Dua

Ayetel Kürsi

Değerli Kardeşlerim Ayetel Kürsi`nin Bizler İçin Ne Kadar önemli ve Değerli Olduğunu biliyoruz.

Eüzü Besmele Çekerek Türkçe Okunuşunu Yapalım.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Meali :

Allah O Allahtırki Kendinden Başka Bir İlah (Tanrı)Yoktur.

Ondan Başka İbadete Müstehak Mabut Yoktur.

O Ezeli Ve Ebedi Hayat İle Bizatihi (Kendiliğinden) Diridir(Bakidir)

Zat Ve Kemal Sıfatlarıyla Yaratıkların (Mahlükatın) Bütün İşlerinde Hakim Ve Kaimdir.

Onu Ne Bir Dalgınlık Nede Bir Uyku Tutmaz.

Göklerde Ve Yerde Ne Varsa Hepsi Onun.

Onun İzni Olmadıkca Katında Kim Şefaat Edebilir.

O, Bütün Varlıkların (Dünya Ve Ahirete Ait) Önlerinde Ve Arkalarındaki Gizli Ve Aşikar Herşeyini Bilir.

Onlar (Varlıklar Ve Yaratıklar) İse, Allahın Dilediği Kadarından Başka, İlahi İlminden Hiç Bir Şey Kavrayamazlar.

Onun Kürsüsü (Mülk Ve Saltanatı) Gökleri Ve Yeri Çevrelemiş, Kaplamıştır.

Gökleri Ve Yeri Korumak, Gözetmek, Ona Zorluk ve Ağırlık Vermez.

O Çok Yüce Çok Büyüktür.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı