Neden İbadet Edilir ?

Şuara Suresi Türkçe Meali ve Fazileti

Rabbenafirli Duası

Rüyada Ağlamak

54 Farz

Dini Bilgiler Kasım 27, 2013
428 okunma

Müslüman Kardeşlerim 54 Farzı Açıklamalarıyla Sıraladık Uymaya Çalışalım Lütfen.

Cenab-ı Hakkı Zikretmek :

Her Hayırlı İşimizin Başında Allahü Tealanın İsmi Şeriflerini Söleriz. Besmele Ve Dualar Okuruz.Onun İçin Her Zaman Allahımızı Zikretmek Anmak Ve Hatırlamak Üzerimize Farzdır.

Helalinden Temiz Elbise Giymek :

Bir Müslümanın Giydiği Elbisenin İyi Temiz Helal olması Farzdır, Aynı Zamanda Kadınların Irzlarını Korumaları İçin Örtünmeleri Farzdır.

Abdest Almak Gusletmek:

Namazdan Önce Abdest Almak, Cünüb İse Gusül Etmek, Boy Abdesti Almak Temizlenmek Farzdır.

Beş Vakit Namaz Kılmak :

Bir Müslümanın Farz Namazlarını Kılması Gerekir. Çoluk Çocuğuna Ailesine Namaz Kılmayı Öğretmek Farzdır.

Rızık İçin Allah Güvenmek :

Herkesin Ve Bütün Canlıların Rızkını Allahü Teala`nın Verdiğine Daima Onun Vereceğine İnanmak Farzdır.

Helalinden Yemek İçmek :

Bir Müslüman İçin İyi Ve Temiz olan Helal Şeyleri Yemek İçmek Farzdır.Haksız Kazanılan Şeyler Yenilemez ve İçilemez.Rüşvet, Kumar Sebebiyle, Sahtekarlıklar, İhanetle Kazanılan Kazançlarla Alınan Esya Temiz Eşya Değildir, Haramdır.

Kanaatkar Olmak :

İnsanın Kendi Kazancına Kanaat Etmesi, Razı Olması Lazımdır, Bu Şerefli Yaşamanın Tek Yoludur.

Mütevekkil Olmak :

Bir Müslümanın İşlerinde Sebeplerine Baş Vurduktan Sonra Cenab-ı Hakka İtimat Etmesi, Allaha Güvenmesi, Neticeyi Allahü Tealadan Beklemesi Demektir.

Kazaya Razı Olmak :

Cenab-ı Haktan Gelene Razı Olmak, Hiç Kimse Allahın Kudretine Karşı Gelemez, Çünkü Gücü Yetmez. Şu Halde Bela Ve Kazaları Sabırla Karşılamalıdır.

Nimet Karşısında Şükretmek :

Cenabı Hakka Verdiği Nimetlerinden Dolayı Şükretmek, Teşekkür Etmek.

Belaya Sabretmek :

Bir Kula Cenabı Haktan Bir Musibet Bir Bela Geldimi O Ancak Sabırla giderilebilir, Sabır Böyle Bir Nimettir.

Günahlara Tevbe Etmek :

Bir Kul Allahtan Bağışlanmasını Dilemek Ve Bir Daha Günah Yapmamak Niyyetiyle Cenab-ı Hakkın Kendisini Affetmesine Niyaz Edip Yalvarması Demektir.

İhlas İle İbadet Etmek :

Allahdan Başkasına Kulluk Etmemek, Yanlız Cenab-ı Hakka Teslim olup Ona İhlas İle İbadet Etmek.

Şeytanı Düşman Bilmek :

Kuran Şeytanın Bize Apaçık Bir Düşman Olduğunu bildirir.Şeytan Ademoğullarının En Büyük Düşmanıdır.

Kuranı Delil Tutmak :

Kuranı Kerime Uymak, Kuranı Kerimin Bütün Ayetlerine İnanmak ve Bir Harfini Bile İnkar Etmemek.

Ölüme Hazırlıklı Olmak :

Her Canlı Ölümü Tadacaktır.Yaşayanlar Ölüyor, Ecelin Vakti Belli Değildir.Ölümün Ne Zaman Geleceği Belli Olmadığından Dolayı Hazırlıklı Olmak Farzdır.

Emri Marüf Nehyi Münker Etmek :

İyiliği Hakkı Emredip Yaptırmak, Kötülükten Vaz Geçirmek, Bu Yolda Çalışmak Müslümanların Vazifesidir.

Gıybet Etmemek :

Müslüman Kardeşinin Yüzüne SÖyleyemeyeceği Sözleri Arkasından Söylemek, Arkadaşını Çekiştirmek Günahtır.

