Anne Baba Hakkı ve Rızası

Yatmadan Önce Okunacak Dualar Anlamları ve Fazileti

Salatı Tefriciye Duası

Teyemmümün Farzları

Ayrılan Eşin Dönmesi İçin Okunacak Dualar

Dua Kasım 7, 2015
107 okunma

Ayrılan Eşin Dönmesi İçin Okunacak Dualar

Evlenmek Allahu Teâlâ tarafından kullarına emredilen ibadetlerden biridir. Aynı zamanda hayatın gerekliliklerindendir. Evlenen kulların kurmuş oldukları her yuva kutsaldır ve toplumun temel yapılarını oluşturur. Bu nedenle İslam dini boşanma hakkını verse de kullarının ayrılmasını istemez. Evliliğin devam ederek eşlerin birbirlerine karşı yapmış oldukları hataları görerek daha mutlu bir yuva kurmaları için öğütleyen İslam dini ayrılıp giden eşlerin yuvalarına dönerek aileyi dağıtmamalarını da ister. Bunun için kulların bol bol dua etmesini ve ailenin korunması yönünde Allahu Teâlâ’dan hayırlısını olmasını istemeleri gerekir.

  • Ayrılan eşin dönmesi ve hanede saadetin daim olması için Nebe Suresi bir suyun üzerine okunur ve dönmesi istenen kişiye bu içirilirse hanesine dönmek isteyecektir. (1)
  • Bismillahirrahmanirrahim. Gale Musa ma ci’tüm bihis sihr. İnnellahe seyubdıluhü. İnnellahe la yuslihu amelel müfsidin. Ve yehugallahul hakku bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun. Ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

Bu dua yazılıp kapının üzerine asıldığında ayrılan eş geri dönecektir. (2)

  • Ve neza’nâ mâ fî sudûrihim min gıllin tecrî min tahtihimul enhâr(enhâru), ve kâlûl hamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye levlâ en hedânallâh(hedânallâhu), lekad câet rusulu rabbinâ bil hakk(hakkı), ve nûdû en tilkumul cennetu ûristumûhâ bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Anlamı: (Cennette) onların ayaklarının altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden yana ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: «Hidayeti ile bizi (bu nimete) kavuşturan Allah’a sonsuz hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.» Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir. (3) Bu ayeti kerime ayrılan eşlerin yuvasına dönmesi için bol bol okunmalıdır.

  • Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh(mısbâhun), el mısbâhu fî zucâceh(zucâcetin), ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs(nâsi), vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Anlamı: Allah, göklerin ve yerin tek nuru’dur. O’nun nuru ki, içinde misbah (lâmba) bulunan kandil yani ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça bir (cam) içindedir. Sırça inci gibi (parlayan) yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayacak mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı öyle bi yağdır ki, ona ateş değmese de kendi kendine ışık saçar. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Ve Allah, insanlara misaller verir. Ve Allah, her şeyi en iyi bilendir. (4) Bu ayeti kerimeyi kişiler suya okumalı ve dönmesi istenen kişiye içirmelidir. Ayrıca ayet yazılıp dönmesi istenen kişinin yoluna gömülmeli ve gelmesini isteyen kişi üzerinde taşımalıdır.

Kaynaklar

(1)Sırlı Dualar, Sait Erzen

(2)Sırlı Dualar, Sait Erzen

(3)A’raf Suresi, 43

(4)Nur Suresi, 35

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

*
İlginizi Çekebilir
Sabır Duaları

Sabır Duaları

Haziran 28, 2016
549 okunma
Evlenmek için Okunacak Dua

Evlenmek için Okunacak Dua

Haziran 28, 2016
446 okunma
Yemek Duaları

Yemek Duaları

Haziran 28, 2016
183 okunma
Sınav Duaları

Sınav Duaları

Haziran 28, 2016
344 okunma
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
339 okunma
Cuma Duaları

Cuma Duaları

Haziran 28, 2016
114 okunma
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

Haziran 28, 2016
259 okunma
Ezan Duası

Ezan Duası

Haziran 28, 2016
93 okunma
Nazar Duası Nedir

Nazar Duası Nedir

Haziran 28, 2016
186 okunma
Bunlar da var!
Mülk Suresi Ve Fazileti

Mülk Suresi Ve Fazileti

Ocak 18, 2014
273 okunma
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
339 okunma
Tecvid Nedir, Nasıl Okunur

Tecvid Nedir, Nasıl Okunur

Ağustos 14, 2016
123 okunma
İş Bulmak İçin Okunacak Dualar

İş Bulmak İçin Okunacak Dualar

Ocak 5, 2015
828 okunma
Kuşluk Namazı

Kuşluk Namazı

Ağustos 2, 2015
53 okunma
Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

Ekim 9, 2015
88 okunma
Fitre'nin Önemi

Fitre'nin Önemi

Aralık 28, 2013
177 okunma
Ra'd Suresi Ve Türkçe Anlamı

Ra'd Suresi Ve Türkçe Anlamı

Eylül 6, 2014
194 okunma
Nisa Suresi

Nisa Suresi

Mayıs 14, 2014
11 okunma
Takipli Ayetel Kürsi

Takipli Ayetel Kürsi

Temmuz 24, 2015
44 okunma