Efendimiz Hz Muhammedi Rüyada Görmek

Kafirun Süresi

İsmail Aleyhisselam’ın Hayatı

Lokman Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Hasta İçin Dua

Dua 28 Haziran 2016 - 00:22
457 okunma

Allahu Teâlâ’nın kullarına karşı verdiği imtihanlardan olan hastalıklar karşısında dua etmek imtihanda dahi Allah’a sığınmak anlamına gelir. Bu nedenle kişilerin hastalıkları nedeniyle dua etmesi ve Allah’tan yardım dilemesi kul ile Allah’ın arasındaki bağları daha güçlü hale getirebileceği gibi kulun imtihanını da kolaylaştıracaktır. Hz. Eyyüb (a.s.)’ın imtihanlarından olan hastalıklar geçmiş günahlara kefaret olacağı gibi kulların şükrünü de artıran durumlardandır. Hastalıklarından dolayı Allahu Teâlâ’dan şifa isteyen kişiler şu duaları edebilirler:

  • Peygamberimiz (s.a.v.)’in hastalara okumasını tavsiye ettiği bir dua:

‘’Allâhümme ezhibil-be’se Rabben-nâsi veşfi fe-enteş-şâfî  lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.

Anlamı: Ey kulların Rabbi olan Allah’ım! Acıları gider, bizlere şifa ver, şifayı veren bir tek sensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıklarımız için şifa istiyoruz.’’ (1)

  • Hastalıklarla imtihan olan Eyüp (a.s.) ise Kur’an-ı Kerim’in verdiği haberle şöyle dua etmiştir:

’Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamürrahimin’’

Anlamı: Ya Rabbim! Bana zarar (hastalık) isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bana da merhamet eyle Ya Rabbi!’’ (2) Bu dua gün içinde bol bol yapılmalıdır, kısa sürede hastalıklara şifa olacaktır.

  • ‘’Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.’’

Anlamı: Güç ve kuvvet yanlızca yüce Allah’ın izni ile elde edilebilir.’’ Bu dua gün içinde bol bol zikredilmelidir.

  • Hz. Aişe validemizden gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) bir yeri ağrıdığında elini o bölgeye koyarak ‘’Kul euzü’’ surelerini okurdu.
  • Hasta olan kişiler Ya Şafi, Ya Selam isimlerini bol bol zikretmelidirler.

1.Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

Anlamı: De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (3)

2.Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Anlamı: Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (4)

3.İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

Anlamı: “İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”(5)

4.Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).

Anlamı: Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’’ (6)

5.Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dih(ba’dihî), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Anlamı: Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.’’ (7)

6.Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâh(yekûlunnallâhu), kul e fe raeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn(mutevekkılûne).

Anlamı: Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.” (8)

7.Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Anlamı: Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”(9)

Yukarıdaki 7 ayeti kerime bir bardağın üzerine yazılıp içerisine ballı şerbet yapılıp aynı ayetler her sabah üzerine okunup hastaya içirilirse kısa zamanda şifa bulur. 7 sabah içirildiğinde kanserde dâhil olmak üzere pek çok hastalığa Allah’ın izni ile şifa olacaktır. İhlas ve iman üzere yapılmalıdır.

Kaynaklar

(1)Tirmizi, Buhari

(2)Enbiya, 83

(3)Tevbe, 51

(4)Yunus, 107

(5)Hud, 56

(6)Ankebut, 60

(7)Fatır, 2

(8)Zümer, 38

(9)Tevbe, 129

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Sabır Duaları

Sabır Duaları

Haziran 28, 2016
3.897 okunma
Evlenmek için Okunacak Dua

Evlenmek için Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
4.087 okunma
Yemek Duaları

Yemek Duaları

Haziran 28, 2016
919 okunma
Sınav Duaları

Sınav Duaları

Haziran 28, 2016
1.092 okunma
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
1.100 okunma
Cuma Duaları

Cuma Duaları

Haziran 28, 2016
384 okunma
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

Haziran 28, 2016
895 okunma
Ezan Duası

Ezan Duası

Haziran 28, 2016
365 okunma
Nazar Duası Nedir

Nazar Duası Nedir

Haziran 28, 2016
619 okunma
Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
405 okunma
İş Bulma Duası

İş Bulma Duası

Haziran 28, 2016
795 okunma
Aile Huzuru İçin Okunacak Dualar

Aile Huzuru İçin Okunacak Dualar

Haziran 28, 2016
889 okunma
Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Haziran 28, 2016
680 okunma
İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Dua

Haziran 28, 2016
3.019 okunma
Bunlar da var!
Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 19, 2014
1.238 okunma
Kevser Suresi

Kevser Suresi

Kasım 4, 2013
299 okunma
Hz. Muhammed İle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Hz. Muhammed İle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Aralık 23, 2013
7.354 okunma
Rüyada Köpek Görmek

Rüyada Köpek Görmek

Haziran 28, 2016
228 okunma
İbadet Nedir İbadet Çeşitleri Nelerdir ?

İbadet Nedir İbadet Çeşitleri Nelerdir ?

Haziran 27, 2014
813 okunma
İsmi Azam Duası Ve Anlamı

İsmi Azam Duası Ve Anlamı

Şubat 26, 2014
13.745 okunma
Kuran-ı Kerim' in Önemi

Kuran-ı Kerim' in Önemi

Şubat 29, 2016
166 okunma
Hud Aleyhisselam’ın Hayatı

Hud Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 3, 2017
57 okunma
Zümer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zümer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 6, 2014
822 okunma
Cuma Günü Yapılması Gereken Sünnetler

Cuma Günü Yapılması Gereken Sünnetler

Kasım 4, 2016
182 okunma
Fecr Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Fecr Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 18, 2014
2.403 okunma
Karınca Duası

Karınca Duası

Ocak 24, 2014
651 okunma
Nas Suresi

Nas Suresi

Kasım 4, 2013
415 okunma
Heladan Çıkarken Okunacak Dualar

Heladan Çıkarken Okunacak Dualar

Haziran 27, 2016
124 okunma
Regaib Gecesi Namazı

Regaib Gecesi Namazı

Kasım 21, 2013
224 okunma