Anne Ve Babaya İyilik İtaat Etmek :

Bir Müslümanın Saadeti Ana Ve Babasına İyilik Etmesine Bağlıdır.Dünya Ve Ahiret Mutluluğuna ermek İsteyen Kimse Ana Babasına İtaat Etmeli, Onların dediklerini Yerine Getirmelidir.Nasılki Küçükken Ana Babası Evladını Büyütmek İçin Bütün Elinden Gelen Fedakarlığı Yapmış Yememiş Yedirmiş İçmemiş İçirmiş Giymemiş Giydirmiş İse Çocukları İçin Herşeyini Kayıp Etmiş Kuvvetten Düşmüş Artık Sıra Evlada Gelmiş Onlara Baksın, Elinden Gelen Bütün İyilikleri Yapsın, Onlara İtaat Etsin Gönüllerini Alsın, Ana Babasını Hoşnut Etsin Ve Dünyadada Ahirettede Mesud olsun, Allahın Rızasına Nail Olsun, Akıllı Bir Müslümana Yakışan Hareket Budur.

Akrabayı Ziyaret Etmek :

Bir Müslüman Her Zaman Akrabalarını ziyaret Etmelidir. Silay-ı Rahım Vazifesine Her Vakit İfa Etmelidir.

Emanete Hiyanet Etmemek :

Kendisine Bir Şey Emanet Edilince O Emaneti Muhafaza Etmek ve Emaneti Ehline- Sahibine Vermek Farzdır.

Na Meşru Resulüne İtaat Etmek:

Allah Ve Resulünün Emirlerini Yapınız, Dediklerini Yapmak ve Yapmayınız Dediklerini Yapmamak.

Günahdan Kaçıp İbadet Etmek :

Günah Olan Hareketlerden Sakınmak.İbadetle Meşgul Olmak, İş Güç Sahibi Olmak, Tembelliği Bırakmak.

Allahdan Korkmak :

Bir Müslümanın En Çok Allahdan Korkması İcab Eder.Yasaklarından Kaçmak, Emirlerini Yapmak, Her Yerde Allahın Hazır ve Nazır Olduğunu Bilmek, İnanmak Farzdır.

Kainata İbret Nazariyle Bakmak :

Şu Kainata İbret Almak Gayesiyle Bakmak.Allahın Yarattığı Alemlere İbret GÖzüyle Bakıp İbret Almak.

Tefekkür Etmek Düşünmek :

Allahü Tealanın Kudret Ve Azametinin Büyüklüğünü Düşünmek, Yarattığı Varlıklara Bakarak Tefekkür Etmek,

Dilini Kötü Sözlerden Korunmak :

Akıllı Bir İnsan Diline Sahip Olup Konuştuğu Zaman İyi Güzel Konuşur, Kötü Söz İyi Bir Müslümana Yakışmaz.

Yaramaz Fena İşler Yapmamak :

Bir Müslüman Kendini Faidesiz Boş Malayani Şeylerden Korumalıdır.

Kimseyle İstihza Etmemek :

İnsanlarla Alay Etmek Caiz Değildir, Hele Bir Müslümana Başkalarıyla İstihza Alay Etmek Hiç Yakışmaz.

Zinadan Kaçınmak :

Zina En Büyük Ahlahsızlıktır.Zinaya Sebep Olacak Hareketlerden Ve Her Türlü Fuhşiyattan Uzak Durmak.

Doğruluktan Ayrılmamak :

Hakiki Bir Müslüman Her Hususta Sadakat Doğruluktan Ayrılmaz. Sözünde İşinde Doğru Olur.

Gururlanmayı Terketmek :

Kendi Kendine Böbürlenmek, Ben Şöyleyim Ben Böyleyim diyerek Kendini Beğenmek Akıllı Bir Adama Yakışmaz.

Sihir Büyücülük Etmemek :

Falcıların, Büyücülerin, Sihirbazların Sözlerine İnanmamak.Sihir Ve Falcılık Yapanlara Mani Olmak.

Alışverişte Doğru olmak :

Tartı ve Ölçülerde Hile Yapmamak. Müşteriyi Ve Hak Sahibini Aldatmamak, İyi Gösterip Kötü Vermemek.

Allahın Azabından Korkmak :

Allahü Tealanın Merhamet Ve Şefkati Bol Olduğu Gibi, Azabıda Şiddetlidir.Günahkarlara Azabı Çok Çetindir.

Fakirlere Daima Yardım Etmek :

İsrafa Kaçmadan Kendi İhtiyacını Giderdikten Sonra Yakınlarına Yoksullara ve Fakir Düşmüşlere Yardım Etmek.

Allahın Rahmetinden Ümid Kesmemek :

Müslümanlar Allahın Rahmetinden Ümidini Kesmezler.Kullarına En Çok Acıyan Bağışlayan Allahü Tealadır.

Beş Vakit Namaza Devam Etmek :

Beş Vakit Namazı Vaktinde Kılmak.Namazlarını Kazaya Bırakmamak.

Havai Ve Nefsani Arzularına Uymamak :

İnsan Nefsinin Her Dediğini Yapacak Olursa Günaha Girer.Çünkü Nefis İnsanı Daima Kötülüğe Sevkeder.

Her Şeyi Allah İçin Yapmak :

Allah Ve Resullüllahı Sevenleri Sevmek Ve onlarla Dost Olmak.Allah İçin Sevmek.Allah İçin Buğuz Etmek Demektir.

