İslam Dini Ve Güzel Ahlak

kuran 0

Tenvin Nedir ? Tenvin Ne Demektir ?

SORU: Tenvin neye denir? CEVAP:Bazı kelimelerin sonlarında görülen iki üstün , iki esre ve iki ötreye tenvin denir. Tenvinin lügat manası nunlamak, başka bir ifadeyle kelimenin sonunu sakin nun ile okumak demektir. SORU: Sakin...

sükun 0

Sükun nedir ?

SORU: Sükûn neye denir? CEVAP: Sükun, harfin harekesizlik hali olup, lâzım arız olmak üzere ikiye ayrılır a)Sükûn-ı Lâzım : Hem durulduğu hem de geçildiği zaman var olan sükundur b)Sükûn-i Arız: Durulduğu farkedilebilen, geçildiği zaman ortada...

Cesta makadam 0

Hareke Nedir ? Hareke Kaç Çeşittir ?

SORU: Hareke neye denir? CEVAP: Harfleri seslendirmek amaçlı  onların üst ve altlarına konulan işaretlerdir SORU: Hareke kaç çeşittir? CEVAP: Hareke fetha (üstün), kesre (esre) ve damme (ötre) olmak üzere üç çeşittir. a)Fetha: Harfin üzerine...

lahn nedir 0

Lahn Nedir ? Lahn’ın hükmü nedir ?

SORU: Lahn nedir? CEVAP: Lahn lügatta hata demektir (6) Istılahta ise Kur’an okurken tecvid kaidelerine uymamaktan meydana gelen hata demektir. Lahn, celi (açık) ve hafi (gizli) olmak özere ikiye ayrılır. a)Lahn-i celi: Hem kıraat...

tevcid 0

Tecvid Ne Demektir ?

SORU: Tecvid nedir? CEVAP: Tecvid, lügat olarak(1) bir şeyi güzelleştirmek ve iyileştirmek; ıstılahta (2) ise, Kur’an okuma sırasında harflerin mahrecine dikkatle, her harfin hakkını vererek vasıl (geçme) vakıf (durma) med (uzatma) kasır (kısaltma) gibi...

enam suresi 0

En’am Suresi ve Türkçe Anlamı

En’am Suresi toplamda 165 ayet’ten oluşmaktadır 6 adet ayet medine’de geri kalan 159 ayet mekke’de inmiştir. Her Kim Bu Sureyi Sabah Akşam Okursa 70 bin melek Allahü Teala’dan okuyan kişi adına mağfiret diler. Sure’nin...

kenzül arş duası