildiz nagme. ama bakmadan seneler önceden berri böyleyiz biz biktim arik mutlu olmak isitiyorum. evemi okunmus yada yedigimiz birseye eve birseymi koydu bilmiyorum cok dedim gidelim bozun diye ama kesinlikle ikna olmadi inanmadigini söyluyor yada korktugu birsey var bilemiyorum. neolur yardim edin hocam alah rizasi icin benim icin dua edin. ucuncu cocugum olsun istiyorum kesinlikle yanasmiyor uzak duruyor. mutlu bir insan bir baba niye istemesinki esini seven bir insan, bu buyunun bir etkisimi bilmiyorum. ve gecen sene hamile kaldim dusuk oldu. aradan bir sene gecti. ve hocam birsey daha soracam kadinlarin ozel durumda bu dua okunuyormu ve bu duanin bir sayisi varmi gunluk su Kadar okunuyor diye ben cok yeni tanistim bu duayla henuz bir kac gun oldu okuyali cok inanarak okuyorum insallah Allah Kabul eder. neolur benim icin esim icin sizde okuyun neolur varsa birseyle bozulsun ve birdahada yapilmasin allahindan bulsunlar yada bulsun insallah. Allah razi olsun hocam en kiza zamanda cevaplarsaniz cok sevinirim.

TUFAN Şubat 10, 2016

NEDEN KİMSE AHİRET İÇİN DUA ETMİYOR BUGUN VARSIN YARIN YOK

birgül Eylül 21, 2016

yemek isterken menüden seçersin sesli söylersin çünkü karnını doyurmaya ihtiyacın vardır. ekmek ve suyu söylemezsin ancak ona her daim ihtiyaç vardır . sanırım bu da öyle bişey…

Vasim Aralık 6, 2015

Əvvəla her kəsə Salam
Allahsiz bir sabahim acilmasin
Bu duayi kim yazibsa allah olənlərinə Rəhmət sag olanlarina can sagligi versin İnsallah

Buse Aralık 22, 2015

Bana da dua edin lutfen sozlum beni terketti surekli dua ediyorum bana donmesi icin lutfen dua edin bana cok zor zamanlar geciriyorum. Onun donmesi icin hangi dualari okumam gerek bana isinmadigini soyledi

buse Ocak 4, 2016

allah sizden razı olsun

murat Ocak 9, 2016

elile kalbine saglık hocam allh herkesin sıkıntısını gidersin inşallah amin

murat Ocak 9, 2016

allah herkesin yardımcısı olsun amin

Sude Ocak 27, 2016

Allah Razı olsun

TUFAN Şubat 10, 2016

dua çok etkili fakat istekler cok basit ALLAH cc dan daha cok isteyin ve SADECE DÜNYA İÇİN İSTEMEYİN

Tayfun Şubat 17, 2016

Selamun aleykum oncelikle herkese.
Suan kiz isteme faslindayim herkes tamam diyor kabul ediyor kizin babasi zorluk cikariyor ve olmaz bu is diyor
Allah rizasi icin bana dua edin
Cok ihtiyacim var gercekden
Allah hepinizden razi olsun

Hasan Şubat 28, 2016

Allahım sen dua lari mızı kabul eyle..çok güzel anlamlı ve her sabah sabah namazından sonra okunması gereken bir dua…Ünv sınavına girecem..ALLAH benim ve bütün öğrencilerin yardımcısı olsun..hayır duaların izi esirgemeyin..ALLAH RAZI OLSUN

duygu Şubat 29, 2016

Bende bu duayı çok seviyorum okurken içine su serpiliyo insanın.mucizesini kısaca anlatmak isterim…aylardır istediğim beklediğim bir haber vardı ve duymam o haberi o kişiden imkansız gibi birşeydi Bigün çok içim sıkıldı işyerindeydim ama dünyam başıma yıkılms gibi sebepsiz moralim bozuktu d ah a sonra eve geldim abdest aldım iki rekat nafile namazı kılıp kenzül arş okudum ve ilk kez okumuştum duayı bitirdim kitabı dolabın üzerine koydum yatağıma uzandım ve gözlerime inanamadım o kişiden beklediğim haber telefonmda ve mucizeye inanamadım Allahım mucizesi okadar nüyükki yeterki duamızı okurken samimi içten olalım ogün nugündr nezaman darlansam bu duayı okurum rabbim kimin ne muradı var ise nasip etsin inşallah dua okadar güzel birşeyki Allah’a sığınmak secdeye vardığın vakit huzurdan gözyaşlarn akıyo ve ben ogün mucizeden sonra fal ve benzeri şeylere tövbe ettim rabbmden utandım elini açtığın vakit rabbm boş çevirmiyo yeterki huzurunda sığınalım