İlim Tahsil Etmek :

İlim Bilgi Öğrenmek. İlim Müslümanlığın Hayatı Canıdır.Cansız Adam Yaşamaz.Müslümanlar İlim Ve Fende Düşmanlarını Geçecek Şekilde Çalışmalıdır.Hiç Olmazsa Onlardan Geri Kalmamalıdır.

Zekat Vermek :

Zengin Olan Müslümanların Her Sene Malının Kırkta Birini Fakirlere Vermesidir.

Adetli Halinde Ehline Yaklaşmamak :

Müslümanın Adetli Günlerinde Hayız, Nisaf ve Lohusa Halinde Bulunan ailesine Yaklaşmaması Demektir.

Günahlardan Kalbini Temizlemek :

Her Türlü Kötülükten Uzak Durmak.Kin Hased, Çekememezlik Gibi Kötü Duygulardan Kalbini Temizlemek.

Yetim Malı Yememek :

Yetim Ve Öksüzlere İyi Davranmak.Onlara Karşı Şefkatli Olmak.Haksız Yere Yetimin Malını Yememek.

Kibirli Olmamak :

Kendi Kendine Büyüklük Taslamamak. Kendisini Büyük Görüp Başkalarını Küçümsememek.

Livata Cinsi Sapıklık Etmemek :

Cinsi Sapıklık Felaketinden Son Derece Çekinmelidir.Şerefli Bir İnsan Fuhşiyattan, İffetsizlikten Kendini Korur.

Halkın Malını Yememek :

Haksız Yere Onun Bunun Malını Almaya Çalışmamak.Haksız Sebeplerle Servet, Kazanç Elde Edilmemelidir.

Allaha Şirk Ortak Koşmamak :

Gizlide Olsa Cenab-ı Hakka Hiç Bir Şeyi Eş, Ortak ve Benzer Tanımamak, Şeriki Naziri Olmadığını Bilmek.

Rüşvet Alıp Vermemek :

Müslümanlıkta Rüşvet Alıp Vermek Ve Alanla Veren Arasında Aracılık Etmek Haramdır.Her Üçününde Yeri Ateştir.Cehennemdir.

Yalan Yere Yemin Etmemek :

Bildiğini Doğru Söylemek, Yalan Yere Yemin Etmemek.Yalan Şahidlik Etmemek.Doğru Şahidliktende Kaçmamak.

İçki İçmemek Kumar Oynamamak :

Alkollü İçkilerden Hiç Birini İçmemek. Azınında Çoğu Gibi Haram Olduğuna İnanmak.Kumardan Sakınmak.

Yapılan İşi Başa Kakmamak :

Yaptığı İyiliği Hiç Bir Zaman Başa Kakmamak, Yardım Ettiği Kimseleri Minnet Altında Tutmamak.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

*
İlginizi Çekebilir
Resulullah’ın Dilinden Dualar

Resulullah’ın Dilinden Dualar

Haziran 27, 2016
91 okunma
Kuran-ı Kerim' in Önemi

Kuran-ı Kerim' in Önemi

Şubat 29, 2016
53 okunma
Yasin Suresi

Yasin Suresi

Aralık 10, 2015
226 okunma
Gusül(Boy) Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül(Boy) Abdesti Nasıl Alınır?

Ekim 10, 2015
106 okunma
Cehennemin Katları Nelerdir?

Cehennemin Katları Nelerdir?

Ekim 1, 2015
86 okunma
Kurban Bayramı – Kimler Kurban Keser

Kurban Bayramı – Kimler Kurban Keser

Eylül 15, 2015
49 okunma
Abdest Almanın Faydaları Ve Mucizeleri

Abdest Almanın Faydaları Ve Mucizeleri

Eylül 2, 2015
88 okunma
Hazreti Musa'nın Mucizeleri

Hazreti Musa'nın Mucizeleri

Temmuz 24, 2015
72 okunma
Bunlar da var!
Duaların Kabul Olacağı Yerler

Duaların Kabul Olacağı Yerler

Mart 15, 2014
148 okunma
En'am Suresi ve Türkçe Anlamı

En'am Suresi ve Türkçe Anlamı

Ağustos 21, 2014
25 okunma
Yatsı Namazı Kaç Rekattır

Yatsı Namazı Kaç Rekattır

Kasım 15, 2013
213 okunma
Ruh Temizliği Nedir

Ruh Temizliği Nedir

Nisan 5, 2014
63 okunma
Zümer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zümer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 6, 2014
286 okunma
Murada Kavusmak İçin Okunacak Dua

Murada Kavusmak İçin Okunacak Dua

Haziran 27, 2016
42 okunma
Dert ve Beladan Kurtulma Duası

Dert ve Beladan Kurtulma Duası

Haziran 27, 2016
174 okunma
Evliliği Kurtarma Duası

Evliliği Kurtarma Duası

Haziran 27, 2016
50 okunma
Mübin Duası ve Fazileti

Mübin Duası ve Fazileti

Şubat 20, 2014
470 okunma
Takipli Ayetel Kürsi

Takipli Ayetel Kürsi

Temmuz 24, 2015
45 okunma