elif Mart 1, 2016

kardeşlerim öncelikle rabbim ol der olur asla şüphemiz yok benimde büyük bir sıkıntım var ve bu duayı rastgele keşfettim okuyacağım rabbim izin verirse allah hepimizin dualarını kabul etsin inşallah benim içinde dua edin ne olur

Arzu Temmuz 13, 2016

Merhaba arkadaşlar 1 ay önce canımdan çok sevdiğim kişi beni terketti günlerce ağlıyorum gözlerime uyku girmiyor dua etmekten ve namaz kılmaktan başka hiç bişey elimden gelmiyor her gün yatsı namazından sonra bu duayı okumaya başladım inşallah Allahım bizi tekrar kavuşturur nolur sizlerde dualarınızı eksik etmeyin Allah’a emanet olun

melis Ocak 16, 2017

Emeğiniz için teşekkür ederim.

Recep Ocak 16, 2017

Teşekkür ederim bilgilendirme için, çok güzel işime yaradı bu konu

hatice Ocak 19, 2017

Teşekkür ederim bilgiler için.

Majorbor Ocak 19, 2017

teşekkür ederim.

Anka kuşu Ocak 20, 2017

Bu sitede emeği geçenlere teşekkür ederim.

Danieleralm Mart 28, 2017

Kenzül Arş Duası için güzel anlatım olmuş, teşekkür ederim.

İlginizi Çekebilir
Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Bayram Namazından Sonra Okunacak Dua

Haziran 29, 2016
4.926 okunma
Şükür Duaları

Şükür Duaları

Haziran 29, 2016
18.370 okunma
Sabır Duaları

Sabır Duaları

Haziran 28, 2016
18.943 okunma
Evlenmek için Okunacak Dua

Evlenmek için Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
16.098 okunma
Yemek Duaları

Yemek Duaları

Haziran 28, 2016
3.412 okunma
Sınav Duaları

Sınav Duaları

Haziran 28, 2016
4.157 okunma
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
5.061 okunma
Cuma Duaları

Cuma Duaları

Haziran 28, 2016
1.781 okunma
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

Haziran 28, 2016
4.848 okunma
Ezan Duası

Ezan Duası

Haziran 28, 2016
1.578 okunma
Nazar Duası Nedir

Nazar Duası Nedir

Haziran 28, 2016
3.107 okunma
Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
2.262 okunma
Hasta İçin Dua

Hasta İçin Dua

Haziran 28, 2016
2.310 okunma
İş Bulma Duası

İş Bulma Duası

Haziran 28, 2016
3.686 okunma
Bunlar da var!
Hac Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Hac Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Eylül 19, 2014
1.991 okunma
Kız Çocuk Cenaze Duası

Kız Çocuk Cenaze Duası

Haziran 27, 2016
1.028 okunma
Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası

Mayıs 30, 2014
1.145 okunma
Zekat Nasıl Bir İbadettir?

Zekat Nasıl Bir İbadettir?

Eylül 18, 2017
191 okunma
Sad Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Sad Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 5, 2014
7.965 okunma
Fatiha Suresi

Fatiha Suresi

Kasım 4, 2013
1.982 okunma
Saff Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Saff Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 4, 2014
2.651 okunma
Rüyada Altın Görmek

Rüyada Altın Görmek

Haziran 28, 2016
962 okunma
A’raf Suresi ve Türkçe Anlamı

A’raf Suresi ve Türkçe Anlamı

Eylül 3, 2014
1.388 okunma
Amme (Nebe) Suresi

Amme (Nebe) Suresi

Şubat 20, 2014
1.442 okunma
Rüyada Fare Görmek

Rüyada Fare Görmek

Haziran 28, 2016
1.357 okunma
Hicr Suresi ve Türkçe Anlamı

Hicr Suresi ve Türkçe Anlamı

Eylül 9, 2014
936 okunma

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/ibadet/public_html/wp-content/themes/imagazine/footer.php on line 15